Annonse
Ferga som går mellom Hansnes, Karlsøy og Vannøy flyttes til nordenden av Reinøy. Dette er jeg meget sterkt imot., skriver vannøyværing Sigmund Bjørndal. Foto: Ole Åsheim

Langsundforbindelsen - bare en tunnel?

Ja, så henter vi litt her og der. Litt fra kultur, næring, samferdsel m.v. sine invisterings- og driftsbudsjett, så er 30 mill. funnet til fullfinansiering av Langsundforbindelsen. Ja, slikt hørtes det ut for meg på lokalprogrammet onsdag morgen 12. d.m. til NRK Troms av lederen i Fellesnemnda. Du verden så lettvint og genialt å få fullfinansiert et milliardprosjekt.

Dette ble resultatet etter at administrasjonen i fylket hadde lagt fram sin innstilling til Fellesnemnda hvor det gikk fram at Langsundforbindelsen ikke var fullfinansiert. Da tok det skikkelig laust. Jeg hadde inntrykk av at hele det politiske miljø i kommunen våknet. En topptung delegasjon bestående av ordfører Mona Pedersen og to tidligere ordførere, gullrekka som ordføreren valgte å kalle det, hev seg på flyet til Kirkenes. Resultat ble som beskrevet foran. Jeg må bare beundre deres dyktighet.

Tenk om det samme engasjementet hadde funnet sted for å få fylkesveiene i kommunen i stand. Vi ville antakelig hatt noen av de beste veiene i hele fylket og kanskje i landsdelen. Det hadde vært noe. Tenk for en glede det ville vært for vårt næringsliv og folk flest i vår kommune, samt alle som besøkte vår flotte kommune. Kanskje hadde kommunen fått ett gulldass som bonus.

Så tilbake til det som skjedde tidligere i vår. Som vanlig ble det en elendighetsbeskrivelse av standarden på fylkesveiene i fylket. Jeg skal holde meg i Karlsøy kommune. Først til Reinøy. De har over år slitt med det samme problem, bare enda verre i år. Det var så galt at legen ikke kunne sende en syk pasient i sykebil på grunn av veiens beskaffenhet. Legen måtte rekvirere annen transport. En av innbyggerne på øya sende inn anmeldelse på fylkesråd for samferdsel og Statens veivesen for manglende veivedlikehold. Fra Ringvassøy kom det også røster. Derfra kom det bud om at fylkesråd for samferdsel og Statens veivesen burde anmeldes daglig Inntil veiene ble rettet opp. Der holdt fylkesveien på flere steder å gå i oppløsning. De som trafikkerte og måtte trafikkere disse veiene på nevnte plasser og ellers i kommunen, fikk til dels store skader på sine kjøretøy som sannsynlig verken ble dekt av forsikring og veieier. Anmeldelsen ble henlagt og fylkesråd for samferdsel meddelte at det ville bli enda dårligere i årene framover. Politiet burde kanskje opprette ett eget kontor i Karlsøy for å kunne ta imot og registrerer alle anmeldelsene som vil komme inn i årene framover.

Men så kom gladmeldingen og alt annet ble glemt og ikke nevnt. En analyserapport ble lagt fram og viste at Langsundforbindelsen var lønnsom. Når jeg viser til det jeg har nevnt foran, følte jeg meg uvel. I media omtales Langsundforbindelsen som bare en tunnel. Det er dessverre ikke det. Den inneholder også en ny vei på Reinøy som går utenfor bebyggelsen i Stakkvik. Videre skal ferga som går mellom Hansnes, Karlsøy og Vannøy flyttes til nordenden av Reinøy. Dette er jeg meget sterkt imot. Grunnen til dette skal jeg komme tilbake til. Hva innebærer så denne flyttingen av fergeleiet? Vannøy har om lag 40 % av befolkningen i kommunen og ett sterkt næringsliv som er i utvikling.

Hansnes er administrasjonssenteret i kommunen, Her er det, foruten administrasjonen, nytt og moderne sykehjem, omsorgsboliger, Pu-boliger. Videre legekontor, tannlegetjeneste, fysioterapi og forøvrig alle andre tjenester et kommunesenter har å tilby. Hit skal ansatte fra Vannøy reise over med ferga. Videre de som har pårørende på sykehjem/omsorgsboliger.

Dette vil skape problemer og til dels store merkostnader. Slik det er i dag kan personer reise gratis. Videre må de reise halve Langsund tur/retur. Er det ingen som har tenkt på dette. Det er en øredøvende stillhet både fra nåværende/påtroppende politikere. Hvorfor?

Ja. Jeg er bitter. Svært bitter. Hvorfor så jeg ikke dette tidligere. Jeg fikk mange signaler om dette, men sideblikket og lyttepostene var slått av. Om det hadde nyttet vet jeg ikke, men jeg hadde følt meg bedre.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse