Annonse

Langsundforbindelsen lanseres som et ferjeavløsningsprosjekt av regjeringspartiene og FRP.

«Det eneste vi har mye av, er lite penger.» Utsagnet kom fra en Vestlands-ordfører for en del år sida,

Etter  at  fylkestinget i Troms og Finnmark  reviderte økonomiplanen i junimøtet, gjelder utsagnet så avgjort her og. Tiltak som  samfunnsøkonomisk sett er riktig å gjennomføre, blir forskjøvet fordi  ansvarlig forvaltningsnivå mangler penger. Det gikk og ut over Langsundforbindelsen. Forskjøvet ennå en gang.

Nå var tallene i saksframlegget langt fra presise. Forslaget til kommuneøkonomiproposisjon  (2019 -20)  kom  20.mai. Der står det at staten fra 2021 skal betale halvparten av rentene på bompengelån. Hadde man tatt det med i regnestykket, ville utgiftene blitt vesentlig redusert i forhold til det som sto å lese i saksframlegget. Ordføreren i Karlsøy påpekte dette, men talte for døve ører.

På reisen fram mot stortingsbehandling kom så proposisjonen til kommunal-og forvaltningskomiteen i Stortinget. Her skjedde det saker og ting i følge  FRP sinkommunalpolitiske talsmann, Helge Andre Njåstad. I et intervju i Kommunal Rapport i juni fortalte  han at regjeringspartiene  og FRP  har inngått en avtale  om å  styrke ferjeavløsningsordninga. Detaljene ble lagt fram på en pressekonferanse i Stortinget 18. juni.  Njåstad  la  ikke skjul på at FRP hadde  vært meget aktiv i denne prosessen.

Ordninga er blitt svært gunstig, slik at mange prosjekt kan realiseres  uten for stor medvirkning av fylkeskommunene eller brukerne.  Det bekreftet  Andre  N. Skjelstad i Venstre.

Og komiteen har  linet opp ti prosjekt som er aktuelle for ordninga. Et fra Agder, seks fra Vestland,et fra Møre og Romsdal, et fra Trøndelag og ett fra Nord -Norge: Langsundforbindelsen.

Det er verdt å merke seg at også Arbeiderpartiet stemte for flertallsvedtaket. Der  ber  man regjeringen komme tilbake til endringsforslagene i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.

I en e -post  bekrefter  kommunaldepartementet at de økonomiske konsekvensene  av Stortingets vedtak  vil avspeiles  i forslag til neste års statsbudsjett.

Dette er nye  -og svært etterlengtede -  toner fra sentralt hold, De har åpenbart tatt inn over seg at det  for staten  er lønnsomt å betale på en tunnel eller ei bru i 45 år, og for brukerne å betale avgifter i 20 år i stedet for at staten og brukerne skal betale for ferjedrift i all evighet.

Forslaget til statsbudsjett for 2021 blir offentlig  15.oktober. På det tidspunktet  er arbeidet med å rullere fylkeskommunens økonomiplan for 2021 -24  formodentlig godt i gang. Jeg tar det som en selvfølge at både fylkesadministrasjonen og  fylkespolitikerne,med Bjørn Inge Mo og Kristina Hansen særskilt nevnt,  tar dette inn over seg og sørger for at de nye tallene legges til grunn når fylkets kostnader med å bygge Langsundforbindelsen skal beregnes i neste rullering av økonomiplanen.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse