Annonse

Per Lars Tonstad har misforstått

Ingen har til nå lagt fram dokumentasjon på at samene, eller de som er av samisk avstamming, har behov for forskjellsbehandling i form av politiske privilegier eller begunstigelser, for å klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge.

Et debattinnlegg i Nordlys den 1.6.18, som er undertegnet av Per Lars Tonstad, forteller oss at han har misforstått hva vi står for.

Hva mener vi?

Vi har aldri rettet vår kritikk imot samer, men imot visse samepolitisk, motiverte lover, ordninger, og visse forslag til sådanne. Vi har også rettet vår kritikk imot visse samepolitiske synspunkter som er blitt fremmet av Norsk Samers Riksforbund (NSR) og dets medspillere. Å hevde at denne typen kritikk er det samme som å kritisere samene, være antisamisk osv. er bare tøvete.  Det er likeså tøvete som om noen skulle hevde at en kritikk av visse sider ved den politikken som Regjeringen og partiet Høyre fører og forfekter, er det samme som å kritisere nordmenn, være antinorsk osv.

At NSR holder seg med denne typen for vulgærpropaganda («antisamisk» etc.) er forståelig, at Tonstad synes å tro på denne propagandaen, er forunderlig.

Tonstad synes for øvrig ikke å ha fått med seg at det som NSR og dets medløpere i hovedsak bruker sine politiske ressurser på, er å øke Sametingssystemet makt og innflytelse.

En av stifterne av NSR, mangeårig styremedlem i NSR og dets leder i en periode, Odd Mathis Hætta, forteller i et intervju, at han forlot NSR omkring 1990, da NSR gjorde makterobring til sin hovedsak, i stedet for språk og kultur. 

Sametingets mangeårige politiske og juridiske våpendrager, Carsten Smith, fortalte i et åpenhjertig intervju i «Advokatbladet» nr. 4- 2011  at: “Hovedpoenget var å opprette Sametinget. Senere skulle de suksessivt oppnå makt ved blant annet delegasjon. Det har de gjort på en ganske dyktig måte.”

Det er dette vi i EDL er motstandere av, ikke at samer og/eller samiske organisasjoner arbeider for å bevare og styrke samisk språk og kultur.

Alle samer i Norge har stemmerett ved alle valg til folkevalgte organer i Norge. Dette på lik linje med øvrige, norske statsborgere. De er likeverdige medborgere i vårt demokratiske, politiske system. I tillegg ser vi at samer, slettes ikke er fraværende i vårt demokratiske, politiske system. Vi nevner her at forsvarsministeren er en same, 3 av 5 stortingsrepresentanter fra Finnmark er samer, fylkesrådslederen i Troms fylkeskommune er same, fylkesordføreren og fylkesvaraordføreren i Finnmark fylkeskommune er samer, minst 35% av fylkestingsrepresentantene i Finnmark fylkeskommune er samer, ordfører og varaordfører i Hammerfest kommune og 75% av formannskapet der er samer. Slik kan en fortsette.

De tre professorene som i fellesskap har skrevet boka «Den samiske medborgeren» konkluderer, ut i fra omfattende undersøkelser, med at samene ikke er noen politisk svak gruppe, eller er marginalisert i Norge.

Ingen har til nå lagt fram dokumentasjon på at samene, eller de som er av samisk avstamming, har behov for forskjellsbehandling i form av politiske privilegier eller begunstigelser, for å klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge. Så hva er da begrunnelsen for å tildele Sametingsystemet stadig mer makt og innflytelse? Det har vi spurt om mange ganger. Til nå har vi ikke fått noe reelt svar på vårt spørsmål.

I samme grad som Sametingssystemet øker sin makt og innflytelse, øker de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall sin makt og innflytelse. Og i samme grad som dette skjer, øker Staten sin forskjellsbehandling av mennesker i Norge. Dette med utgangspunkt i etnisitet og avstamming. En slik utvikling undergraver det etniske - og demokratiske likeverdet. Om dette kan være for statlig rasediskriminering å regne, har statlige myndigheter aldri vært villige til å utrede.

Vi i EDL er for etnisk og demokratisk likeverd. Det er dette som er vår verdipolitiske plattform og utgangspunktet for vårt engasjement.

At Tonstad ikke synes å ha fått med seg det, og dermed har misforstått, synes vi er underlig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse