Annonse

Lav oljepris er også positivt for Nord-Norge

Dette betyr lav oljepris for deg i nord: De aller fleste kan sove godt, skriver banksjef Dag Tore Hilmarsen.

Det har aldri vært så billig som det er nå å låne penger og dette vil resultere i nye og flere investeringer, økt boligbygging og generelt høyere aktivitet i økonomien.

Oljeprisen falt nå til under 30 dollar fatet og hvilken betydning har det for oss i landsdelen. Har vi grunn til å bekymre oss eller skal vi kanskje glede oss? Svaret finner man nok en plass midt i mellom og for noen er det nok grunn til bekymring. De aller fleste kan imidlertid sove godt. 

En slakteklar laks eller 6 kg torsk har nå samme verdi som et fat olje

Nord-Norges viktigste næring, sjømat, jubler om dagen og aldri har fisken vår hatt høyere verdi enn den har nå. Med fallende oljepris svekker kronen seg og fisken vår, som i stor grad eksporteres, får en langt høyere verdi. Fisk er inn, mat må vi ha og etterspørselen i de store markedene er stadig økende.

Aldri har denne viktige næringen hatt bedre rammevilkår, lave kostnader på bunker, god tilgang på fisk i havet og økende etterspørsel, høye priser og lav kronekurs. Denne ”quattro” effekten gjør at næringen tjener så godt at den nå kan ta et kvantesprang for å utvikle seg videre til å bli en av de aller viktigste næringer nasjonen Norge skal leve av etter oljen. De får nå tilgang på arbeidstakere med høy kompetanse fra oljenæringen som kan bidra til viktig og nødvendig innovasjon og dermed kan næringen kan løfte seg til nye høyder. Alt dette er svært positivt for hele Nord-Norge og vil på både kort og lang sikt sikre oss trygge og gode arbeidsplasser.

Hurtigruten, reiselivet og Nordlyset er Nord-Norges nye olje

Nord Norsk reiseliv, med Hurtigruten i spissen opplever en fantastisk utvikling der rekord etter rekord settes i antall reisende og besøkende. En langvarig tro på produktet og landsdelen betaler seg nå i form av en tilstrømming av turister vi ikke har sett maken til. En verdiskapning på anslagsvis 8 milliarder i 2016 vil merkes i hele den Nord-Norske økonomien og dempe konsekvensene av den lave oljeprisen.

Lav kronekurs er selvsagt utslagsgivende for at næringen nå går så godt, men det er ikke hele årsaken. Den merkevarebyggingen reiselivet og ikke minst Hurtigruten har gjort av landsdelen gjennom mange år skal også ha en stor del av æren for det vi nå ser. Ringvirkningene langs hele kysten, og spesielt i de store byene er betydelig og hele denne næringen vil ha mange gode år foran seg til glede for oss alle. 

Nord-Norsk næringsliv vil investere

Den lave oljeprisen demper hele den Norske økonomien og også inflasjonen. Det betyr at både næringslivet og det private vil oppleve lave rentenivåer i årene som kommer. Det har aldri vært så billig som det er nå å låne penger og dette vil resultere i nye og flere investeringer, økt boligbygging og generelt høyere aktivitet i økonomien.

Et større fokus på miljøvennlig energi gjør at den viktige kraftbransjen i Nord-Norge vil få et helt annet fokus i årene som kommer. Kanskje vil det komme en differensiering på energi der den fornybare energien vil favoriseres gjennom bedre rammevilkår eller kanskje vil markedet betale mer for grønn energi i årene som kommer ? Dette vil bety mye for hele Nord-Norge og kanskje vil det som i dag er ulønnsomme prosjekter bli lønnsomme igjen.

Da trengs det kompetanse og flere hender i arbeid. I denne bransjen trenger man også innovasjon og dyktige olje ingeniører vil kanskje være de som endelig klarer å utvikle bærekraftige løsninger som produserer kraft av både havstrømmer og bølger. 

Nord-Norsk og arktisk olje kompetanse kan forsvinne

Det er likevel ikke alt som er positivt for Nord-Norge og den viktige arktiske kompetansen om nordområdene og kunnskapen om å drive kompliserte operasjoner så langt nord kan forsvinne. Vi har store og viktige bedrifter i landsdelen som gjennom mange år har utviklet og levert produkter og tjenester til oljenæringen.

Disse er avgjørende for at det skal være forsvarlig å lete etter olje i Nordområdene. Flere av disse aktørene merker svært godt den lave oljeprisen og har en utfordrende periode foran seg. De dyktige aktørene i denne næringen vil klare seg og denne type kompetanse bedrifter vil raskt snu seg rundt å utvikle produkter til andre næringer som havbruk og fiskeri.

Kanskje er det en lokal bedrift som Nofi Tromsø AS i Eidkjosen som utvikler rømnings sikre merder for havbruksnæringen ? Da er dette en svært positiv konsekvens av lav oljepris.    

Oljenæringen vil bestå, også i Nord-Norge

Alle er enig om at oljenæringen har hatt for høyt kostnadsnivå over flere år og at lav oljepris nå tvinger selskapene til å effektivisere og ikke minst tenke nytt. På kort sikt vil aktiviteten gå noe ned, men det er viktig å understreke at oljenæringen i 2016 skal investere for anslagsvis 135 milliarder.

De fleste selskaper kan ikke styre sine investeringer etter en oljepris som svinger og langsiktighet har preget denne viktige næringen i årtier. Det betyr at planlagte investeringer og ny aktivitet i Nord-Norge kun forskyves frem i tid. Og er det en ting vi kan være helt trygge på så er det at både oljepris og børs vil komme opp igjen. Vi vet bare ikke helt når.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse