Annonse
STATSBUDSJETT: Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) la, sammen med fiskeriminister Per Sandberg (Frp), fram statsbudsjettet i Tromsø. Foto: Rune Endresen

Ingen store overraskelser

Da er det lite effektivt at første etappe, fylkesveiene, nærmest kan bli et hinderløp i logistikken.

De nye prosjektene i statsbudsjettet var for det meste kjent fra før. I et valgår venter ikke den sittende regjering til lanseringen av statsbudsjettet, før den røper nyetableringer som nordområdemuseum og nytt senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø, for eksempel. Men UiT får sine 100 millioner til nytt medisin og helsefagbygg, og trafikkmaskinen i Breivika, som det ble bråk om i fjor, er også på plass i neste års budsjett.

Dermed ble lanseringen av effektene av resten av statsbudsjettet, også for Tromsøregionens del, en videreføring av eksisterende prosjekt, og en prisjustering av overføringer fra staten.

E8 og ny innfartsvei til Tromsø er ikke med, ettersom reguleringsplanene enda ikke er vedtatt, og det ikke foreligger noe kostnadsoverslag. I nordfylket vil Sørkjos-fjellet på E6 og strekningen Nordnes-Skardalen begge være ferdigstilt neste år, til en prislapp på totalt 2,1 milliard.

Regjeringen skryter av sin samferdselssatsing, og det er ingen tvil om at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har vært en av budsjettvinnerne hos de blåblå. Men etterslepet på veivedlikehold og utbedringer er stort, og det er derfor en skuffelse at fylkesveiene ikke er mer tilgodesett i dette budsjettet.

Regjeringen skryter også av sin satsing på havet, den blå åkeren og marine ressurser som skal være en viktig finansieringskilde for velferdsstaten framover. Satsing på forskning og innovasjon er flott og helt nødvendig, men varene som skal gi oss eksportinntekter må fraktes ut til markedene. Da er det lite effektivt at første etappe, fylkesveiene, nærmest kan bli et hinderløp i logistikken.

Statsbudsjettet for 2018 bærer ellers preg av at vi må forberede oss på omstillinger etter at oljenæringen ikke lenger er en like sterkt drivkraft i økonomien. Budsjettet er stramt, det mener vi er riktig. Forlik og vedtatte planer legger beslag på mye av handlingsrommet.

Vi har lagt bak oss noen år med krise i deler av økonomien. Nå er arbeidsledigheten på tur ned, og pilene peker i positiv retning. Men vi har fremdeles en stor utfordring i å få nok folk i arbeid. Spesielt bekymringsverdig er det at ungdom faller utenfor arbeidsmarkedet. Vi trenger å sysselsette alle i en tid der vi må begynne å avskrive de kolossale oljeinntektene.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse