Annonse
BEKYMRET: Ordfører Kristin Røymo og fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo er bekymret. - Prosessen med å sikre byvekstavtale for Tromsø virker fullstendig parkert fra regjeringas side, mener de. Foto: Inger Præsteng Thuen

Er byvekstavtalen parkert, Dale?

For fra samferdselsdepartementet er det blitt helt taust om byvekstavtalen til Tromsø. Det er rett og slett ikke holdbart fra departementets og samferdselsminister Jon Georg Dale sin side.

Det er påfallende at det er så stille om saken fra den politiske ledelsen i departementet.

Pengestrømmen som skal sikre nødvendige trafikktiltak i Tromsø står i fare for å stanse helt opp. Nå advarer både ordfører Kristin Røymo (Ap) og fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp): regjeringa setter alt fra skoleveier til Kvaløyforbindelsen i spill. Prosessen med å sikre byvekstavtale for Tromsø virker fullstendig parkert fra regjeringas side.

For fra samferdselsdepartementet er det blitt helt taust om saken. Dette er rett og slett ikke holdbart fra departementets og samferdselsminister Jon Georg Dale sin side.

Tromsø har vært forhandlingsklar i nesten ett år. Alle forutsetninger for å få en byvekstavtale er innfridd, og målet var at forhandlingene skulle være ferdige innen utgangen av 2018. Men det eneste samferdselsdepartementet makter å foreta seg i sakens anledning, er å sette en bom foran pengesekken med statlige midler til trafikktiltak. Begrunnelsen er - utrolig nok - manglende byvekstavtale!

Det er påfallende at det er så stille om saken fra den politiske ledelsen i departementet. Samferdselsministrene fra Frp har jo ellers likt å gjøre seg bemerket som handlingens menn, som gjerne har satt inn et ekstra gir for å lage vei i vellinga.

Når Jon Georg Dale ser ut til å ha parkert i dette tilfellet, er det selvfølgelige spørsmålet: hvorfor?

Byvekstavtalen, der staten bidrar med høyst nødvendige midler til trafikktiltak, forutsetter økonomiske bidrag fra kommunene selv. I Tromsø, som i alle større byer her i landet, blir den viktigste inntektskilden bompenger. Man kan mislike det, men staten inngår ikke byvekstavtaler uten at kommunene forplikter seg til økonomiske bidrag som er så store at andre finansieringskilder blir en utopi.

I Tromsø ruster Frp seg til lokal valgkamp. Den altoverskyggende saken til lokalpartiet er nei til bompenger. For Tromsø Frp er saken en så viktig stemmesanker, at man blåser en lang marsj i borgerlig samarbeid og utsiktene til mulige maktposisjoner.

Det er ikke vanskelig å forstå at situasjonen blir delikat, dersom en statsråd fra Frp skriver under på en byvekstavtale som gir kommunen nettopp bompenger. Men slike hensyn kan i så fall verken ministeren eller kommunen ta. Om en lokal partileder, som skryter offentlig av at han aldri har tatt bussen, har kjørt seg fast i et politisk sidespor med sin overtydelige bompengemotstand, må det lokale partiet selv bære ansvaret.

Tromsøs framtidige trafikale infrastruktur er for viktig til å settes i spill. Byen har store utfordringer, blant annet med farlig svevestøv. Vi forventer derfor at samferdselsministeren raskt kommer på banen med en invitasjon til forhandlinger om byvekstavtalen!

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse