Annonse
SATSER: Salmar-gründer Gustav Witzøe presenterte selv nyheten om lakseslakteriet på Husøydagan på Senja. Foto: Rune Ottarsen

Lenvik kommune vant. Men hva vant de?

Etableringen av det nye slakteriet til SalMar på Klubben på Senja har fått masse ros i mediene og også blant mange innbyggere i kommunen. Men denne saken er nok mye mer nyansert enn som så, skriver artikkelforfatteren,

Man sitter til slutt igjen med det store spørsmålet: Var nå dette et klokt valg?

Først vil jeg både rose og takke Sørreisa kommune og ikke minst ordfører Jan-Eirik Nordahl. De var blant de opprinnelige 13 tilbyderne, og eneste kommune som nådde «finalen» sammen med Lenvik kommune. Til slutt var det så jevnt at det ble en delt førsteplass mellom Sørreisa og Lenvik. Sørreisa kommunes næringsareal er blitt løftet opp flere nivåer under denne perioden, og Sørreisa er virkelig blitt satt på kartet.

- Så hvorfor vant Lenvik? - Hvilken betydning vil dette få for Lenvik kommune, og for så vidt også Sørreisa kommune?
- Og ikke minst: Vet man her hva man egentlig har «vunnet»?

Dette er spørsmål som jeg skal prøve og svare på i dette innlegget.
Ja, jeg er daglig leder i Øyjordneset Industripark. Men nei, jeg sutrer ikke over at denne lokasjon ikke ble valgt. Men all viraken i etterkant av avgjørelsen, både ros og ris, fortjener en seriøs forklaring og belysning.

Ikke opplevd maken
Som Lenvik er også Sørreisa med i Midt-Troms regionråd. Prosessen fram har vært lang, og Sørreisa har levert så det holder, på tross av sine begrensede ressurser. Jeg har selv deltatt i hele prosessen, og fått et godt innblikk i den arbeidsmengden som ordføreren har lagt ned. Han har alltid vært tilgjengelig for spørsmål, og det med en energi og et pågangsmot som jeg ikke har opplevd maken til i den perioden vi har vært etablert i Sørreisa. Samme gode skussmål har Sørreisa fått fra SalMar. Sistnevnte var særdeles fornøyd med kvaliteten og hurtigheten under utredningen av Øyjordneset.
Når det gjelder Lenvik kommune med ordfører Geir-Inge Sivertsen i spissen, er det bare å gratulere med en god jobb i oppløpsfasen. De har også stått på både dag og natt for å komme i mål med prosjektet. Og visst er det mye positivt i dette.

Viktige spørsmål
Men når vi nå i ettertid ser på prosjektet i sin helhet, er det noe som skurrer. Geir-Inge Sivertsen er leder i regionrådet. Etter hans eget utsagn skulle alle stille likt i konkurransen om etableringen, så fremt det var mulig (og at den aktuelle kommunen hadde tilgang til sjø). Under prosessen har det imidlertid virket som om dette er blitt en prestisjesak for Lenvik-ordføreren, og det på vegne av egen kommune, som igjen etterlater noen ubesvarte spørsmål:
- Er det blitt tatt samfunnsøkonomiske hensyn i dette prosjektet?
- Er framgangsmåten den riktige her?
Til det første spørsmålet: Lenvik kommune hevder de legger til rette med store industriarealer på Klubben. Området er av flere blitt betegnet som jomfruelig. Det eksisterer med andre ord ikke noen form for infrastruktur i området.
Til det andre spørsmålet: Lenvik kommune tar ut store arealer her, og i ettertid skal man altså begynne og tenke på hvordan man skal klare å få infrastruktur på plass. Burde det ikke heller vært omvendt?

Sjøareal
Sitat fra ordfører Geir-Inge Sivertsen: «Sørreisa har en meget bra industritomt med eksisterende oppgradert infrastruktur. Men de har ikke sjøareal, som var ett av kriteriene til SalMar.»
Ja vel. Men hva har Lenvik da? Jo, ei svært dårlig tomt på Klubben, som medfører store utfordringer.
Lenvik/Senja vil riktignok etter kommunesammenslåingen få store sjøareal som de kan tilby SalMar, i hvert fall i teorien, og dette var nok sannsynligvis den utløsende faktor for at valget falt på Klubben.
Men hvis det virkelig var slik at det ikke spilte noe rolle hvor plasseringen kom, jamfør uttalelsene fra Sivertsen i Midt-Troms Regionråd, så kunne man jo like gjerne ha jobbet for en etablering i Sørreisa. Den nye storkommunen kunne jo vært så romslig at den tilbød sjøareal, også ved etablering i Sørreisa, så hadde valget virkelig gagnet alle.

Vannforsyning
Infrastrukturen er som sagt på plass i Sørreisa. Havneforholdene er slik at store båter faktisk kan legge til ved Øyjordneset. Det ville dessuten ha krevd en liten investering på cirka to millioner til forlengelse av vannforsyning.
Slik er det ikke på Klubben. Man kan ikke koble seg på noen vannledning fra Silsand, da denne ikke har tilstrekkelig kapasitet. Et slikt slakteri vil faktisk bruke like mye vann som hele Finnsnes! Derfor vil det mest sannsynligvis bli strukket en ledning over sundet fra Leiknesdammen. Hva koster det? Og hva koster det å bygge et nytt trykkbasseng i forbindelse med dette?
Klubben har altså lite å skilte med i starten, noe som fordrer en meget kostnadskrevende utbygging av nevnte infrastruktur. I rapportene som er utarbeidet kommer det fram at dette blir dyrt, meget dyrt, på kort sikt. Men hvor dyrt? Det er det faktisk ingen som vet. Og bare det er jo betenkelig. Mest trolig vil beløpet komme opp i flere hundre millioner før området er fullt utbygd. Og hva får Lenvik kommune igjen for dette?

Folkebladet og flere med dem har trukket paralleller til Frøya, og SalMars anlegg der. Men på Klubben vil det ikke bli slaktet det samme volumet som på Frøya. Derfor vil det heller ikke bli like mange arbeidsplasser. Erfaringene er dessuten at nordmenn flest ikke ønsker seg slike jobber. På Frøya kommer en stor del av arbeidstokken fra utlandet. Vil det samme skje på Klubben?

Fort og dyrt
SalMar er en av de beste i klassen når det gjelder effektivitet og produksjon i havbruksnæringen. De har det travelt, det er det ingen tvil om, og tenker at anlegget må opp og gå på rekordtid. Dette sprintløpet må Lenvik kommune følge med på – og vi vet av erfaring at det som skal bygges fort, kan bli dyrt. En konsekvensanalyse konkluderer med nettopp dette: Positive ringvirkninger på lang sikt, men store negative konsekvenser på kort sikt.
Dette reiser noen andre pinefulle, men samtidig betimelige spørsmål: Hvem skal lide for at en kommune med allerede skakkjørt økonomi skal kunne dra dette i land på en skånsom måte, uten å måtte foreta store kutt i offentlig sektor?

Minner ikke dette litt om Lenvik havn-prosjektet (Finnfjord)? Et gullkantet, høyteknologisentrum med enorme økonomiske overraskelser i horisonten. Deler av dette industriarealet er i dag utleid til deponi med en leieavtale på 30 år. Og burde det ikke derfor ringe i en og annen alarmklokke nå…?
Offentlige bygg trenger vedlikehold, og i flere tilfeller utbygging. I helsesektoren er det mye å gripe tak i. Hvem skal gjøre det, og med hvilke tilgjengelige, økonomiske midler? Det nye omsorgssenteret har vannlekkasjer. Hva da med eldre bygg? Vedlikehold av kommunale veier, hvor høyt på prioriteringslista kommer det? Er det heller en fare for at sparekniven må slipes – mot for eksempel infrastrukturen på yttersida av Senja, der fiskerinæringen står sterkt og turismen er på frammarsj?

Det kan høres utrolig ut, men under perioden med reguleringsarbeid av Klubben har byggesaksavdelingen i Lenvik kommune nærmest vært stengt for private aktører. Vi snakker om entreprenører og utbyggere som i løpet av det siste året har stått på vent i flere måneder.
Har Lenvik kommune kontroll?

Nå skal kommunen starte utbygging av skole og brannstasjon, i tillegg til en del mindre prosjekter. Hva skjer når de går i gang med Klubben, skal alle de private aktørene atter en gang stå på vent i denne utbyggingsperioden som er anslått til og vare i cirka to år? Vi må ikke glemme at disse aktørene i bygge bransjen sysselsetter mange personer, og er en stor bidragsyter til felleskassa. Dette kalles også verdiskapning.

- Man sitter til slutt igjen med det store spørsmålet: Var nå dette et klokt valg?
Hadde regionrådet med leder Geir-Inge Sivertsen i spissen gått for en felles løsning om å få til etablering på Øyjordneset, slik at Salmar kunne ha fått samme lovnad fra storkommunen om tilgang til sjøarealet i storkommunen, hadde det blitt to vinnere.

Med en slik løsning ville også Senja fått nye innbyggere, men prislappen hadde blitt langt mindre en dagens løsning. I tillegg ville de også kunne satt av tid og resurser til å oppgradere det som allerede forfaller i kommunen.

Kjære ordfører Sivertsen: Det har vært snakket om tunnel både under Gisundet og gjennom Finnsnes sentrum i årevis, så jeg trur du skal være litt ydmyk og ikke love noen utbedringer av disse alternativene de neste 10-15 årene. Skulle det komme tidligere, må det bli gjennom bompengefinansiering, og da blir det ikke trivelig å være senjaværing.

Lykke til
Jeg vil uansett ønske Lenvik kommune/Senja kommune lykke til med etableringen, og håper at utfallet vil gi en stor vekst i hele regionen, den vil alle dra nytte av.
På Øyjordneset skal vi ta godt vare på de synergiene som kommer i kjølvannet av etableringen av slakteriet på Klubben. Vi har hatt et oppsummeringsmøte om prosjektet. Konklusjonen ble at vi ikke tar dette som et nederlag, snarere tvert om. Vi ser på det som en etappeseier, og kommer sterkt tilbake i neste runde. Ordføreren er allerede i gang med nye ideer som vi skal jobbe videre med. Vi takker for det arbeidet som er gjort til nå, og ser fram mot nye dager og muligheter.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse