Annonse
Arctic Race of Norway er en feiring av naturen, folkene, bygdene, byene og det næringslivet vi har i vårt fylke. Når vi i havbruksnæringen er til stede langs løypa, ønsker vi å synliggjøre det arbeidet vi gjør for at Finnmark skal bli et enda bedre fylke å bo i., skriver artikkelforfatterne. Foto: Geir Håvard Hansen

Levende lokalsamfunn er nøkkelen til et sterkt og levedyktig Finnmark

Vi blir glad når våre ansatte kjøper hus og slår seg ned i Breivikbotn, på Kunes eller andre steder i fylket. Mulighetene til å kunne arbeide langs kysten bidrar til at det kommer folk til bygda og barn på skolen.

­

Torsdag startet den arktiske utgaven av Arctic Race of Norway. Det gir oss som produserer mat i nord en flott mulighet til å synliggjøre de livskraftige lokalsamfunnene i Finnmark.

Havbruksnæringen er samarbeidspartner med Arctic Race of Norway. Vi er også støttespiller til en rekke små og store idrettslag rundt om i Finnmark. For oss er levende lokalsamfunn nøkkelen til et sterkt og levedyktig fylke.

Vi i havbruksnæringen ønsker at folk skal kunne bo, arbeide og trives på de stedene hvor vi har vår matproduksjon. Våre ansatte bor i bygda. De går på jobb hver dag, mens barna går i skole og barnehage. På fritida er vi så heldige at vi får bidra i lokalsamfunnet, bruke naturen og rett og slett være gode finnmarkinger. Det er viktig for oss som driver i denne næringen.

Bolyst

Havbruksnæringen bidro i 2017 med 7-8 millioner kroner til kultur og idrett i Finnmark. Storparten av disse midlene gikk til lag og foreninger som bidrar til bolyst på skjær og knauser, hvor jobbmulighetene er begrenset og folketallet har pekt nedover de siste tiårene. Vi gjør dette fordi det er på de små stedene langs kysten mye av verdiskapingen i Finnmark finner sted. Da er vi avhengig av at folkene som bor der trives.

Skolen avgjørende for bygda

Men levende lokalsamfunn handler ikke bare om kultur og idrett. På mange av de stedene hvor vi har våre havbrukslokaliteter er skolen og butikken avgjørende for livet i bygda. Skolen er en viktig institusjon for læring og utvikling, men også et samlingspunkt for innbyggerne.

Vi ønsker at våre medarbeidere skal bo nært arbeidsplassen sin. Vi blir glad når våre ansatte kjøper hus og slår seg ned i Breivikbotn, på Kunes eller andre steder i fylket. Mulighetene til å kunne arbeide langs kysten bidrar til at det kommer folk til bygda og barn på skolen. Det er menneskene som bor og arbeider i Finnmark som gjør at skolen og bygda lever.

Sterke leverandørbedrifter

Et levende Finnmark handler også om hvor vi kjøper våre varer og tjenester. Det er en klar policy i våre selskaper at vi skal handle lokalt så langt dette er mulig. Et overslag viser at havbruksnæringen legger igjen 700-800 millioner kroner på varekjøp i Finnmark hvert år. Dette gjør vi ikke fordi vi føler oss forpliktet til det, men fordi vi er avhengig av kompetente lokale underleverandører som kan hjelpe oss å løse krevende utfordringer når disse oppstår.

For det nytter ikke å ringe en rørlegger i Bergen når du trenger hjelp på slakteriet klokken to natt til mandag, kun timer før 50 medarbeidere møter på jobb. Uten et kompetent næringsliv i Finnmark hadde ikke havbruksnæringen lyktes med å produsere matfisk slik vi gjør i dag. Det vises når vi summerer opp de innkjøpene vi gjør i fylket.

Lokalbutikken

Å handle lokalt handler også om å ta vare på de små lokalbutikkene som ligger i de bygdene hvor vi har våre anlegg. På Matkroken i Kvalfjord kjøper Norway Royal Salmon alt av dagligvarer til de 9 ansatte som bor på landanlegget i bygda når de er på jobb. Det utgjør rundt 30 prosent av omsetningen til butikken. Liknende historier finner du på en rekke steder langs finnmarkskysten.

Sykkelfest

Årets Arctic Race-løype går gjennom et arktisk landskap som er fantastiske kulisser for et sykkelløp, men også viktige steder for matproduksjonen i fylket. Når syklistene passerer Byluft, Bekkarfjord, Laksefjorden og Repparfjord passerer de noen av de små stedene hvor vi i havbruksnæringen har våre aktiviteter. Vi skal være tilstede på mange av disse stedene og bidra til folkefesten. Vi håper innbyggerne i Finnmark blir med oss langs løypen.

Arctic Race of Norway er en feiring av naturen, folkene, bygdene, byene og det næringslivet vi har i vårt fylke. Når vi i havbruksnæringen er tilstede langs løypen ønsker vi å synliggjøre det arbeidet vi gjør for at Finnmark skal bli et enda bedre fylke å bo i. Vi skal bidra til sykkelfesten ved å servere laks til de som ser på og ved å fortelle om det arbeidet vi gjør for at laksen fortsatt skal være viktig for Finnmark. Lykke til med årets Arctic Race of Norway!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse