Line Fusdahl feilinformerte fylkestinget

Redaksjonen i BarentsObserver: Fylkesrådslederen feilinformerte fylkestinget.

Kan dette tolkes på annen måte enn at vi i redaksjonen må skrive mindre kritisk?

I Fylkestinget 16. juni sier Fylkesrådsleder Line Fusdahl «Jeg er svært glad for å kunne konstatere at det hittil aldri har skjedd, jeg gjentar – aldri- at noen av eierne, verken representantskapet, styret eller daglig leder, har lagt seg borti det redaksjonelle innholdet hos BarentsObserver

Dette er ikke riktig.

På representantskapsmøtet 4. februar i år sa fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad; «vi må passe på at BarentsObserver ikke skriver ting som kan skade Barentssamarbeidet.» Representant Jørn Haga sa på samme møte «BarentsObserver må jo ikke gjøre noe annet enn å observere.» Ingen av disse ble motsagt.  Line Fusdahl ledet møtet.  Kan dette tolkes på annen måte enn at vi i redaksjonen må skrive mindre kritisk?

Sekretariatetsleder Pia Svensgaard har både overfor oss i redaksjonen, og på fellesmøte i Barentssekretariatet, påpekt at det er helt uakseptabelt at en av redaksjonens medarbeidere publiserte en kronikk som tok til ordet for en omstrukturering av det regionale Barentssamarbeidet, inkludert sekretariatsfunksjonene. Er ikke dette direkte å legge seg borti det redaksjonelle innholdet? Det er sekretariatsleder som har arbeidsgiveransvar.

I et over to timer langt møte mellom oss i redaksjonen og daværende styreleder Stein Ovesen den 6. mai var Ovesen veldig tydelig på at BarentsObserver ikke måtte bli et sted hvor artikler eller kronikker kan ta til orde for «omkamper» i forhold til hva eierne, de tre nordnorske fylkeskommunene, har bestemt. Er ikke dette å legge seg borti innholdet i BarentsObserver?

I sitt eget referat etter et drøftingsmøte med redaktøren 29. mai skriver nåværende styreleder Stig Olsen «Olsen sa at slik situasjonen er nå, vil han anbefale de ansatte i BarentsObserver om å være forsiktige med å publisere stoff som provoserer eierne ytterligere.» Er ikke dette å legge seg borti det redaksjonelle innholdet hos BarentsObserver?

I innkallelsen til drøftingsmøtet, som en forberedelse til oppsigelse av redaktøren, skriver Olsen «…særlig artikkelen du og andre signerte i BarentsObserver» (dette er artikkelen redaksjonen publiserte samme dag som representantskapet vedtok uten forbehold at BarentsObserver ikke skal følge redaktørplakaten).

Fylkesrådsleder Line Fusdahl sier videre at representantskapet vedtok at redaktørplakaten ikke skulle følges etter at styret i Barentssekretariatet anbefalte dette. Det Fusdahl unnlater å si er at styret i Barentssekretariatet allerede i desember vedtok en innstilling om å innføre redaktørplakten. Dette var også innstillingen til representantskapsmøtet i februar, en innstilling daværende styreleder Stein Ovesen trakk dagen i forveien etter «signaler fra politikerne i representantskapet». Line Fusdahl ledet dette representantskapet.

Line Fusdahl sier fra fylkestingets talerstol at det er helt nye signaler at Utenriksdepartementet er positive til at BarentsObserver følger redaktørplakaten. Dette stemmer heller ikke. I en epost 22. mai til styreleder Stig Olsen, skriver departementet «Økt redaksjonell uavhengighet gjennom undertegning av redaktørplakaten vil ikke ha noen negativ innvirkning for finansieringen fra UD

Til slutt; ved at fylkespolitikerne aktivt har gjort et vedtak på at BarentsObserver ikke skal følge redaktørplakaten er jo dette også et krystallklart signal. Det er kun redaktørplakaten som sikrer oss redaksjonell troverdighet og legitimitet i den viktige samfunnsrollen vi har på kryss av landegrensene i nord.

Med oppklarende hilsen,
Redaksjonen i BarentsObserver –
Thomas Nilsen, Atle Staalesen, Trude Pettersen, Jonas Karlsbakk

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse