Annonse
Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, kan bare konstatere at handlingsplanen ikke kommer til å gi rom for mye handling, ut over det man er strengt forpliktet til. Arkivfoto: Ole Åsheim

Lite lys i tunnelen

Dersom det ikke bevilges mer penger til veivedlikehold, vil viktig infrastruktur ganske enkelt bryte sammen.

Handlingsplanen for fylkesveiene de neste fire årene, skal behandles av fylkestinget i slutten av mars. Det er allerede klart at planen ikke kommer til å gi rom for mye handling, ut over det man er strengt forpliktet til. Handlingsplanen er tvert imot deprimerende lesning.

Fylket tvinges til å bruke milliarder på oppgradering av tunneler. Dermed går andre veiprosjekter en uviss framtid i møte. Det betyr at veier som er forfalne, tidvis uframkommelige eller direkte farlige, står i fare for å ikke bli utbedret. Et eksempel er den sterkt kritiserte veistrekningen til Tromvik, som hver eneste vinter betyr store problemer for de som skal transportere vår viktigste ressurs, nemlig fisken, ut til markedene.

Det er EUs såkalte Tunnelsikringsdirektiv som nå slår inn for fullt. Det må oppfylles innen 2024, og fylkesrådet mener de ikke har annet valg enn å bruke store deler av veibudsjettet på dette. Kostnadene ved å sikre disse er anslått til 3,5 milliarder. Låneopptakene vil være så store at summen av renter og avdrag vil øke fra dagens 40 millioner, til hele 140 millioner i 2021. Lite med lys i tunnelen, med andreord.

Dette gjør den begredelige listen over behov for oppgradering av veier kontra det som er realistisk å få til, lang. Etterslepet er enormt. Dermed er fylket langt unna målet for satsing på fylkesveiene, slik det er vedtatt i regional transportplan 2018-2029.

Denne situasjonen kan vi ganske enkelt ikke leve med. Dersom det ikke bevilges mer penger til veivedlikehold, vil viktig infrastruktur bryte sammen. Det eksporteres varer for mange milliarder fra sjømatnæringen i nord, næringslivet må ha infrastruktur som er sikker og forutsigbar.

Når det nye fylkestinget i sammenslåtte Troms og Finnmark skal ta fatt på sin viktige gjerning, bør det rettes et kraftig politisk fokus mot nettopp veier og infrastruktur. Situasjonen, slik vi ser den i dag, er ikke holdbar. En region med så store ressurser, må ganske enkelt ha en infrastruktur som setter den i stand  til å ta ut sitt bærekraftige potensiale.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse