Annonse
FORSVARET: Disse to, statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, vil snart måtte ta stilling til hvilket luftvernsystem som skal forsvare kampflybasene Ørlandet og Evenes.

Livet under rakettskjoldet

Enten må Norge bli en del av NATOs rakettskjold eller vi må anskaffe et eget, norsk rakettskjold.

Som vanlig vil Russland hevde at Norge viser aggressivitet mot nabolandet, og retorikken mot NATO og Norge vil nå nye høyder.

Mange har vært svært kritiske til regjeringens planer om å nedlegge Andøya flystasjon og opprette Evenes som ny base både for de nye maritime overvåkningsflyene og som fremskutt base for de nye kampflyene F-35. Nå begynner det også å tegne seg et bilde av planer som regjeringen hittil ikke har vært særlig åpen om. Det handler om det svært omstridte rakettskjoldet som NATO kaller BMD (ballistic missile defence).

Den siste uken har Klassekampen referert fra en gradert rapport fra Luftforsvaret, som handler om behovet for avansert luftvern. Rapporten slår fast at dagens luftvern, et system som heter NASAMS II, overhodet ikke er i stand til å forsvare norske baser mot russiske missiler og presisjonsbomber. Dermed må Norge foreta et valg. Enten må Norge bli en del av NATOs rakettskjold eller vi må anskaffe et eget, norsk rakettskjold.

I den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP) blir disse investeringene nevnt, men har stort sett gått under radaren til regjeringens kritikere og derfor har det til nå vært lite debatt om temaet luftvern. På side 64 i LTP kan vi lese følgende: «Regjeringen legger videre opp til en ytterligere styrking av luftvernet gjennom anskaffelse av nye luftvernsystemer med langtrekkende luftvernmissiler og sensorer». (-) «Oppgraderingen av NASAMS II-systemet starter i perioden frem til 2020. Anskaffelse av nytt langtrekkende luftvern gjennomføres i perioden 2021–2024 og integreres med NASAMS II-systemet».

Nordlys har vært i kontakt med en rekke kilder i Forsvaret og spurt om hva slags langtrekkende luftvernsystem det her er snakk om, men ingen har hatt noen kunnskap om dette. Vi har også henvendt oss til Forsvarsdepartementet (FD) med det samme spørsmålet. Svaret vi fikk var at dette kunne man ikke si noe sikkert om nå, da kjøp av avansert luftvern ville være underlagt konkurranseregler. Vi tillater oss en smule tvil når det gjelder sannhetsgehalten i dette svaret. 

I virkeligheten har Norge to valg: Å inngå i det amerikanske rakettskjoldet eller pådra seg store kostnader ved å investere i et eget skjold. Uansett hvilket av disse alternativene som blir valgt, er sannsynligheten til stede for at det foretrukne systemet vil være det kontroversielle amerikanske luftvernsystemet Thaad, som er laget nettopp for å skyte ned ballistiske missiler. Det er dette systemet som USA nå ruller ut i Sør-Korea, noe som har ført til store protester fra flere land i regionen, ikke minst fra Kina.

Det er ikke vanskelig å regne ut hva den russiske reaksjonen vil bli dersom Norge anskaffer seg et slikt luftvernsystem. Som vanlig vil Russland hevde at Norge viser aggressivitet mot nabolandet, og retorikken mot NATO og Norge vil nå nye høyder. Det er heller ikke usannsynlig at regjeringen vil få en svært negativ reaksjon i den innenlandske opinionen også. Befolkningen i nærheten av slike installasjoner vil neppe føle at de lever trygt. Med god grunn. 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse