Annonse

Livsfarlige veier

Det er uforståelig at vi lar tidligere tiders dyre investeringer råtne på rot.

Det er uforståelig at vi lar tidligere tiders dyre investeringer råtne på rot.

Statens vegvesen har en analysegruppe i region nord som forsøker å finne årsaker til dødsulykker. En gjennomgang Nordlys har foretatt av analysene i perioden 20052012 viser at vei- og føreforhold er en medvirkende årsak i en betydelig andel av ulykkene. Fortsatt er det fart og førerfeil som forårsaker flest dødsulykker i nord. Men i urovekkende mange tilfeller kan man peke på veiens beskaffenhet som en vesentlig årsak.

For året 2012 konkluderer analytikerne med at veiforhold medvirket til hele sju av de 16 dødsulykkene. Dårlig føre, elendig dekke og hindringer for sikt ble påvist. Dårlig veibelysning er funnet i ett tilfelle. Flere slike faktorer kan forekomme i hver ulykke. Samtidig er det ingen grunn til å legge skjul på at rene førerfeil, høy fart og ruspåvirkning, er en del av bildet i mange av ulykkene. Analytikerne i vegvesenet konstaterer også at veiforhold og veimiljø kan utløse førerfeil. Det kan være forhold på stedet som «inviterer» til at sjåføren lettere gjør feil.
Det hører med at antallet drepte i trafikken over tid heldigvis har gått nedover. Men konklusjonene fra analysegruppa i nord er likevel en dyster påminnelse om det kolossale etterslepet innen veivedlikehold som politikere og veimyndigheter har latt bygge opp. Bare for fylkesveiene i Troms er etterslepet for veivedlikehold kalkulert til svimlende seks til åtte milliarder kroner. Resultatet er elendige skoleveier for barn og håpløse veier for transport av varer og folk i distriktene. Også byene lider under dette. Flere av de sentrale transportårene i og rundt Tromsø er overbelastede og ulykkesbelastet. 
Det er mye pent å si om Norge og de velferdsordningene vi har bygd opp. Men for de fleste er det temmelig uforståelig at vi lar tidligere tiders kostbare investeringer innen veisektoren råtne på rot. Avstanden mellom samferdselspolitikere i forsvarsposisjon og folks egne opplevelser er altfor stor. Det burde være mulig å gi mer valuta for pengene som betales i form av skatt og avgifter.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse