Annonse
Ledelsen ved omsorgssenteret nekter å vurdere tiltak og løsninger for pårørende med allergi mot dyr, slik at vi kan besøke beboere uten å bli syk, skriver Liv J. Rydningen. Foto: Torgeir Bråthen

Omsorg, livsglede - og allergi

Kunnskapen om alvorlige allergiske reaksjoner er meget svak og lite kunnskapsorientert. Noe som er meget skremmende å være vitne til!

Livsgledeprosjektet er et nasjonalt prosjekt der pårørende og frivillige er viktige ressurser for fysisk og sosialt miljø til eldre i omsorgsboliger/omsorgshjem. Livsgledeprosjektet har som mål å skape økt trivsel og innholdsrik hverdag for de eldre. Skape glede og kreativitet, positive relasjoner og minner hvor en er i nære rom og kjente miljøer. Rom og miljø hvor trygghet og sikkerhet er ivaretatt, hvor ukjente faktorer er ikke eksisterende.

Finnsnes Omsorgssenter (FOS) er aktive pådrivere til prosjektet og rett før påske kunne en lese; «vi er stolte av å være med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem!»

Pårørende er et meget viktig bindeledd mellom beboer og personalet, fra rengjørings assistent til kommunelegen/ fylkeslegen. Pårørende innehar meget nære relasjoner til beboer og er derfor viktig ressurs for utviklingen av livsgledeprosjektet. Pårørende er viktig innen kommunikasjon, observasjon, trivsel, daglige hendelser og sist, men ikke minst; livshistorien « hva er deres viktigste preferanser i livet og hvem, hva har betydd mest for at hverdagen er god» Hvor kjente stemmer, lyder, væremåte skaper en roligere og tryggere hverdag for beboer.

I denne prosessen for sertifiseringen av Livsgledehjem, er det å ha dyr (hund, katt, fugl, geit bl.a) et av de mest aktive og «fancy» tiltak for aktivitet. FOS har drøftet med virksomhetsleder i fagledergruppa og livsgledegruppa og sitat ;

«enighet at vi ikke kan la være å ha dyr i avdelingen pga pårørendes allergi»  (…) pasientens allergi tas det hensyn til, men hvor grad av allergi er avgjørende for hvilke tiltak.»

Fagleder ved avdelingen har ved flere anledninger fått henvendelser fra beboer sine alle nærmeste, hvor vi ber om forståelse ang allergi. Vi har allergi i ulik grad, hvor kontakt med dyr er meget uheldig for oss og kan gi alvorlige allergiske reaksjoner! Faglederne nekter å vise forståelse for tiltak og løsninger fra pårørende, slik at vi kan besøke beboer uten å bli syk - dvs. nekter å være løsningsorientert.

Alle dyr skal kunne bevege seg fritt i avdelingen, dvs. private rom, korridor, dagligstue, spisestue og kjøkken(!). Dyr vil og kunne bevege seg fritt i møbler. FOS mener renholdet er ivaretatt og derfor er det ingen hindringer i veien for allergikere å besøke avdelingen og beboere.

Kunnskapen om alvorlige allergiske reaksjoner er meget svak og lite kunnskapsorientert. Noe som er meget skremmende å være vitne til!

FOS med sin stolthet av sertifiseringen Livsgledehjem, hindrer pårørende å besøke sin familie. Forståelsen og konsekvensen er at barn og barnebarn ikke kan besøke beboer pga. allergi. Det er å frarøve mennesket det nærmeste som er av relasjoner i en familie! Å «stjele» menneskelige relasjoner og «frarøve» personlig kontakt, er en meget svak handling og svakt faglig. Det viser svake menneskelige og psykologiske kunnskaper og ferdigheter.

Dessverre er dette prosjektet blitt et prestisjeprosjekt for FOS, hvor HJEM er blitt et glemt begrep. HJEM er et sted hvor en kommer til med glede og omsorg. HJEM er et sted hvor en viser omtanke, omsorg, hensyn og glede. HJEM er det rommet som bygger relasjoner mellom generasjoner. HJEM er inkluderende. HJEM er rommet for omtanke, utfordringer, løsninger. HJEM er en arne hvor arv og tradisjoner videreføres og utvikles. HJEM er selve «ståstedet» i stilla og storm!

FOS er et offentlig HJEM som innebærer at de har en plikt til at alle skal kunne komme og besøke sin familie UTEN å bli syk! Være et sted for ALLE der ingen blir EKSKLUDERT!

FOS unnskylder seg med tidspress når vi ber om skriftlig svar - sitat: « ønsket å svare over telefon da det tar lengre tid på dette å svare over mail…» De ønsker med andre ord ikke skriftlig kommunikasjon. Hvorfor? De refererer til hurtigere dialog og forklaring over telefon enn skriftlig. Muntlig kommunikasjon gir lettere emosjonelle tolkninger og utbrudd. Muntlig kommunikasjon kan lettere fraskrives ansvar og mistolkes.

FOS benytter seg av begrepet; «skyt først - spør etterpå»

Dessverre for FOS og «Livsgledeprosjektet», tre sterke begrep blir stående; «arroganse, prestisje, maktmisbruk».

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse