Annonse
Jeg tror vi kan slå fast at dobbeltsporet på Ofotbanen er langt unna i tid, og at kanskje blir det krysnings-spor som i alle fall i dette 10-året blir løsningen. Det er i lys av dette at vi i Nord-Norge er opptatt av realiseringen av en nasjonal stambane fra nord til sør, skriver Einar Sørensen. (Foto: Helge M. Markusson)

LKABs sporvalg på Nordkalotten

Det er ikke forbausende at sentrale ledere ved LKAB kommenterer min artikkel, men jeg er helt uenig i deres konklusjon om at jeg tar fullstendig feil og bruker  gale fakta.

Jeg har  vært og er en entusiastisk tilhenger av best mulig nordisk samarbeid  og spesielt felles prosjekter innen transport og næringsliv. Men samtidig er vi jo selvstendige nasjoner og det er ikke alltid at vi har hundre prosent sammenfallende interesser. Det ser vi lett i den store debatten om jernbane og transport.

Jeg har  reist spørsmålet om fremtiden for Ofotbanen, planene om dobbeltspor i relasjon til den enorme utbyggingen av Malmporten Luleå til en internasjonal havn med mangedoblet kapasitet for malmtransport fra Nord-Sverige.

Det er ikke forbausende at sentrale ledere ved LKAB kommenterer min artikkel, men jeg er helt uenig i deres konklusjon om at jeg tar fullstendig feil og bruker  gale fakta.

Jeg tillater meg å hitsette følgende fra det sentrale informasjonsmateriale fra Det svenske  Sjøfartsverket, Luleå Hamn, Luleå Kommune og Trafikverket:

«Malmbanan till Narvik i Norge förväntas snart nå sitt kapacitetstak. Bättre kapacitet för utskeppning via Luleå är det enda realistiska alternativet för den ökade produktionen på malmfälten. De två utskeppningshamnarna kompletterar också varandra i händelse av trafikstörningar.

Med ökad produktion i befintliga gruvor parallellt med flera nyetableringar brådskar det med förbättrade sjövägar. Därför har projekt Malmporten påbörjats. Malmen som bryts i regionen skeppas ut från Narvik och Luleå till stålverk runt om i världen.

Ökningen rör sig om ungefär 800 000 ton, från 4- till cirka 5 miljoner ton för 2018. En ökning med cirka 70,000 ton i månaden. Målsättningen är en årlig produktionsökning med fem procent under lika många år, något som ligger i LKAB:s strategiplan.»

Legg merke til at de relevante sentrale og regionale svenske myndigheter ikke skiller mellom malmproduksjonen i Malmberget eller i Kiruna. De snakker om HELE Norrbotten.

Jeg har ikke skrevet at LKAB ønsker å avvikle transporten til Narvik, men som det klart fremgår av ovenstående er det innlysende at Malmporten Luleå kommer til å få  en betydelig økning av transporten fremover. Den nye internasjonale storhavna i Luleå skal stå klar til bruk fra 2026-28 av, mens det neppe er håp om noe dobbeltspor innen den tid til Narvik. Da har LKAB og de andre malmprodusentene i Norrbotten  og i finsk Lappland ikke annet valg enn å velge Luleå for sin økede produksjon.

Dessuten endrer forutsetningene seg i vår tid i rasende fart. Hverken LKAB eller andre kan garantere for at de transportløsninger og prioriteringer som har gyldighet i dag vil gjelde i morgen. Det er således interessant at LKAB kan bekrefte at kostnadene ved et dobbeltspor i Sverige ligger ned mot 25-30 prosent av prisen på norsk side. Det er et tema vi avgjort skal og bør diskutere mer inngående.

Men pr. nå: tross lave  kostnadene  i Sverige, så resulterer ikke det at Malmbanan rykker frem i prosjektprioriteringene. LKAB kan ikke annet enn å erkjenne at dobbeltsporet ikke er med i den svenske langtidsplan for transport og at det heller ikke er finansiert.

 LKAB vet jo selvsagt at hele dobbeltsporet fra Narvik til Kiruna er et felles norsk-svensk prosjekt som våre to lands myndigheter må løse. Eller som tidl. samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen så klart sa det: Det kommer ikke på tale med norsk støtte til et dobbeltspor før Sverige har avklart sin del av prosjektet.

Jeg tror vi kan slå fast at dobbeltsporet er langt unna i tid, og at kanskje blir det krysnings-spor som i alle fall i dette 10-året blir løsningen. Det er i lys av dette at vi i Nord-Norge er opptatt av realiseringen av en nasjonal stambane fra nord til sør. Vi har et økende ansvar for å få raskest mulig ut til markedet de gigantiske kvanta av norsk sjømat som hele Europa etterspør, i tillegg til de mange andre argumenter til fordel for en nordnorsk stambane.

Men vi har for lengst definert at vi trenger både Ofotbanen, svensk jernbane og våre egne baner når den tiden kommer. Disse vitale transportspørsmålene må vi i fellesskap besvare, og det er veldig bra at LKAB som en av Nordens viktigste og største bedrifter nå melder seg på i den offentlige debatten. Målet må være å bli enige om praktiske og gjennomførbare løsninger om hvordan skal vi sikre oss  en mest mulig flytende trafikk over grensene og i våre respektive land.

  • Debatt-trådene knyttet til innlegg på Nordnorsk debatt er stengt inntil videre grunnet tekniske problemer.  Det medfører at det ikke er mulig for oss å moderere kommentarfeltene i tråd med vær Varsom Plakatens regelverk. Vår tekniske leverandør arbeider med å løse saken. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse