Annonse
Nussir-anlegget ved Repparfjorden. Foto: iFinnmark

Med LO for forurensing

Den norske regjeringa er internasjonalt en bremsekloss på arbeidet mot forurensing av havet.

28.11.2016 sendte LO brev til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen: «På vegne av LO og NHO i Finnmark, samt LO og Norsk Industri, ber vi om et møte med statsråd Helgesen i forbindelse med Nussir-prosjektet. Det er ønskelig med en dialog rundt det videre arbeidet for å sikre at prosjektet kommer i drift.»

Grunnen til at brevet er sendt nettopp til klima- og miljøministeren kan ikke være annet enn at dette departementet nå har til behandling klagen over at Miljødirektoratet har gitt utslipptillatelse for omlag 2 millioner tonn gruveavfall til Repparfjorden årlig, avfall som er rikt på tungmetaller og prosesskjemikalier. LO ser det altså som si oppgave å påvirke ministeren til å avvise klagene og gi denne tillatelsen så snart som råd.

I LOs handlingsplan heter det: «LO vil arbeide for et bærekraftig samfunn hvor vår velferd ikke utvikles på bekostning av kommende generasjoner og andre deler av verden, gjennom en kortsiktig ressursbruk og forurensende aktiviteter. … De internasjonale miljøutfordringene krever omstilling av samfunnet og utvikling av ny teknologi. … Det må legges til rette for grønne arbeidsplasser i alle næringer gjennom å gjøre hele økonomien grønnere.»

Nussir vil nettopp drive «på bekostning av kommende generasjoner .. gjennom en kortsiktig ressursbruk og forurensende aktiviteter.» Nussir-gruva kunne ha blitt et eksempel på utvikling av ny teknologi og grønnere gruvepolitikk dersom man hadde satsa på eller blitt pålagt å utnytte alt som blir tatt ut av fjellet og slikt unngått ytre deponi, og lagt all aktivitet under jorda og slik unngått inngrep i reinbeiteområde. Men dette ønsker ikke sentrale politikere og Miljødirektoratet. De vil i stedet gi gruveselskapet lov å utnytte bare 1% av det som blir tatt ut og slippe resten gratis ut i fjorden.

Nylig vedtok det internasjonale miljøorganet IUCN å fordømme all dumping av gruveavfall i havet. Norge var et av bare to land som stemte imot. Den norske regjeringa er internasjonalt en bremsekloss på arbeidet mot forurensing av havet. Men ledelsen i LO ser det altså ikke som si oppgave å følge opp sitt eget arbeidsprogram, men tvert om å påvirke regjeringa til å være ennå mer godvillig overfor gruveselskap som ønsker å drive kortsiktig og forurensende.

Når skal LO ta sitt eget program på alvor?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse