Annonse

En demokratisk utfordring

Vi må kunne forvente at den politiske eliten spiller med åpne kort. Det skal ikke være fritt fram for lysskye lobbyister som trekker i trådene på politiske marionetter. Da har demokratiet et problem.

Det er selvsagt lov å forsøke å påvirke politiske prosesser og beslutninger, poenget at det skal være åpenhet om hvem som er inne i bildet. Folket har rett til å vite det.

Bølgene etter de “private” epostene som ble sendt til fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Roy Angelvik, har ikke lagt seg. Nå tar avdelingsdirektør i Arkivverket, Espen Sjøvoll, bladet fra munnen og sier rett ut at det er mye som skulle vært dokumentert, som aldri blir det.

 For e-post-håndtering i det offentlige er blitt et stort problem, sier han til Dagbladet. Og med nye kommunikasjonskanaler som messenger og lignende, blir ikke situasjonen bedre. Det offentlige henger rett og slett ikke med i den teknologiske utviklingen på dette feltet.

Riksrevisjonen avdekket tidligere i år omfattende mangler i journalføringen i flere departementer. Det er en tendens til å se på e-post som noe personlig, noe den altså ikke er. Forvaltningsapparatet skal ha god kontroll på hvem som har vært inne i beslutningsgrunnlaget for avgjørelser, men her svikter det åpenbart alvorlig i en del tilfeller.

I saken om e-postene til fiskeriministeren, ble henvendelsene feilsendt, og kom derfor aldri fram til den riktige Per Sandberg. I stedet havnet de hos en svensk navnebror som til slutt gikk til Dagbladet med dem. Men statssekretær Angelvik fikk e-postene fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening, og journalførte dem først etter at avisa begynte å stille spørsmål.

I ettertid har Fiskeridepartementet beklaget saken, men avdelingsdirektør Sjøvoll peker på at  når statssekretæren omtaler hendelsen som en glipp så sender det et signal hvor det kan se ut som lovene ikke anses som viktige for beslutningstakere i offentlig sektor.

Å unnlate å journalføre post som kommer til departementet er brudd på både arkivlov og offentlighetslov. Dette er lovbrudd som kan straffes med bøter.

Ingen vet helt hvor stort omfanget av dette problemet er. Det eneste som er sikkert, er at våre folkevalgte selv må begynne å interessere seg for problematikken. Vi har tidligere tatt til orde for et lobbyregister, det bør være første skritt på veien.

Vi må kunne forvente at den politiske eliten spiller med åpne kort. Det er selvsagt lov å forsøke å påvirke politiske prosesser og beslutninger, poenget at det skal være åpenhet om hvem som er inne i bildet. Folket har rett til å vite det. Det skal ikke være fritt fram for lysskye lobbyister som trekker i trådene på politiske marionetter. Da har demokratiet et problem.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse