Annonse
Sandberg saken viser at det er på tide at det innføres lobbyregistre her i landet. I første omgang bør et lobbyregister som gjelder Stortinget, regjeringen og departementene komme på plass, men systemet bør etter hvert omfatte fylkeskommunal og kommunal forvaltning også.

Lobbyregisteret må på plass

Vi trenger et lobbyregister for storting, regjering og departementene. Sandberg saken har vist oss det.

Åpenhet i politiske prosesser er en grunnverdi i samfunnet. Allmennheten skal vite hva som foregår, og hvem som er med og påvirker slike prosesser.

Dagbladets avsløring av epost skandalen rundt fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Roy Angelvik, vitner om at det er på høy tid at vi innfører et lobbyregister her i landet. Registeret bør i første omgang gjelde Stortinget, regjeringen og departementene, men systemet bør etter hvert omfatte fylkeskommunal og kommunal forvaltning også.

Venstre har hele fem ganger fremmet denne saken i Stortinget, og blitt nedstemt hver gang. Det er påfallende at et register, som skal være med på å sikre den åpenheten  vi ellers er så stolt av, sitter så langt inne hos de folkevalgte i landets nasjonalforsamling.

Argumentasjonen om at dette vil føre til et kolossalt byråkrati, holder ikke. Vi lever i dataalderen, elektronikken har for lengst erstattet det meste av manuelt papirarbeide. Det er også forstemmende å høre stortingsrepresentanter forsøke å dra saken ut i parodien, ved å kverulere over hvorvidt registeret også skal omfatte folk man møter på butikken, som vil diskutere enkeltsaker.

For det er ikke i kassakøen på supermarkedet man finner de store lobbyistene. De kommer fra mektige stillinger i næringsliv, interesseorganisasjoner og profesjonelle kommunikasjonsbyrå. Og det blir stadig flere som har PR og påvirkning som levebrød. Noen opptrer profesjonelt og ryddig, andre, som i tilfellet med fiskeriministeren, gjør det definitivt ikke.

Blant den stadig voksende flokken av kommunikasjonsmedarbeidere finnes det folk som faktisk verken skjønner eller respekterer at kameratslige eposter er offentlige, også når de blir sendt til en såkalt privat konto som en statsråd eller en statssekretær disponerer. Det finnes kommunikasjonsfolk som mener det er helt greit å finne bakveier, for å unngå innsyn og åpenhet. I de feilsendte epostene som skulle til fiskeriministeren, ber lobbyisten til og med statsråden om hjelp til å hemmeligholde hvem budbringeren er, overfor et annet departement.

Offentlighetsloven er særdeles viktig for å verne demokratiet. Åpenhet i politiske prosesser er en grunnverdi i samfunnet. Allmennheten skal vite hva som foregår, og hvem som er med og påvirker slike prosesser. Åpenhet er et vesentlig virkemiddel mot korrupsjon, kameraderi og dårlig saksbehandling, blant annet. I siste instans handler det om tillit til våre folkevalgte.

Sandberg-saken er med på å undergrave denne tilliten. Her fikk vi utilsiktet innsyn i skjult lobbyisme. Kommentarfeltene preges av at folk lurer på om hemmelige kanaler er utbredt. Det er ingen som ønsker skjult påvirkning, slik det ble forsøkt her.

Et lobbyregister vil i seg selv ikke løse problemet med “dobbel bokføring” i form av private epostkontoer. Men et slikt register vil sende sterke signaler og gi klare føringer for hva som er akseptabel kontakt. Det vil kort og godt gi større bevissthet rundt problemstillingen. Et lobbyregister vil gi systematikk og åpenhet - alle kan følge med.

USA har innført lobbyregister. EU-kommisjonen likeså. Det er ingen grunn til at ikke Norge også skal skaffe seg oversikt over en stadig voksende gruppe av påvirkere. Sandberg-saken har vist oss det.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse