Annonse
NEI TIL OLJEBORING: Nord-Norges største avis sier nei til oljeboring her i Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: NTB Scanpix

La Lofoten, Vesterålen og Senja være oljefritt

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan ikke åpnes for oljevirksomhet, skriver Nordlys på lederplass.

Oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir et sentralt tema i årets stortingsvalgkamp. Oljeindustrien presser på for åpning. Men uavhengig av hvilken regjering landet får til høsten, vil Ap, Høyre og FrP etter alt å dømme være avhengige av støtte fra partier som er motstandere av å åpne områdene.   

I Nord-Norge viser meningsmålinger at det ikke er noe sug etter å få igangsatt boring. Tvert imot er den folkelige motstanden sterk. Et flertall i landsdelen ønsker ikke at områdene åpnes. Både reiseliv og sjømat står sterkt i Lofoten, Vesterålen og Senja, og det er grunn til å merke seg at begge disse viktige næringene over lang tid har gitt tydelige advarsler mot oljeaktivitet i regionen. Fisk og turisme har et evighetsperspektiv, og Norge kan ikke sette denne verdiskapningen i fare.

Folk i nord har allerede gjort seg opp en mening. Og den er at de umistelige naturverdiene må komme først. Det underbygges av faglige råd fra både Havforskningsinstituttet og en rekke andre ekspertmiljøer, som fraråder oljevirksomhet på grunn av usikkerheten og risikoen som er knyttet til en eventuell ulykke.

I Lofoten er det nå ingen kommunestyrer som sier ja til boring. Mye av motstanden ser også ut til å være knyttet til at nordlendingene føler seg som tilskuere til en aktivitet som gir få ringvirkninger. Frem til nå er erfaringene i landsdelen at svært lite av totalinvesteringene i nord tilfaller nordnorske leverandører.

Nordlys har tidligere vært positive til en konsekvensutredning for hele området.  Men begrunnelsen for dette er svekket etter at Oljedirektoratet har presentert en kraftig oppjustering over de norske petroleumsressursene i Barentshavet.  At det er så store ressurser tilgjengelig i andre havområder på vår sokkel, er et argument mot åpning av de unike og sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Norge trenger inntektene fra olje og gass i flere tiår fremover. Men det vil nå være klokt av oljeindustrien å rette sin oppmerksomhet mot andre havområder. Å tvinge gjennom boring i Lofoten, Vesterålen og Senja - mot nordlendingenes vilje - vil føre til en alvorlig svekkelse av samfunnsaksepten for oljenæringen i landsdelen. Det er også åpenbart en tapersak for partiene som går i bresjen for å gjennomføre boring.

Naturmangfoldet i Lofoten, Vesterålen og Senja er en sterk internasjonal merkevare for hele Norge. Knapt noe annet sted på kloden har Vårherre vært rausere med sitt skaperverk. Og vi vet allerede nok til å slå fast at oljeaktivitet i dette havet, er å spille hasard med helt uerstattelige og immaterielle verdier. Verdens viktigste gyteområder for torsk kan ikke settes i spill av politisk hestehandel eller såkalte kompromisser.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan ikke åpnes for oljevirksomhet. En konsekvensutredning vil ikke kunne endre på en slik konklusjon, med den kunnskap og teknologi som er tilgjengelig i dag.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse