Annonse
VERTSKAP: Dette bildet ble tatt i sommer da NHO, LO og Sparebanken Nord-Norge presenterte fredag sitt nye samarbeidsprosjekt, Agenda Nord-Norge. Foto: Rune Endresen

Løft fram de unge talentene i nord

Sentrale strategiske arenaer for utviklingen av Nord-Norge har et felles kjennetegn: skjev aldersmessig fordeling.

Hvorfor er det da slik at alderssegmentene under 40 - framtidens samfunnsbyggere i nord - er i fåtall når nettopp Nord-Norge 2.0 diskuteres?

Så var vi der igjen. I en fullsatt sal av mennesker som skal få faglig påfyll, bygge verdifulle nettverk og bidra til strategier for framtiden i nord. I en fullsatt sal der vi skilte oss ut. Fordi vi er betydelig yngre enn gjennomsnittet av forsamlingen.

LES OGSÅ: 40 prosent av deltakerne bør være under 40

Unge - og unntaket fra regelen

Sentrale strategiske arenaer for utviklingen av Nord-Norge har et felles kjennetegn: skjev aldersmessig fordeling. Agenda Nord-Norge denne uken var intet unntak, til tross for at arrangørene tok grep for å invitere inn yngre krefter.

I situasjoner som denne kunne man velge å tenke at man var privilegert som fikk være med på laget, sin (relativt) unge alder til tross. Vi ser imidlertid på den skjeve aldersfordelingen på slike arenaer som en stor utfordring.

For Nord-Norge 2.0 vil kun se dagens lys gjennom dialog på tvers av geografi, meninger og alder.

LES OGSÅ: Heldigvis viste sametingspresidenten storhet og strakk ut en hånd

Kampen om humankapitalen

I Nord-Norge ser vi en økende skjevfordeling i befolkningens alderssammensetning. Den relative andelen av befolkningen over 66 år er estimert til å øke fra 24 prosent (2014) til 40 prosent innen 2040 (Konjunkturbaromenter Nord-Norge, vår 2014). I tillegg til store etterkrigskull, er hele landsdelen preget av stor utflytting av unge mennesker. Samtidig viser datamaterialet at mangelen på arbeidskraft vil tilta i årene som kommer (Regjeringens Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord, 2014). Kampen om humankapitalen vil tilspisse seg - og en betydelig del av denne kampen vil stå om kloke hoder. Unge kloke hoder.

Den demografiske utfordringen i landsdelen vår krever at vi tar grep. Da bør følgende spørsmål være viktige ledetråder:

Hvordan løfter vi fram bredden av nordnorsk mangfold og nye idéer?

Hvordan skaper vi tilhørighet og lyst til å bidra når Nord-Norge 2.0 skal defineres?

Hvordan får vi unge, motiverte ildsjeler til å skape resultater av de mulighetene Nord-Norge formelig flommer over av?

Verdien av sammensatt aldersfordeling

En klok næringsutvikler i Troms sa en gang at «utvikling skjer når erfaring møter nye tanker». For yngre mennesker er ingenting så interessant og verdifullt som å få diskutere sine tanker med erfarne samfunnsaktører. Og kanskje kan det være tilsvarende inspirerende for den erfarne parten å høre hvordan yngre samfunnsaktører ser på nordnorske muligheter for framtiden? Slik kan arenaer med sammensatt aldersfordeling bidra til å generere innovasjonskraft og entreprenørskapsevne i landsdelen. Hvis vi alle møtes og er lutter øre.

Behovet for å sikre tilstrekkelig arbeidskraft og kompetanse i Nord-Norge for å bygge framtid i nord er stort. Skal dette behovet dekkes må vi inkludere unge mennesker som har valgt en karrierevei i nord, uavhengig om de er født og oppvokst i Nord-Norge, andre steder i Norge eller i utlandet. Slik sikrer du nordvendt tilhørighet - og motivasjon til å investere i bolyst og kompetanse i Nord-Norge.

På Agenda Nord-Norge uttalte statsminister Erna Solberg: «Muligheter alene, med alt det potensialet Nord-Norge har, det skaper faktisk ingenting. Det må omsettes til resultater».

Som en del av det nordnorske prosjektet bør derfor en felles målsetting være å aktivere alle krefter for å oppnå resultater i verdensklasse. De ufattelige ressursene i landsdelen vil nemlig forbli som muligheter hvis vi ikke nå drar i samme retning og spiller hverandre gode. På tvers av geografi, meninger og alder.

Arrangørene bak Agenda Nord-Norge skal ha honnør. For at de leder an i utviklingen og gjennomføringen av “Prosjekt Nord-Norge”. For at de løfter fram muligheter og visjoner. For at de har forsøkt å invitere inn yngre krefter på en slik sentral strategisk arena der den nordnorske framtiden skal formes.

Hvorfor er det da slik at alderssegmentene under 40 - framtidens samfunnsbyggere i nord - er i fåtall når nettopp Nord-Norge 2.0 diskuteres?

Slik sikrer vi yngre bidrag til «Prosjekt Nord-Norge 2.0»

Forklaringene ligger sannsynligvis gjemt i krysningspunktet mellom arrangørenes manglende fokus på betydningen av å invitere inn yngre krefter og at vi under 40 ikke krever vår plass. Løsningen ligger derfor samme sted. Begge sider må ta ansvar for å bidra til mangfold blant nordnorske premissleverandører.

Hvor kan inkluderingen skje? Vi har her satt søkelys på sentrale, strategiske arenaer for utviklingen av Nord-Norge. Samtidig må denne inkluderingen også finne sted der utvikling skjer hver eneste dag.

Til dere som sitter i ledende posisjoner innenfor kunnskapsinstitusjoner, politiske strukturer og næringsliv. Synliggjør deres unge lovende. Løft dem fram. Send dem ut på arenaer der de får påfyll av kunnskap og smaken av verdien av å gi sitt bidrag.

Til yngre krefter i nord. By på dere selv, deres kompetanse og idéene dere brenner for. Våg å stikke nesen fram. Vis et aktivt ønske om å bli hørt og inkludert.

Og sammen - sammen - må vi skape arenaer der erfaring og nye tanker sammenkobles. «Viljen til å ville skape noe er vår tids viktigste ressurs», uttalte statsminister Erna Solberg på Agenda Nord-Norge. Denne viljen er ikke aldersbetinget. Og den vil styrkes når alle vi som har visjoner for den nordnorske framtiden løfter i flokk.

LES OGSÅ:

Tiden er inne

Vi står overfor en stor utskiftning av nordnorske krefter i ledende posisjoner i løpet av få år. For å ruste oss for framtiden må vi ta grep nå. Bare slik kan vi bli et Nord-Norge i verdensklasse - som varer.

Alle med ambisjoner for «Prosjekt Nord-Norge» er enige om at den kompetente humankapitalen som ligger i unge mennesker vil være en sentral og uvurderlig ressurs for landsdelens framtid. Arenaer som samler representanter for næringer med sterke behov for yngre krefter bør derfor ikke reflektere det problemet vi alle snakker om: mangelen på ung, kompetent humankapital.

Inviter oss under 40 år inn. Gi oss muligheten til å bidra når premissene for framtiden i nord legges. Vi er klare for å ta ansvaret.

For landsdelen. For framtiden. For Nord-Norge 2.0.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse