Annonse
Praktiserer ordførerne i de fire Senjakommunene nå et eget bakrom for å gjøre beslutninger utenfor demokratisk kontroll? undrer SVs Herbjørg Valvåg i Tranøy, etter ordfører Jan Fredrik Jenssens utspill i NRK om oppdrett ved Lemmingvær og Stongodden. Foto: Troms fylkeskommune

Lojalitet og demokratiforståelse i ordførerrollen

Lojalitet mot kommunestyrevedtak og demokratisk forståelse er brennaktuelt i Tranøy kommune for tida. Ordføreren i Tranøy, Jan Fredrik Jenssen, har i interkommunalt planutvalg for kystplan for Midt- og Sør-Troms gått imot vedtak i eget kommunestyre. Vedtaket av desember 2018 slo fast at oppdrett ved Stongodden og Lemmingvær ved sørspissen av Senja ikke er en del av kommunens arealplan og heller ikke skal tas inn i den interkommunale kystplanen.

I intervju på NRK Troms 6. mai kom han med følgende begrunnelse for at han i planutvalget fremma forslag om oppdrett ved Lemmingvær og Stongodden, sitater:

«Vi går jo framover i en ny kommune. - Jeg fremma forslaget i henhold til den nye kommunen. - Vi fire ordførerne i Senja følte at vi (i kystplanen) ikke fikk noen nye områder for den nye kommunen. De to områdene var jo da også mulig å spille inn.»

Her dukka det opp enda flere prinsipielle spørsmål: Hvilken fullmakt har Jenssen til å opptre i henhold til den nye kommunen, slik han selv sier? Praktiserer ordførerne i de fire Senjakommunene nå et eget bakrom for å gjøre beslutninger utenfor demokratisk kontroll? Hva er det som presser så på for deres følerier om å gi mer plass for oppdrett og sette kommunestyrevedtak til sides? Dette bør de tre andre ordførerne kunne svare på. Interessant ville det ha vært å få kjennskap til de vurderingene som partiene Høyre (Jan Fredrik Jenssen og Geir Inge Sivertsen), Ap (Fred Flakstad) og Sp (Roar Åge Jakobsen) gjør av egne ordføreres evne til lojalitet og demokratisk standard i denne saka.

Ordfører Jenssen prøver i radiointervjuet å fremstille meg som en person som ikke er av heil ved. Han mener kanskje at jeg har fått en for sterk rolle i saka. Da minner jeg om at vedtaket i Tranøy kommunestyre om at Lemmingvær og Stongodden skal være oppdrettsfrie områder var gjort med 10 mot 7 stemmer.  Forut for dette gikk diskusjonen i lokalsamfunnene med viktig påfyll av lokal kunnskap og erfaringer, slik lovverket sier at det skal være. Prosessen fram til dette vedtaket hadde med andre ord høg demokratisk standard, selv om ordføreren ikke var bidragsyter for å få det til.

Kan de holdninger som ligger bak Jenssens forsøk på omkamp følge oss inn i nye Senja kommune? Jeg gjentar: Årvåkenhet trengs!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse