Annonse
BARENTSPETRO: Bildet er fra Goliat-plattformen utenfor Sørøya i Finnmark. Foto: Jan Morten Bjørnbakk, NTB

Lokal tilstedeværelse gir bedre beredskap og drift i Barentshavet

Det er avgjørende for petroleumsnæringens legitimitet at aktiviteten utenfor kysten av Finnmark gir ringvirkninger i Finnmark.

Det er avgjørende for petroleumsnæringens legitimitet at aktiviteten utenfor kysten av Finnmark gir ringvirkninger i Finnmark.

Med økt aktivitet i Barentshavet øker risikoen for ulykker med konsekvenser for liv, helse og miljø. Derfor er det nødvendig at sikkerhets- og beredskapsressursene bygges opp lokalt, og at fremtidige felt i Barentshavet driftes nært der hvor verdiskapingen skjer. I Finnmark. Beslutninger som fattes nå vil legge føringer for tiår fremover.

Nylig åpnet NOFO, Norsk Oljevernforening For operatørselskap, sitt nye kontor i sentrum av Hammerfest.  Et kontor som kommer i tillegg til NOFO sin tilstedeværelse på Polarbase, plassering av oljeverndepot i Hasvik og Måsøy, og et utstrakt samarbeid om kurs og opplæring med Nordkapp maritime fagskole. NOFO Hammerfest ivaretar oljevernberedskapen på vegne av operatørene i nordområdene. Åpningen signaliserer mer synlig tilstedeværelse ved porten til Barentshavet. Et klokt og fremtidsrettet valg som oljeselskaper med utbyggingsplaner bør merke seg.

Dette året når aktiviteten i Barentshavet nye rekorder, med 15 planlagte letebrønner, to flere enn i toppåret 2014. Med høy boreaktivitet følger også muligheter for flere utbygginger i årene som kommer. Under Barentshavskonferansen hørte vi Oljedirektoratet (OD) oppjustere ressursanslaget for Barentshavet.  OD antar at hele 65 % av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel befinner seg her. 

Med økt aktivitet øker også risikoen for ulykker med konsekvenser for liv, helse og miljø.

Som folkevalgte og tillitsvalgte fra Finnmark er vi glad for at det i de siste årene har funnet sted et økt samarbeid om leteaktivitet, hvor selskap som opererer i Barentshavet samarbeider i større grad enn tidligere om sine operasjoner.  Ikke minst er det betryggende at miljø- og oljevernberedskap er et av hovedområdene for dette samarbeidet. Vi er ikke i tvil om at samarbeid mellom selskapene, styrker sikkerhets- og beredskapsnivået i Barentshavet.

Mengden olje og gass som transporteres på tankbåter i norske farvann ble doblet fra 2014 til 2016, og forventes å øke ytterligere og spesielt her nord. Det er derfor betryggende å vite at det brukes store ressurser for å bygge opp en effektiv og robust beredskap slik at selskapene, gjennom NOFO, kan være forberedt til å håndtere et oljeutslipp om så skulle skje, uansett utslippskilde.

I arbeidet om oljevern samarbeider NOFO med de beste. Takket være Eni Norge og deres forståelse av viktigheten av at kompetanse og kvalifisert personell må være tilgjengelig nært der hvor aktiviteten finner sted, har NOFO nå et utstrakt samarbeid med kystfiskeflåten om oljevernberedskapen. Fiskerne kjenner farvann, vær og vind her nord, og vil være eksperter på å hjelpe til hvis det skjer et oljeutslipp. På denne måten både bygger og styrker NOFO den kystnære oljevernberedskapen gjennom lokal tilstedeværelse.

Det er svært gode argumenter som ligger til grunn for at sikkerhets- og beredskapsressurser for Barentshavet, er nært tilstede og bygger på lokal kompetanse. Disse argumentene er like aktuelle for lokalisering av driftsorganisasjoner for fremtidige felt i Barentshavet. Vi som bor ved aktiviteten i Barentshavet, forventer at vår regionen skal fortsette å utvikle seg som et moderne industriområde. Da må kompetanse innen beredskap, drift og vern bygges opp lokalt. På samme vis som Norge som nasjon på syttitallet bygget opp sin kompetanse innen petroleum, ved at utenlandske selskap måtte bidra med kompetanseoverføring, er vi nå klar til å ta en større del av verdiskapingen i vår region.  Selskap som Statoil, Lundin og OMV må følge Enis eksempel med å bygge kompetanse lokalt, nært til feltene i Barentshavet, ved framtidige utbygginger. Beslutninger som fattes nå vil legge føringer for tiår fremover. Finnmark fylkesting har vært tydelig på dette området, og vedtaket om lokalisering av driftsorganisasjon for Johan Castberg til Hammerfest står fast. Det er få argumenter som taler for at noe så viktig som driften av petroleumsaktiviteten i nordområdene, ikke følger samme nærhetsprinsipp som for beredskapen i de samme områdene.    

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse