Annonse
Hvis samfunnssikkerhetsministeren sine meninger om den 7. redningsbasen i Troms får stå uimotsagt - og hvis det ikke gis innsyn i beslutningsgrunnlag for lokaliseringen utover hva ministeren skriver - er dette et demokratisk problem, skriver Venstres Rolf Austgard.

Har samfunnsikkerhetsministeren i Oslo eller fylkestingspolitikerne i Troms rett?

Kunnskapen som regionrådet og fylkestinget bygger sine vedtak på er høyst sannsynlig bedre enn hva samfunnsikkerhetsministeren gir tilkjenne i sin ytring – "Det handler om å redde liv."

Lederen i Aftenposten 27. des 2019 minner oss om at regjeringen liker å smykke seg med en positiv holdning til lokalmedier og deres betydning for demokratiske prosesser. En av pressens kjerneoppgave er å legge til rette for en opplyst offentlig debatt. Dette må også gjelde for lokaliseringen av en ny søk- og redningshelikopterbase i Troms.

Samfunnsikkerhetsministeren Ingvild Smines Tybring-Gjedde (FrP) har i avisene Nordlys, Folkebladet og Nye Troms et innlegg om lokalisering av den nye søk- og redningshelikopterbasen i Troms lagt til Tromsø. Hun hevder her at ønsket om å legge basen et annet sted, bærer preg av at man ikke kjenner til hvordan redningstjenesten fungerer eller hvordan et redningshelikopter operer. Dette forteller hun til Midt-Troms regionråd og Troms fylkesting sine politikere som i vedtak ber regjeringen om å legge den nye redningsbasen til Bardufoss. Kunnskapen som regionrådet og fylkestinget bygger sine vedtak på er høyst sannsynlig bedre enn hva samfunnsikkerhetsministeren gir tilkjenne i sin ytring – “Det handler om å redde liv.”

At nødvendigheten og ideen med å tette redningshelikopterberedskapen mellom Banak og Bodø tillegges samfunnsikkerhetsministeren og hennes regjering er misvisende. Tromsø fylkesting har fremmet dette behovet tidligere. Behovene har økt etterhvert som Forsvaret har omstilt sine helikopterressurser på Bardufoss flystasjon og er ytterligere blitt aktualisert ved at 12 Sea King redningshelikoptre nå erstattes av 16 nye AW101 med opsjon for å kjøpe flere. Forsvaret er operatør av søk- og redningshelikoptrene, og forutsetningene for å drifte redningshelikoptrene kostnadseffektivt fra Bardufoss er bedre enn fra en ny base i Tromsø.  

Som tilsvar til samfunnsikkerhetsministeren bør de ansvarlige redaktørene i Nordlys, Folkebladet og Nye Troms stille spørsmål om innsyn i regjeringens utredninger for å legge en ny søk- og redningsbase til Tromsø.  Et vedtak som berører minst 5 departement og et kontor; Helse- og omsorg-. Justis- og beredskap-, Samferdsel-, Forsvar- og Finansdepartementet og Statsministerens kontor.

Spørsmålene som kan stilles er:

 • Innsyn i tallmaterialet om hvor flest hendelser har skjedd og hvor et søk- og redningshelikopter fra Tromsø eller Bardufoss som base ville ha løst oppdraget best eller like godt. Ambulanseoppdrag er ikke å forstå som søk- og redningsoppdrag.
 • Innsyn i hvor mange hendelser som har krevet søk- og redningshelikopter over land og over hav i Troms.
 • Innsyn i tilgjengelige ressurser for søk- og redningsoppdrag knyttet til Tromsø versus Bardufoss ved alarm og 15 minutters beredskap.
 • Innsyn i hvilke værbegrensninger det nye redningshelikopteret AW 101 har ved å fly utfra Tromsø- versus Bardufoss.
 • Hvilke reservedeler og hvilket personell forventes å kunne leveres raskere til Tromsø enn Bardufoss.
 • Innsyn i statistikk som viser at det er lettere å holde på helikopter- og søk- og redningskompetanse i Tromsø enn på Bardufoss.
 • Innsyn i flytid fra Tromsø og Bardufoss til Vesterålen, bankene på Yttersida av Senja og Tromsøflaket og til overlappende områder hvor det er behov for samtidighet med søk- og redningshelikopter fra Bodø eller Banak.
 • Hvilke kostnader medfører det å etablere infrastruktur og drift av et nytt detasjement av søk- og redningsskvadronen 330 i Tromsø versus Bardufoss.
 • Hvilke anbefalinger/utredninger har AVINOR gitt knyttet til lokalisering av et nytt detasjement av søk- og redningsskvadronen 330 mellom Bodø og Banak.
 • Hvilke anbefalinger/utredninger har Forsvaret gitt knyttet til lokalisering av et nytt detasjement av søk- og redningsskvadronen 330 mellom Bodø og Banak.
 • Hvilken rolle har 330 skvadronen ved attentat, beredskap og krig og hvilken trening eller samtrening legger grunnlaget for dette.
 • Forståes Hovedredningssentralen Nord-Norge sine anbefalinger rett har de ingen preferanse for lokalisering av en ny søk- og redningshelikopterbase mellom Bodø og Banak, men ønsker denne etablert snarest og støtter derfor samfunnsikkerhetsministeren sitt valg. Er dette korrekt?
 • Hvilke anbefalinger har sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik som i flytid ligger like langt fra Bardufoss gitt til lokalisering av en ny søk- og redningshelikopterbase mellom Bodø og Banak. Søk- og redningshelikopter flyr til nærmeste sykehus om nødvendig.
 • Hvilke planer har regjeringen for dedikert helikopter for politiet i Troms og Finnmark.
 • Kan Statsministerens kontor redegjøre for beslutningsgrunnlaget og når og i hvilke fora regjeringen besluttet å legge den 7. søk- og redningshelikopterbasen til Tromsø.

Hvis Samfunnssikkerhetsministeren sine meninger i Nordlys, Folkebladet og Nye Troms får stå uimotsagt og uten innsyn i beslutningsgrunnlag for lokaliseringen av den 7. redningsbasen i Troms utover hva ministeren skriver, er dette et demokratisk problem. Offentligheten og fylkespolitikerne i Troms, det være seg fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet som hadde valgt Bardufoss fremfor Tromsø som en ny søk- og redningsbase, trenger innsyn i regjeringens utredninger og beslutninger for lokalisering av den nye søk- og redningshelikopterbasen i Troms. Uten dette er det vanskelig å få en opplyst offentlig debatt for å avgjøre om det er fylkespolitikerne i Toms eller samfunnssikkerhetsministeren i Oslo som har rett?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse