Annonse
Norske F-16 gjøres klar før take off på Bodø flystasjon under Arctic Challenge Exercise 2017. Foto: Benjamin Bekken, Forsvaret

Løsningen er kampflybase i Bodø og maritime fly på Andøya

En lokalisering av QRA kampfly på Bodø og en videreføring av maritime fly på Andøya er en vinner i alle hensende. En slik løsning styrker forsvarsevnen og frigir økonomiske midler til andre nasjonale forsvarsoppgaver. Nøkkelen ligger i anvendelsen av Bodø flyplass.

En slik lokalisering er sikkerhetspolitiske helt ut forsvarlig, og det styrker tilstedeværelse i nord i fredstid og sikrer allierte forsterkninger i krise og krig.

Bodø:

Sikkerhetspolitisk. Lokaliseringen av den luftmilitære beredskapen (QRA) på Bodø ble under den kalde krigen vurdert tilfredsstillende for den sikkerhetspolitiske situasjon da, og intet i dag tilsier noen endring. Med andre ord er Bodø fremskutt nok for dagens og fremtidens militære trussel.

Ny by – ny rullebane. Det er vedtatt å bygge en ny flystripe vel 1. km lengre sydvest enn dagens rullebane. Og det frigir store arealer for fremtidig byutvikling. Det sies at det er arealer for nærmere 100 års byutvikling og vekst. Men byutviklingen trenger ikke området lengst vest på halvøya de neste 40 – 50 årene og kan derfor benyttes av Forsvaret i samme periode uten å komme i konflikt med Ny by – ny rullebane. I dette området anla NATO/US Marines i begynnelsen på 1990 tallet et skvadronsområde for to (2) jagerskvadroner. Anlegget omfatter en operasjons bunker og betong hangarer (shelters) for to skvadroner med kampfly. Shelterne er store nok og klar til å ta imot de nye kampflyene F-35. Det kreves ikke investeringer til shelters eller operasjonsrom. Noen millioner til oppussing og nye HMS krav pluss taksebaner til den nye rullebanen må en ta høyde for.

Støy. Under dragkampen om lokaliseringen av F-35 mellom Ørland og Bodø ble Bodø avvist på blant annet støy. Men med flyttingen av rullebane sydvest og lokaliseringen av alle F-35 på Bodø viste støyberegninger at det var nødvendig å etterisolere 7 boliger. Etter vedtaket om flytting av alle flyene til Ørland krevde og fikk ørlendingene innført strengere støykrav. Dette medførte økte utgifter for Forsvaret ved innløsning av 108 eiendommer og støyisolere 800 boliger. (hele Brekstad). Etableringen av QRA på Bodø representere et lite antall flygninger med tilsvarende reduserte støykrav slik at utgifter knyttet til støy vil være minimale. Her kan en tilføye at støyopplevelser og målinger knyttet til F-35 i Nederland ikke var nevneverdig høyere eller mer ubehagelig enn F-16.

Allierte forsterkninger. Anleggene i Bodø har kapasitet til to kampfly skvadroner.  Det gir rom for mottak av allierte forsterkninger i krise.

Andøya:

Sikkerhetspolitisk. Andøy ligger nær operasjonsområdet og er en god lokalisering i fredstid. Men stedet er ganske utsatt i krise og krig. Dette kan kompensere med at de maritime flyene deployere til Island eller England tidlig i en krise og opererer der sammen med andre maritime enheter under alliert kommando. Flystasjonen har gode anlegg for mottak av alliert hjelp og disse fasilitetene bør beholdes og vedlikeholdes.

Flystasjonen. Det tilfredsstiller i dag maritime operasjoner med P-3 Orion. Ved innføring av P-8 Poseidon vil det påløp investeringer i anlegg og tekniske støttefunksjoner samt opplæring og trening. Men en unngår de store flytte og investeringskostnadene ved lokalisering Evenes. Flytting av personell og eventuelt tap av kompetanse unngås. Og for mange, kanskje det viktigste, lokalsamfunnet berøres minst mulig.

Evenes:

I Forsvaret forblir Evenes en forsterknings base. Den sivile delen av flyplassen overføres til Avinor og den militære delen med lagre beholdes av Forsvaret for alliert støtte i fred, krise og krig. En unngår en to-sifferet milliard investering, en besparelse som med fordel kan brukes på å oppgradere og styrke landmakten.

Konklusjon

En lokalisering av QRA på Bodø og en videreføring av maritim overvåkning fra Andøya vil uomtvistelig styrke forsvarsevne direkte og indirekte ved store økonomiske besparelser. En slik lokalisering er sikkerhetspolitiske helt ut forsvarlig, og det styrker tilstedeværelse i nord i fredstid og sikrer allierte forsterkninger i krise og krig. Evenes videreføres i forsvarssammenheng som en deployerings- og forsyningsbase i fred, krise og krig.

Politisk

Her ligger den største utfordringen eller retter sagt problemet. Vil AP endre sin LTP av 2012 og lokalisere QRA på Bodø? Og vil Høyre og Frp endre sin LTP av 2016 og beholde Andøya som fortsatt maritim base? Her bør en legge til at Høyre og Frp støttet AP i 2012 og AP støttet Høyre og Frp i 2016. Er den politiske prestisje for høy til å endre kurs for å oppnå et «relevant og troverdig forsvar»?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse