Annonse
UiT og regionrådene på Helgeland er i samtaler om høgere utdanning på Helgeland. Fra venstre: Lars Buseth, seniorrådgiver UiT, Finn Rindahl, varaordfører Nesna kommune, Stig Sørra, sekretariatsleder Helgeland regionråd, Hanne Davidsen, ordfører Nesna og Indre Helgeland regionråd, Anne Husebekk, rektor UiT, John Erik S. Johansen, ordfører i Dønna og Helgeland regionråd, Arne Langset, sekretariatsleder Indre Helgeland regionråd.

Helgeland vender seg til UiT

Regionrådene på Helgeland har denne uka invitert rektor Anne Husebekk ved Universitet i Tromsø på besøk til regionen. På Helgeland ønsker man nå at det nordnorske breddeuniversitetet skal bidra med løsninger, etter at Nord Universitet med støtte fra regjeringen har lagt ned studiestedene i Sandnessjøen og Nesna.

For en region med 80.000 innbyggere er et helt avgjørende å ha et desentralisert utdanningstilbud. Det er et være eller ikke være for å utvikle samfunn og være attraktive i konkurransen om arbeidskraft. Her kan erfaringene fra Finnmark kan være av interesse for Helgeland. Etter fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og UiT i 2013, er det lagt til rette for utvikling av flere utdanninger i Finnmark.  Tilbudet er i sum styrket, for eksempel innen økonomi og sykepleie. Flere enn noensinne tar nå utdanning med lokal forankring, men under UiTs paraply.

Foreløpig er det kommet få detaljer om hvordan UiT Norges arktiske universitet kan bidra i Sandnessjøen og Nesna, og hvordan samarbeidet kan innrettes. UiT  bruker allerede i dag hele landsdelen som praksisarena i en rekke studier. For eksempel innen medisin, jus, farmasi og psykologi. UiT er fra før av tilstede på Helgeland og Mo i Rana med utdanninger og videreutdanninger som regionen etterspør.

Det er selvsagt mulig for UiT å utvide denne virksomheten hvis forholdene ligger til rette for det, men det avgjørende spørsmålet vil bli om det finnes finansiering av studieplasser. UiT har uansett sagt at det ikke er aktuelt å videreføre tilbud som til nå har vært i Nord universitetets regi.

Det er gledelig at UiT nå ser ut til å være positive til å utvikle utdanningene på Helgeland. Det er viktig å huske begrunnelsen for at universitetet ble etablert for 50 år siden. UiT skal ha en funksjon for hele landsdelen, uavhengig av fylkesgrenser.

Både i Sandnessjøen og Nesna finnes det både bygningsmasse og kompetanse som er bygd opp over lang tid, og som fremdeles vil være nyttig. At ledelsen ved UiT har hatt innledende samtaler med regionrådene på Helgeland, og har åpnet for videre diskusjoner, er en god start på et framtidig samarbeid.

Å utvide sitt engasjement i Nordland virker å være i UiTs beste tradisjoner som Nord-Norges viktigste fellesinstitusjon. Ingenting ville være bedre enn at Helgeland får drahjelp fra landsdelens egen og store kunnskapsmuskel, etter at Nord kastet kortene i Sandnessjøen og på Nesna.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse