MOT FORBUD: Forbudspolitikken skaper farligere stoffer, mener artikkelforfatterne. De som deltar i de årlige marihuanamarsjene i Tromsø ønsker legalisering av marihuana.Foto: Astrid Øvre Helland

LSD-lapper og en farlig ruspolitikk

De nye psykoaktive stoffene er skapt av forbudspolitikken.

Retorikken har endret seg, men fremdeles står regjering og store deler av Stortinget og lokale politikere for et fortsatt forbud.

I forbindelse med at politiet nylig gikk ut i media med en advarsel om bruk av noe som oppfattes som «LSD-lapper» blant ungdom i Tromsø har vi blitt opplyst om at det kan dreie seg om et NPS (nye psykoaktive stoffer).

Vi i Normal ble før denne saken slapp i media kontaktet av Ungdomsgruppa/U18 i politiet som var bekymret for at det skulle være veldig sterk LSD i omløp i Tromsø.

I ettertid har vi fått vite at «25C-NBOM angivelig er tilgjengelig på det svarte markedet i Tromsø. Stoffet ble første gang rapportert brukt da det ble tilgjengelig på nett i 2010.

NBOMe og en rekke andre NPS i samme serie kan lett forveksles med LSD siden det kan komme i form av papirlapper med motiv på, som LSD også er kjent for. NBOMe har angivelig en lignende ruseffekt som LSD, og det er rapportert at det selges som LSD.

Stoffet har derimot en mer uforutsigbar effekt selv ved like doser på samme person, og spesielt en betraktelig kraftigere visuell effekt. Siden stoffet er så nytt er det ikke forsket mye på og vi vet derfor lite om skadevirkningene.

I likhet med mange av de andre nye psykoaktive stoffene som de skjulte markedene flommer over av, er også NBOMe koblet til organsvikt og dødsfall.

 10 ganger lettere å få en skadelig overdose av 25C-NBOMe
I forrige uke kunne VG rapportere at nettopp slike etterligninger av LSD daglig blir stoppet i posten av Tollvesenet. Medieoppslagene i forbindelse med denne saken minner mye om medieoppslagene i kjølvannet av dødsfallene forårsaket av såkalt «syntetisk cannabis».

Vi vil ikke ufarliggjøre eller bagatellisere skader etter bruk av LSD; men hverken LSD eller cannabis kan sidestilles med disse nye etterligninger som har et mye høyere skadepotensiale. Når det kommer til skadelighet som fare for psykiske lidelser og død etter overdose så er det angivelig for LSD mye lavere enn for NBOMe.

En dødelig dose LSD er antatt å være over 100 ganger mer enn en vanlig brukerdose. Når det kommer til NBOMe så advares det om dødsfall ved bruk av bare 10 ganger mer enn en vanlig brukerdose.

Forbudskapt problem
De nye psykoaktive stoffene er skapt av forbudspolitikken. De fleste NPS lages som etterligninger av allerede etablerte rusmidler som for eksempel LSD eller cannabis og modifiseres for å omgå eksisterende lovverk.

Hadde de etablerte rusmidlene som vi har god innsikt i effekter og skadevirkninger av, som for eksempel cannabis og LSD, blitt regulert hadde markedet for NPS falt drastisk.

Utdatert rusinformasjon
Rusinformasjonen som tilbys unge mennesker på nett fra Tromsø Kommune er svak. Mangel på informasjon, direkte feilinformasjon og skremselspropaganda basert på gamle myter og løgner er ikke bra nok.

Tabu og stigma har i et halvt århundre stått i veien for en kunnskapsbasert folkeopplysning når det kommer til rusmidler. Stolthet og skam gjør at erkjennelsen sitter dypt hos våre folkevalgte.

Enhetsleder for rus og psykiatri i Tromsø Kommune, Trude Boldermo ble i 2015 konfrontert med problemstillingen om at forbudet mot cannabis skaper en økning i NPS. Hun uttalte at hun kjente ikke til at NPS var et problem, enda både Folkehelseinstituttet og Tollvesenet allerede hadde advart mot en eksplosiv økning i innførsel av NPS.

Kong alkohol
Vi vil advare spesielt mot blandingsbruk av rusmidler. Russen i Tromsø har i etterkant av politiets uttalelser sagt at: «Alkohol er noe annet enn et rusmiddel, i form av narkotika».

Dette er kunnskapsløst. NPS og andre rusmidler blir ofte inntatt blant unge i festsammenheng hvor det også serveres alkohol. Alkohol er det mest skadelige rusmiddelet vi har, og inntatt sammen med NPS eller andre rusmidler kan skadeligheten mangedobles.

Redusert dømmekraft og mangel på informasjon om forsvarlig bruk er nok den største årsaken til skadelighet i slike situasjoner. Ifølge en ny studie har også alkohol vist seg å være startsteget for rusbruk. Samme studien avkrefter at cannabis er startsteget til sterkere stoffer.

Politisk retorikk
Norges helseminister var nylig i FN og snakket varmt om skadereduksjon, menneskerettigheter og tilgang på medisin. Retorikken har endret seg, men fremdeles står regjering og store deler av Stortinget og lokale politikere for et fortsatt forbud.

«Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat» sa Albert Einstein. Skal vi få til å forebygge skadelig rusbruk blant unge må vi ha faglig oppdatert kunnskap på feltet. Vi må også ha en politisk vilje til å prøve nye metoder for å bekjempe skade, enn de som hittil har vist seg å være mislykket.

Håp om endring
Det at politiet tar kontakt med Normal i et slikt tilfelle kan kanskje gi oss et lite håp om at også politiet begynner å innse at det ikke nytter å straffe mennesker hvis vi egentlig vil hjelpe dem.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse