Annonse
Det er på tide med en gjennomgang av hele motorferdselloven inkludert forskrifter og rundskriv som regulerer dette. Det må bli slutt på at folk må stå med lua i handa for å få kjøre med snøscooter, skriver Frode E. Rydningen. (Tegning: Elisabeth H. Pedersen)

Med lua i handa for å få kjøre til hytta

Og hvis kommunen mener at Ola Nordmann oppfyller alt dette, og innvilger dispensasjon til hytta – så kan du nesten banne på at Fylkesmannen likevel finner noe å sette fingeren på og avslår dispensasjonen.

I disse tider skulle man kanskje tro at overskriften gjaldt hytteforbudet forårsaket av corona pandemien, men dette «hytteforbudet» gjelder noe mer banalt. Vi snakker ikke om de som kjører bil helt opp til hytta si, i ett flott hyttefelt – med varmekabler i oppkjørselen og nypreparerte skispor rett bak hytta. Vi snakker heller ikke om de som kaster loss på cabincruiseren og kjører ut til hytta si, ytterst i skjærgården.

De trenger ikke søke kommunen om noe så trivielt som det å få dra på hytta – og vente ukesvis på å få svar. De trenger ikke vise til noen særlig grunn for å dra på hytta. De er ikke begrenset til å dra på hytta noen få ganger i sesongen. De er ikke begrenset til kun å frakte bagasje og utstyr, og at personer kun kan sitte på hvis det skulle være ekstra plass. De trenger ikke bevise familietilhørighet til eier av hytte for å kunne dra dit. De trenger ikke få kommunen til å dokumentere at det ikke finnes natur som kan ta skade av deres kjøring. De trenger ikke gå til kommunen og be om lov igjen neste år. De trenger ikke… - slik kunne jeg dessverre fortsatt mye lenger.

Dette høres absurd ut, men faktum er at dette er hva folk i distriktet må forholde seg til hvis de ønsker å dra på hytta med snøscooter vinterstid. I utgangspunktet er det i praksis hytteforbud – man kan ikke uten videre dra på hytta med snøscooter. Man må oppfylle alle disse kravene – og mer til.

Og stakkars de som eier en hytte sammen. Kun fordi en hytta har mer enn én eier må man søke dispensasjon etter §6 hvor man må «påvise ett særlig behov – og transportbehovet må vurderes i forhold til ett mål om å redusere motorferdselen til ett minimum». Hvis søsknene Per og Kari har arvet og eier en hytte sammen, må de altså «påvise ett særlig behov» for å få lov å kjøre til hytta. Kanskje ikke Per bruker hytta vinterstid. Synd for Kari, hun må likevel «påvise ett særlig behov i forhold til å redusere motorferdsel til ett minimum» - og det bare å kunne levere en søknad for å kjøre til hytta.

Hvorfor?

Hvorfor skal det være slik forskjellsbehandling? Per, Kari eller Ola Nordmann, som hele livet har bodd ute i distriktet, som har brukt disse naturområdene hele livet sitt, som med egne øyne sommerstid har sett at det ikke påfører naturen noen skade at de kjører til hytta si. Hvorfor skal de måtte stå med lua i hånda og be pent om å få kjøre seg noen turer på hytta? 

Snøscootermotstandere har i mange år hevdet at:

  • 1: snøscooteren forstyrrer dyrene og ødelegger naturen.
  • 2: skiløpere gjør ikke det.

Uten å dokumentere dette, har de gjentatt og gjentatt denne påstanden. De har gjentatt dette så mye at mange vanlige folk – og politikere – har begynt å ta dette for sannhet. At undersøkelser fra bl.a NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, fra Sverige, fra Tsjekkia, fra USA sier det stikk motsatte nevner de ikke.

Det er ikke alle, hverken vanlige folk eller politikere – som faktasjekker alt de hører. Når disse påstandene kommer fra organisasjoner man skulle tro holdt seg til fakta, så som Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet eller Norsk Friluftsliv – så er det lett å tenke at «Ja vel, da er det vel sånn».

En tilsynelatende håpløs oppgave

En slik oppfatning, at en snøscooter automatisk «skremmer livskiten» av dyr ute i naturen og ødelegger naturen, har fått lov til å bre seg langt inn i lovverket. Saksbehandlere hos kommunene må bevise at alle mulige hensyn er ivaretatt før de innvilger en dispensasjon om å kjøre til hytte. Man må tilfredsstille en tilsynelatende uendelig lang rekke paragrafer og tolkninger i motorferdselloven, forvaltningsloven og naturmangfoldloven. Bare for å nevne noe. Og hvis kommunen mener at Ola Nordmann oppfyller alt dette, og innvilger dispensasjon til hytta – så kan du nesten banne på at Fylkesmannen likevel finner noe å sette fingeren på og avslår dispensasjonen.

På tross av at en sak er behandlet og godkjent av personer som man må forvente kjenner egen kommune best, så kan en enkelt saksbehandler hos Fylkesmannen avslå søknader med ett pennestrøk bare fordi den personen f.eks. ikke liker ordlyden i hvordan kommunen har begrunnet søknaden. Vedkommende har et hav av paragrafer og tolkninger «å gjemme seg bak». Det blir galt at én person innehar så mye makt og kan overstyre kommunene.

Regjering og departement har tydelig informert Fylkesmennene at forvaltningsloven pålegger de til å være tilbakeholdne med å overprøve kommunale vedtak – men dette virker ikke å bli fulgt i praksis.

Å dra til hytta bør behandles likt

Det er ingen politiske parti (kanskje unntatt MDG…) som tør foreslå innstramminger overfor båtfolket. De vet at de vil miste mange stemmer og det vil derfor bety en politisk død. Jeg sier ikke at vi skal forby fritidsbåttrafikken, de nyter også fritiden og naturen på sin måte – men det er legitimt å sammenligne disse og se hva de faktisk står for. For mange folk i distriktene så er snøscooteren det samme som fritidsbåten er for mange folk i skjærgården. Men lovene som regulerer bruken av disse er svært ulike, på tross av «samme aktivitet». Slik burde det ikke være. Spesielt ikke hvis lovvedtak er gjort i frykt for å miste stemmer, eller man stemmer mot fornuft og fakta for å vinne stemmer. 

Ingen eier ordet friluftsliv

På tross av enkelte løyper er det aller meste av Norges natur uten snøscootertrafikk. Hva med å begynne å akseptere at andre folk nyter naturen på andre måter enn deg selv? Ingen bør ha rett til å hevde at sin måte at bruke naturen på er det eneste rette. Friluftsliv er mer enn å gå på ski med en lue merket T.

I alt for lang tid har reguleringen av snøscooterbruk, til hytte eller i løyper vært vedtatt med stor grad av synsing og skremselspropaganda fra snøscootermotstandere som begrunnelse. Det er på tide med en gjennomgang av hele motorferdselloven inkludert forskrifter og rundskriv som regulerer dette. Det må bli slutt på at folk må stå med lua i handa for å få kjøre med snøscooter.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse