Annonse
KRISE ELLER IKKE KRISE: Et av Babcocks ambulansefly i på bakken i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Sannheten er første offer

Hva gjør man når de ansvarlige for luftambulansen benekter problemene?

Det pågår nå en eskallerende PR-krig om luftambulanse-saken, som har dominert nyhetsbildet i lang tid.

I et innlegg på Nordnorsk Debatt leverer en av redaktørene i Bodø-avisa AN, Hans Trygve Holm, en analyse av høstens krise i luftambulansetjenesten i vår egen landsdel. Den analysen er enkel; for ifølge Holm finnes det ingen slik krise. Det vil si; den finnes, men det er ingen ekte krise. Det er en forestilling om en krise – og den er skapt av onde krefter nord for Bodø, og av røde leger, partiledere i Oslo og deres røde politiske partier.

Ifølge AN-redaktøren har Babcock i virkeligheten levert til dels «sensasjonelt» gode resultater siden de overtok.  Tja, hva skal man si?  Det er ingen grunn til å bruke mye energi på å punktere Holm sin friskmelding av luftambulansetjenesten, og hans hyllest av Babcock.

Fakta gjør nemlig at påstandene hans punkterer seg selv. Realitetene er at Helse Nord har satt det de selv kaller «krisestab».  Det gjorde man sist for 10 år siden, da en askesky fra Island satte flyene ut av spill. Forsvarets materiell og personell har over lang tid måttet kompensere i Finnmark, fordi Babcock «leverer langt under det man må kunne forvente», for å bruke helseminister Høies egen beskrivelse til NRK. En ledende jurist på området har da også overfor NRK slått fast at det ikke er noen særlig tvil om at det dreier seg om et åpenbart kontraktsbrudd fra Babcocks side, og at Staten formelt har hjemmel for å heve den.

Det er forøvrig bare noen få dager siden Holms egen avis AN, skrev på lederplass: “Fem måneder etter at driften skulle være på stell, er Babcock fremdeles avhengig av hjelp fra Forsvaret og andre aktører for å hindre at liv og helse settes i fare. Hvis det ikke innebærer et brudd med anbudsgrunnlaget, hva kan da utgjøre et slikt brudd? Er loven virkelig innrettet slik at et selskap bare kan levere inn et superbillig anbud, så bare unnlate å oppfylle minstekravene og ta pengene, mens Staten må sitte hjelpeløs på sidelinjen?”

Det som derimot gir langt større grunn til bekymring enn at redaktørene i AN ikke er enige med seg selv om realitetene, er at Holms diagnose blir delt av to av de med aller størst ansvar for luftambulansetjenesten i Norge. Den ene er administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) i Bodø.

23.oktober 2019 holdt Juell en presentasjon for den nyopprettede ekspertgruppen som skal utrede fremtidig drift av luftambulansetjenestene. VG har fått tilgang til Juells skriftlige presentasjon, der han analyserer årsakene til utfordringene ved operatørbyttet. Ikke med ett ord nevner Juell at problemer kan lastes Babcock, operatøren som siden 1.juli har hatt ansvar for å drifte tjenesten.

Absolutt alle problemer skyldes ifølge direktør Juell ytre fiender: Media, politikere, den tidligere operatøren, og ikke minst personellet i tjenesten, som han mener «ikke nødvendigvis er på tilbudssiden hverken før eller etter operatørbyttet».  

Den andre som synes å dele AN-redaktørens påstand om «ingen-krise-alt-vel» er den Juell ga flyambulansekontrakten til, Babcocks operative leder for Luftambulansetjenesten, Hilde Sjurelv. På sin facebook-profil deler Sjurelv på nyttårsaften et innlegg fra tre leger i Bergen, 2350 kilometer unna Berlevåg. Budskapet fra de tre legene, på betryggende avstand fra begivenhetene, er at det ikke er noen krise, og heller ikke har vært noen krise i beredskapen i Finnmark.

Sjurelv har også, med stor begeistring, delt det ovennevnte innlegget til AN-redaktør Holm med følgende kommentar: «Tusen takk til avisa Nordland – verdt å lese for de som er interessert i fakta». Det såkalte «faktum» som AN-redaktøren presenterer, er altså påstanden om at krisen med Babcock og luftambulansetjenesten ikke finnes, men er funnet på av medier og «de røde».

Sjurelv sin hyllest av AN-redaktørens versjon av «fakta» gir god grunn til å anta at også hun – som de facto altså er Babcock sin operative leder -  deler oppfatningen om at luftambulansekrisen ikke er et reelt – men et medieskapt og politisk konstruert problem.

Det er neppe noen som kan beskylde Sjurelv for å gjøre noe forsøk på å dempe gemyttene i en vanskelig situasjon, eller vise noen særlig respekt for den uro som gjør seg gjeldende hos kystbefolkningen i Finnmark.

Vi står altså overfor en spesiell situasjon. Og det er at to med aller størst ansvar for å løse de alvorlige utfordringene med Babcock som operatør for luftambulansetjenestene – Juell og Sjurelv - begge langt på vei gir uttrykk for at problemene ikke eksisterer.

De gir uttrykk for at det dreier seg om problemer skapt av aktivister, mens realiteten derimot er at det aller meste er såre vel i luftambulansetjenesten.

Det alvorlige spørsmålet som tvinger seg frem er dette: Er det troverdig at disse to topplederne for luftambulansetjenesten i landet er de rette personene til å bidra til å løse problemer i tjenesten – når de går så langt i å mene at problemene ikke eksisterer?

Det er nok mange som tillater seg å tvile på nettopp det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse