Annonse
Stortingets vedtak peker direkte på «dagens luftambulanse». Da holder det ikke å leite opp annen kompetanse og erfaring fra Forsvaret eller andre tenkelige plasser, selv om det selvfølgelig finnes både kompetent og erfarent personell her. Det skal sikres kompetanse og erfaring fra dagens luftambulansetjeneste. Noe annet vil være et brudd på et demokratisk fattet stortingsvedtak, og bør i så fall få alvorlige konsekvenser, skriver Bjørnar Moxnes. Foto: Øystein Eugene Hermstad, Luftambulansetjenesten

Luftambulansen må sikres

Bent Høie: Rødt følger med. Vi er utålmodige og bekymret på befolkningens vegne. Vi er ikke ferdige med denne saken.

På torsdag ble Rødts forslag for å forhindre at luftambulansetjenesten bryter sammen behandlet i Stortinget. I etterkant har det kommet fram ganske sprikende tolkninger av utfallet. Jeg har også gjort meg noen tanker.

Vårt utgangspunkt var og er at det kan bli vanskelig å løse krisa i luftambulansetjenesten hvis ikke kontrakten med Babcock sies opp og prosessen nullstilles. Dette fikk vi dessverre ikke gjennomslag for.

Det er fullt mulig å si opp kontrakten, og stadig mer tilsier at det bør være juridisk grunnlag for å heve den uten særlige omkostninger. Det kommer hele veien nye indikasjoner på at prosessen er rigget slik at Babcock måtte gå seirende ut, på bekostning av kvaliteten og beredskapen i luftambulansetjenesten. Regjeringa er villig til å bruke over 100 millioner på hastetiltak, som det er anslått at kan bli prislappen før Babcock overtar neste år, men hevder samtidig at det er for dyrt å sikre luftambulansetjenesten gjennom å nullstille anbudsprosessen. Når skal Høyre og Frp sette sunn fornuft over troen på anbudsregimet?

Jeg er også skuffet over at Arbeiderpartiet ikke stilte seg bak annullering av anbudsprosessen i stortingsbehandlingen. Allerede 8. mai uttalte Jonas Gahr Støre: «Anbudet har vært en varslet katastrofe, prosessen bør nullstilles og startes på nytt.». Støre tok til orde for ny anbudsrunde hvor de ansatte kan være med over i nye jobber. Samme dag som behandlingen uttalte Ap at dette ble mer aktuelt jo mer vi fikk vite om anbudsprosessen. Allikevel stemte partiet altså mot å pålegge regjeringa å nullstille anbudsprosessen og videreføre de ansatte.

Når dette ikke fikk flertall gjorde vi alt vi kunne for å få et mest mulig forpliktende vedtak.

Opprinnelig hadde KrF og Arbeiderpartiet gått inn for et forslag som sa at regjeringen skulle sikre luftambulansetjenesten på egnet måte, og nevnte et par mulige løsninger. Det var klokkeklart at regjeringa ikke kom til å foreta seg noe de ikke ble direkte pålagt. Erna Solberg avviste på spørsmål fra meg i Stortinget 30. mai at de kom til å gå inn i forhandlinger eller sette i gang noen ny anbudsrunde. Rødt ville ikke stemme for et forslag som ikke stilte noen faktiske betingelser. Det holdt ikke.

Derfor gikk vi sammen med Senterpartiet og SV om et forslag vi hadde et genuint håp om å få flertallet med på, nemlig å slå fast at regjeringen skal sikre videreføring av dagens personell i luftambulansetjenesten, med deres kompetanse og erfaring.

Den aller største utfordringa i den pågående krisa er hvordan tjenesten nå blør avgjørende flyver- og teknikerkompetanse. Å beholde dagens personell, både piloter og flyteknikere, er helt avgjørende for at ambulanseflyene ikke står på bakken til høsten. Dette handler om befolkningas trygghet for liv og helse.

Det ble i behandlingen klarere at KrF i denne saken ville gi størst mulig spillerom til regjeringa. En regjering som tydelig viser at de ikke er villig til å gjøre det som trengs for å løse krisa i luftambulansetjenesten. Ap og KrF stemte sammen med regjeringa mot å understreke at dagens personell skal videreføres.

Forsøket endte likevel ikke uten resultater. Vi klarte å bevege de andre partiene til i det minste å slå fast at kompetansen og erfaringen i dagens luftambulansetjeneste skal sikres.

Hvordan dette kan ivaretas uten å videreføre dagens personell er utenfor min fatteevne. Men vi har sett at ulike aktører bruker vedtaket slik det passer dem best. På Bent Høie kan det nesten virke som om vedtaket er i tråd med hva regjeringa allerede gjør. Derfor hadde et klarere vedtak vært bedre Men alle regjeringspartiene – Høyre, Frp og Venstre – stemte mot forslaget om å sikre kompetansen og erfaringen. Derfor krever vedtaket nødvendigvis noe mer av helseministeren.

Jeg vil understreke at vedtaket peker direkte på «dagens luftambulanse». Da holder det ikke å leite opp annen kompetanse og erfaring fra Forsvaret eller andre tenkelige plasser, selv om det selvfølgelig finnes både kompetent og erfarent personell her. Det skal sikres kompetanse og erfaring fra dagens luftambulansetjeneste. Noe annet vil være et brudd på et demokratisk fattet stortingsvedtak, og bør i så fall få alvorlige konsekvenser.

På et punkt fikk vi også bred tilslutning i torsdagens behandling. Et enstemmig storting vedtok, etter forslag fra Rødt, å utrede offentlig drift av luftambulansetjenesten. Det er på høy tid, og forhåpentligvis bare starten på at vi på sikt får tatt et helt nødvendig oppgjør med det ødeleggende anbudsregimet i helsesektoren.

Så lenge tjenesten er anbudsutsatt risikerer vi å hive ut kompetansen hvert sjette år. Det er uakseptabelt for tjenester som skal ivareta befolkningas trygghet og helse.

Men en langsiktig snuoperasjon er ikke noen løsning på dagens krise i luftambulansetjenesten. Den pågående krisa må løses.

Bent Høie: Rødt følger med. Vi er utålmodige og bekymret på befolkningens vegne. Vi er ikke ferdige med denne saken. Stort engasjement og hardt arbeid fra mange kanter i denne saken har vist at det er mulig å gjøre en forskjell.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse