Annonse
I 1993 ble Evenes Flystasjon lagt ned som base for Luftforsvaret. Den generelle årsaken til nedleggelsen var “problematiske innflygingsforhold og uhell på bakken”, skriver pensjonert flykaptein Johnny Skaar. Foto: Ragnar Bøifot

Luftforsvarets graderte uhell og rapporter

Å skjule disse negative, operative og erfarte forhold, må anses som en kriminell handling fra øverste hold. Det dreier seg om flysikkerhet og menneskeliv som man skal ta på det største alvor.

I sivil luftfart har man i mange år hatt åpenhet om ulykker og uhell. Luftforsvaret, derimot lever på dette området som en stat i staten ved å fortie for allmennheten hva som er hendt og ikke minst årsaker til hendelser. Lærdom som med fordel kunne mottas også sivilt.

Den 29. oktober 1990 havarerte en militær Twin Otter ved Valan Lufthavn, Honningsvåg. Tre mennesker omkom. Det var sterk vind med 40 knop i kastene har jeg lest i en avis. Jeg var aktiv i NF og IFALPA og tillitsvalgt observatør i den sivile Flyhavarikommisjonen på den tiden og som operativ kaptein i Widerøe var det viktig å få noe opplysning om hva som hadde skjedd. Jeg fikk en samtale med oberstløytnant Jansen på Huseby. Jeg var blitt kjent med han gjennom diverse seminar og andre fora. Han var en meget hyggelig kollega som jeg satte stor pris på. Han var i vårt møte 100% lojal, og det var ingenting han kunne si meg.

I 1993 ble Evenes Flystasjon lagt ned som base for Luftforsvaret. Det foreligger visstnok mange kritiske rapporter gjennom vanlig praksis og øvelser. Den generelle årsaken til nedleggelsen var “problematiske innflygingsforhold og uhell på bakken”. Hvorvidt dette kun gjelder jagerfly eller om det også omfatter andre fly innen Luftforsvaret er jeg usikker på.

Evenes er vedtatt i Stortinget som militær enebase for Luftforsvaret i Nord Norge. Samtidig er den beste basen for militære maritime patruljefly, Andøya flystasjon, vedtatt nedlagt, og de maritime overvåkningsflyene bestemt skal flyttes til Evenes, på et ukjent grunnlag og merkelige regnestykker.

Så er det et spørsmål om Stortinget er blitt kjent med disse viktige, graderte rapportene som førte til den nevnte nedleggelsen av Evenes i 1993. Rapporter som fører til nedleggelse må være veldig viktige og vektige. Da er det underlig og oppsiktsvekkende at Luftforsvarets ledelse uttaler, at man  «ikke kan legge vekt på gamle rapporter».

Er disse rapportene fremlagt for Stortinget? Eller ligger de gjemt i en skuff i Forsvarsdepartementet der regjeringens politikk er rådende? Når disse rapportene er grunnlag for nedleggelse, bør i det minste Stortinget få en mulighet til en vurdering om basen bør gjenoppstå med rapportene i hende. Når basen ble nedlagt med grunnlag i vanskelige operative forhold, er det merkelig at kun økonomiske forhold gjelder når samme base skal gjenoppstå.

Å skjule disse negative, operative og erfarte forhold, må anses som en kriminell handling fra øverste hold. Det dreier seg om flysikkerhet og menneskeliv som man skal ta på det største alvor. Landets øverste myndighet har ikke adgang til å overse dette.

Til slutt må det være tillatt å spørre hvor Luftforsvaret selv står oppe i dette? Der er vel øverste ledelse klar over tilstanden, og at man er på et fullstendig feil spor. Da må det være Luftforsvarsjefens plikt å si klart i fra.

At den vedtatte nedleggelsen av Andøya Flystasjon betyr en betydelig svekkelse av Forsvaret, er det bred enighet om blant folk og forsvar. Det vil være en forbrytelse å lefle med vår sikkerhet slik Regjeringen gjør her. Sjefen for Luftforsvaret bør flagge dette for å rydde regjeringens selverklærte kompetanse til side.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse