Annonse

Luftig lederkommentar i Nordlys

Selv om Statens Lånekasse sitt kontor i Tromsø opphører i 2020, er det i Oslo at flest stillinger blir borte.

Vår regjering har så langt flyttet ut flere statlige arbeidsplasser enn på lenge

Avisa Nordlys sin lederkommentar den 10.februar tegner et feilaktig bilde av hva regjeringen har levert, og kommer til å levere, for å ta hele landet i bruk når statlige oppgaver skal løses smartere og mer effektivt for å møte fremtiden. Troms Høyre har derfor god dekning for å hevde at statlig virksomhet vil plasseres i landsdelen i tiden fremover. Hvor og hvordan blir selvsagt avklart ved gjennomgang av den enkelte virksomheten.

La oss også bare slå det fast først som sist. Vår regjering har så langt flyttet ut flere statlige arbeidsplasser enn på lenge. Vi må tilbake til sist Høyre satt i regjering for å finne et høyere antall. Snart kommer også en stortingsmelding hvor regjeringen, sammen med Venstre, vil forsterke arbeidet på dette området. Vi har allerede besluttet utflytting av langt flere arbeidsplasser enn de rødgrønne gjorde i sin siste periode.

I Høyres programforslag foreslår vi at alle nye statlige arbeidsplasser som hovedregel skal etableres utenfor Oslo. Vi jobber også med å løse statlige oppgaver smartere og vi tar ut potensialet ved bruk av ny teknologi. Målet er bedre tjenester, samtidig som vi frigjør ressurser til å levere på våre valgløfter innen utdanning og forskning, kortere helsekøer og mer synlig politi i nærmiljøet – for å nevne noe.

Når tjenester kan løses bedre og organiseres enklere, blir det naturlig nok av og til noen færre kontorer. Statens lånekasse er et slikt eksempel. Samtidig har regjeringen ivaretatt at omstillingen styrker miljøene utenfor Oslo. Selv om kontoret i Tromsø opphører i 2020, er det i Oslo at flest stillinger blir borte. Kontoret i Ørsta, som Lånekassens styre foreslo å legge ned, blir opprettholdt. Slik dempes presset i Oslo og vi bruker statlig omstilling til å sikre kompetansearbeidsplasser over hele landet. I så måte er omstillingen i Forbrukerrådet med færre kontorsteder et annet eksempel hvor det ble Tromsø som fikk flere arbeidsplasser. Et annet eksempel er Mattilsynet som nå også kan løse sine oppgaver med færre kontorsteder. Her foretok regjeringen en satsing i Sortland. Nasjonalt sykehusinnkjøp i Vadsø et annet eksempel. Det finnes flere slike eksempler, og viktigst av alt, vi løser tjenestene bedre. Samtidig tar vi hele landet i bruk.

Slik har det ikke alltid vært. Tvert i mot har vi over mange år sett et voksende byråkrati, samtidig som statlig tjenesteyting ikke nødvendigvis har blitt bedre. Vår regjering har på få år bremset byråkrativeksten betydelig, samtidig som helsekøene går ned og antall politistillinger øker. I rapporten som Difi la frem i august 2016 kommer det frem at utviklingen av statlige ansatte i den sentrale forvaltningen har avtatt kraftig, sammenlignet med de rødgrønnes siste periode. Her vises det til at veksten nå i vår periode først og fremst har kommet ute i den lokale tjenesteytingen.

Nordlys sin virkelighetsbeskrivelse bommer derfor kraftig. Ikke bare har dagens regjering bidratt til mer effektiv drift av statens virksomhet, vi har samtidig tatt hele landet i bruk og flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo enn på lenge. Når regjeringen signaliserer videre utflytting av virksomhet til nord, undrer vi oss hvorfor Nordlys møter dette negativt. Vi kan enkelt slå fast at det ikke er Troms Høyre som har luftige politiske lovnader, men heller Nordlys som har en noe luftig lederkommentar.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse