Annonse
Skarpskytingsøvelse med luftvernsystemet NASAMS II på Andøya. Foto: Jonas Christie, Forsvaret

Luftvern og Andøya-saken

I Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) ble betydningen av luftvern for maritime patruljefly (MPA) i en delt løsning avgjørende for at Arbeiderpartiet (AP) inngikk et forlik med regjeringen som innebar at Andøya flystasjon ble lagt ned. Nå viser det seg at Kvalitetssikringen for KVU Evenes (KS1), støtter samlingen av MPA på Evenes under forutsetning at flyene flyttes til en sikrere base i en konflikt. Imidlertid er det kommet frem flere aspekter ved luftvern som burde være av interesse for AP og opposisjonen i Stortinget.

I seminaret Missilforsvar – politisk og militært utfordrende, arrangert av Luftmilitært Samfund ved Akershus festning, kom det frem flere opplysninger som Utenriks- og forsvarskomiteen burde ha interesse å vite før innstillingen til dokument 8 sakene vedrørende Andøya flystasjon leveres til Stortinget.

En av talerne ved seminaret var tidligere Deputy Director US Missile Defence Agency, Brigadier General (p) Kenneth Todorov. Han informerte at USA «Never will deploy into a theatre without air defence or missile defence». Todorov forsikret alle fremmøtte ved seminaret at det amerikanske luftforsvaret tar med «det de trenger» når de må omgruppere sine fly til fremskutte baser. Felles for den amerikanske hærens luftvernsystemer er at de er svært mobile. De fraktes med transportfly og er operativ bare timer etter ankomst til flybasen som skal beskyttes.

Sjefen for den norske luftvernbataljonen forklarte i det samme seminaret at dagens norske luftvernsystem, eller luftvernstridsgrupper, kan bestå av opptil åtte radarer og 12 skytere (launchere). Den store begrensningen er bemanningen. En stridsgruppe er per i dag bemannet til å håndtere tre launchere og fire radarer, ble det forklart.

Det er en viktig opplysning at begrensingen angående det geografiske området som skal beskyttes ligger i bemanningen og ikke arkitekturen til luftvernsystemet. Dette medfører at Forsvaret ikke utnytter dagens luftvern på en optimal måte. Forsvaret har faktisk anledning å redusere trusselen fra luftangrep i et betydelig større område enn hva dagens bemanning legger opp til. Denne opplysningen betyr at det er bemanningen som hindrer Forsvaret å dekke Andøya flystasjon med det planlagte luftvernet ved Evenes, ikke selve kapasiteten til systemet.

Disse opplysningene bør få særlig AP til å revurdere beslutningsgrunnlaget for vedtaket angående Andøya flystasjon. Ikke bare har KS1 stadfestet at MPA skal flyttes fra Evenes i en krise/krig, men Norges kanskje viktigste allierte forsterkningsbase for kampfly er per i dag vedtatt nedlagt fordi AP og regjeringen ikke var villig til å bemanne nasjonens luftvernsystemer på en optimal måte.

Denne informasjonen har riktignok liten verdi for MPA ved Andøya flystasjon siden denne kapasiteten ikke skal operere i nordområdene ved en konflikt. Det er likevel et faktum at regjeringens kommunikasjon ovenfor Stortinget angående luftvern har vært og fremdeles er upresis; USA bringer med seg eget luftvern ved behov under en deployering og det norske luftvernet kan dekke de militære flystasjonene ved Evenes og Andøya gitt at systemet bemannes på en riktig måte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse