Annonse
Ny informasjon viser med all tydelighet at manglende luftvern ved Andøya flystasjon ikke er et relevant argument for å legge ned flystasjonen og flytte MPA til Evenes flystasjon, skriver Yngve Laukslett. Bilder er fra en øvelse med luftvernsystemet NASAMS II på Nordmela skytefelt på Andøya. Foto: Martin Mellquist, Forsvaret

Luftvern ved Andøya flystasjon – et oppkonstruert problem

Luftvernets betydning for nedleggelsesvedtaket av Andøya flystasjon i 2016 kan ikke bortforklares av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Som leder av Andøy Høyre i denne perioden er det min klare oppfatning at denne oppkonstruerte problematikken var avgjørende for vedtaket. Delt løsning med kampfly på Evenes og maritime patruljefly (MPA) på Andøya ble avfeid av politisk ledelse i Forsvarsdepartementet (FD). Begrunnelsen var at MPA er en strategisk ressurs som må beskyttes av luftvern. Denne argumentasjonen har nå raknet fullstendig sammen.

Kvalitetssikringen (KS1) av Konseptvalgutredning (KVU) for Evenes flystasjon er tydelig angående dette. KS1 støtter regjeringens plan om å samle MPA ved Evenes under forutsetning at flyene flyttes til en sikrere lokasjon ved en konflikt.

Imidlertid har det operative miljøet ved 333 skvadronen på Andøya flystasjon hevdet dette under hele prosessen. Nå venter alle på Arbeiderpartiet (AP) og deres reaksjon på disse nye opplysningene. Forutsetningene for at AP inngikk et forlik med regjeringen kan vise seg å være sterkt misvisende:

  • Det er ikke utredet hvordan MPA skal operere i nordområdene under en konflikt.

  • Det planlagte luftvernet ved Evenes flystasjon beskytter ikke mot ballistiske missiler.

  • I KS1 presiseres det at Evenes flystasjon ikke vil beskyttes av luftbårne trusler, men at slike trusler reduseres.

  • FD har valgt bort passive beskyttelsestiltak for MPA og personell ved Evenes flystasjon.

  • Det er styrkesjefen (Sjef FOH) som har det operative ansvaret for MPA og som beslutter når denne kapasiteten skal trekkes ut av nordområdene.

Gitt disse forutsetningene støtter kvalitetssikrer (Aktins og Oslo Economics) KVU for Evenes flystasjon «særlig ettersom flyene flyttes fra Evenes og opereres fra andre baser i høyintensive operasjoner.»

Denne nye informasjonen viser med all tydelighet at manglende luftvern ved Andøya flystasjon ikke er et relevant argument for å legge ned flystasjonen og flytte MPA til Evenes flystasjon.

Det er mye som står på spill vedrørende Andøya flystasjon; allierte kampflyforsterkninger, kompetanseflukt fra 333 skvadronen, samarbeidet mellom E-tjenesten og MPA, en militær basestruktur som understøtter avskrekkende militære øvelser, og et meget usikkert økonomisk og operativt MPA-prosjekt ved Evenes flystasjon.

Dette prosjektet svekker utvilsomt dagens MPA-kapasitet som Norge besitter per i dag ved Andøya flystasjon.

Det er utenkelig at et oppkonstruert problem skal svekke nasjonens forsvarsevne på en slik måte. Arbeiderpartiet ved Espen Barth Eide, uttalte høsten 2017 «Vi er ikke i en tvangssituasjon, og det skal være veldig gode grunner til å legge ned en godt fungerende base som har tjent Norge i flere tiår». Dette er kloke ord fra en tidligere forsvarsminister.

Luftvern er ikke et slikt argument.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse