Annonse
I den grad Norge skal henge med fremover, vil vi måtte tilpasse oss enorm konkurranse fra resten av verden. Skal vi overleve da, vil lukkede anlegg være et "must", for å få kontroll på dyrehelse, avfall og miljøgifter – på lik linje med resten av verden, skriver Toril Bakken Kåven. Foto: Scanpix

Lukkede anlegg - kindereggpolitikk!

Det snakkes litt slumsete om at fylkene har minimalt med makt. Men, her er et område med reell makt, hvor fylkene kan styre mot en renere oppdrettsnæring, som fortsatt henger med i globaliseringen, samtidig som de tjener penger - og kystfisket, rekene og gytefeltene overlever. Og Tromsø går foran!

Kravene til oljebransjen er nullutslipp – hvorfor i all verden skal det være annerledes for oppdrettsnæringen?

Tromsø kommune har gjort et prisverdig vedtak i et av sine plandokument, hvor de krever at oppdrettsanlegg kun skal godkjennes om det er i lukkede anlegg. Dette er gledelig, og viktig for kysten. Tromsø kommune går foran, og viser vei. Nordkalottfolket har dette i sitt valgprogram, og er svært fornøyd med at den mest folkerike kommunen i Nordnorge er så fremtidsrettet og klar på at forurensing ikke er greit. 

Oppdrettsnæringen er i sterk utvikling i resten av verden, det utvikles enorme landbaserte lukkede anlegg. Snart vil man kunne drive oppdrett i lukkede anlegg de fleste steder i verden. I den grad Norge skal henge med fremover, vil vi måtte tilpasse oss enorm konkurranse fra resten av verden. Skal vi overleve da, vil lukkede anlegg være et “must”, for å få kontroll på dyrehelse, avfall og miljøgifter – på lik linje med resten av verden. Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå se dette – følg med på oppdrettsselskapene selv, hvor de allerede skjelver ved tanke på det som kommer. Mange av dem deltar allerede i store prøveprosjekter globalt. Norges fordel kan være at vi kan legge anleggene i havet, og dermed ha den viktigste ressursen, vannet, i umiddelbar nærhet. Da kan anlegg sågar ligge rett over gode gytefelt, uten å ødelegge for gyting og fisken i havet. 

NHO ved leder Målfrid Baik går i strupen på vedtaket. Det er høyst forunderlig og beklagelig. NHO burde vite at dette kommer, og heller se etter løsninger og spennende innovasjon som kan gi fremtidsrettede arbeidsplasser. Hvilke av sine medlemmers sak taler de, egentlig? I aller fall ikke oss som syns bedrifter skal ta opp dritten sin selv. 

Oppdrettsnæringen sender umiddelbart sine advokater ut i media, som hevder det kan ikke gjennomføres, og omtrent retter en advarende finger mot folket: dere gjør noe ulovlig. Med vanvittig mange millioner i overskudd for hvert eneste oppdrettsselskap, er det lett å bli overkjørt av kapitalkreftene – vi vanlige borgere har knapt nok en sjanse mot et så massivt og aggressivt apparat. Men, som oppdrettsadvokatene selv skriver: «Departementet gir her en klar beskjed til kommunene hva gjelder deres rolle som arealforvalter: «Kommunene bør være svært tilbakeholdne med å sette vilkår for akvakultur som reguleres av annet sektorregelverk, i sine arealplaner. Vilkår for godkjenning og drift av akvakultur fastsettes i lokalitetsgodkjenningssystemet som koordineres av fylkeskommunen.»

Dette betyr bare en ting: Troms fylke har fått et soleklart signal på retning fra fiskerikommunen med den største befolkningsmassen i Troms. Det pålegger nå fylkespolitikerne et stort ansvar: ta grep, få dette inn i deres valgprogram for høstens valg. Kravene til oljebransjen er nullutslipp – hvorfor i all verden skal det være annerledes for oppdrettsnæringen?

Til Tromsø- og tromsfolket er det bare en ting å si: dere kan påvirke! Krev dette inn som fylkespolitikk, og stem på de som setter oppdrett inn i lukkede anlegg i sitt program. Da kan vi ha en begynnelse på å redde rekefeltene, få tilbake gytefelt og gode fiskefelt, og sikre kystfisket en god fremtid – samtidig som oppdrettsnæringen lever videre i beste velgående, med kontroll på avfall og miljøgifter, på lik linje med oss i andre næringer. 

Oppdrett inn i lukkede anlegg er ren kindereggpolitikk, til beste for alle. Både oppdrettsnæringa, Norge, kysten og folket. Heia oppdrett! I lukkede anlegg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse