Annonse

Lukket eller åpen debatt?

Vi har alle reagert på debattnivået i den lokale politiske debatten, både i avisenes kommentarfelter og på sosiale medier.

Alle administratorene har bakgrunn fra Universitetet i Tromsø, og i vårt yrke trener vi opp studenter til saklighet og klarhet når de argumenterer for et synspunkt i en eksamensoppgave eller i en artikkel.

Medieredaktøren i Nordlys, Silje Charlotte Solstad, har i dag et debattinnlegg i egen avis med tittelen «De vil helst bare snakke til dem som er enige med dem: Vennene på sin Facebook-vegg». Undertittel: «De skal sees, de skal høres, men de skal ikke delta i offentligheten uten at det skjer på deres premisser.»

Solstads artikkel tar innledningsvis for seg et par lukkede fora på høyresiden, der politikere og samfunnsdebattanter har fremmet ganske ekstreme synspunkter i interne debatter. Men hovedfokus i artikkelen er opprettelsen av forumet «THUD: Tromsøs Høyst Uoffiselle Debatt-tilsyn» på Facebook i forrige uke.

Ifølge Solstad er dette «ikke en gruppe for hvermannsen, men for en elite». Gruppen ble opprettet av den debattglade Ande Somby, som så vidt jeg vet er på reise. Som en av de tre øvrige administratorene av gruppen vil jeg gjerne gjøre rede for hvorfor gruppen ble opprettet, og hvordan den fungerer.

For det første: Formålet med gruppen er å diskutere hva som er god og hva som er dårlig debattskikk i det offentlige og halv-offentlige (=sosiale medier) rom. Alle administratorene har bakgrunn fra Universitetet i Tromsø, og i vårt yrke trener vi opp studenter til saklighet og klarhet når de argumenterer for et synspunkt i en eksamensoppgave eller i en artikkel. Vi har alle reagert på debattnivået i den lokale politiske debatten, både i avisenes kommentarfelter og på sosiale medier.

For det andre: Det er ingen lukket gruppe. Da den ble etablert inviterte vi et hundretalls personer i byen og regionen til å bli medlemmer. Disse personene står for veldig ulike synspunkter, og har bare en ting til felles: de er aktive deltakere i samfunnsdebatten. Alle medlemmer har rett til å invitere hvem de vil, og mange har kontaktet oss på eget initiativ og bedt om medlemskap. Medlemstallet stiger stadig.

Alle som har spurt har fått positivt svar. Jeg inviterer herved alle med interesse for gruppen til å ta kontakt med oss. Solstad konstaterer generelt at «vi ser en fremvekst av lukkede eksklusive grupper der tema kan diskuteres i ro og mak, der det hersker strenge regler for medlemskap og der ingen har tilsvarsrett». Jeg kan altså berolige redaktøren med at ingenting av det hun nevner har noe med vår gruppe å gjøre.

For det tredje vil jeg reflektere litt over årsaken til at medieredaktøren i Nordlys går så hardt ut mot en lokal diskusjonsgruppe, som ikke har noen politisk agenda, og ikke ønsker annet enn å heve nivået i den lokale politiske debatten. Skriver Solstad dette på grunn av personlig indignasjon, eller har det noe med jobben å gjøre? Hun presenterer seg som redaktør i Nordlys, så da er det vel det siste.

I dagens Nordlys kan vi også lese at avisen av sin eier Amedia for andre år på rad er kåret til «Årets Mediehus». De to hovedårsakene til dette er ifølge Nordlys selv «arbeidet med såkalt innholdsmarkedsføring, og strategien for å satse mer på brukerbetalt innhold».

Alle som deltar i nettdebatter i Nordlys, og alle som klikker seg inn for å lese innleggene, genererer annonseinntekter til avisen. Hovedkonkurrenten til norske nettmedier om annonseinntekter er Facebook. Solstad skriver derfor naturlig nok mye om Facebook i sitt innlegg, blant annet at de er «mest kjent for å tjene sine investorer i Silicon Valley, og tenker lite på lokaldemokratiet i en liten kommune i Nord-Norge.»

Jeg er ikke sikker på om Amedias investorer er mer opptatt av lokaldemokratiet i Tromsø enn investorene i Silicon Valley, men så lenge LO fortsatt er en stor aksjeeier har hun kanskje et poeng.

Jeg har i årenes løp skrevet mange kronikker i Nordlys, og deltar fortsatt litt i avisens nettdebatter omkring aktuelle saker. Men terskelen for å skrive på sosiale medier er lavere, og i en travel hverdag lettere å delta i.

Solstad avslutter sin artikkel slik: «Delta i åpne fora, hvis dere mener at argumentene er viktige for demokratiet». THUD er et åpent forum, men jeg tar henne på ordet: I tillegg til å poste innlegget på THUD sender jeg det også til «Nordnorsk debatt» i Nordlys.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse