Annonse

Lykke til, du også, Arne

I dag er det altså du som er eieren

Takk for hyggelig jubileumshilsen i FD og Finnmarken sist lørdag. Jeg leste Ukeslutt-kommentaren med interesse. Milepæler skal markeres, og dagen da statens grunn ble overført til innbyggerne i Finnmark er vel verdt å feire. Det var også litt av en bragd som ble gjort for at innbyggerne i fylket kunne overta grunnen i Finnmark 1. juli 2006. Fram til da var grunnen eid av staten gjennom Statskog.

I dag er det altså du som er eieren, du og de andre som til enhver tid bor i fylket. Finnmarkseiendommen (FeFo) forvalter grunnen i Finnmark på vegne av deg, og du skal som innbygger ha klare fordeler av å bo her. Dette kommer du til å oppleve i enda større grad framover.

Vi er takknemlig for kritikk, men jeg kjenner ikke igjen organisasjonen i karakteristikken som «blodsuger» og «verkebyll».

Et av kjernepoengene i Ukeslutt-kommentaren er at FeFos største problem er at FeFo har gjort seg upopulær i de store kommunene, og at grådighet er prinsippet i prissetting og gebyrer. FeFo har fått pepper fordi tomteprisene har økt. Men ville du forvente å få kjøpe en leilighet i Alta til 1991-pris kun justert etter konsumprisindeksen? Historien er altså slik at Statskog valgte å fryse prisene i påvente av arbeidet med Finnmarksloven. Fram til 2006 ble prisene stort sett bare justert etter konsumprisindeksen. Kun i tilfeller ved salg i pressområder, ble det forhandlet fram priser. Svært mye hadde skjedd i Finnmark i løpet av 15 år. Markedet har også fortsatt å vokse de ti påfølgende årene. Derfor har prisene blitt justert opp mot markedsnivå. Enkel matematikk tilsier at prisene nødvendigvis vil være høyere i pressområdene i Finnmark, slik det er i resten av landet. Å legge prisene under markedsnivå, slik du antakelig sikter til, ville gjøre noe med verdien på andres eiendommer. I tillegg vil det åpne for spekulanter, noe som ikke nødvendigvis ville gjort det billigere for noen. Det er et godt prinsipp å holde seg på middelveien.

Når det for eksempel gjelder gebyrer for overføring av festerett, ligger FeFo på omtrent 60 prosent av Statskog-pris.

FeFo er ikke prisdrivende. Du trekker videre fram Hammerfest som en av de store byene som opplever FeFo som hemsko for utviklingen. FeFo eier ikke grunn i og rundt Hammerfest by. Årsaken er at kommunen kjøpte opp grunnen før Finnmarksloven trådte i kraft. Unntaket er et lite område noen kilometer utenfor Rypefjord. Der kommer vi nok til enighet.

Finnmarksloven ble lagt fram for Stortinget i april 2003, 23 år etter at Samerettsutvalget var oppnevnt. I 2005, etter en lang prosess, ble loven vedtatt. Resten er historie. Debatten rundt var heftig, og med god grunn, for dette var noe som ikke var gjort tidligere. Det ble også turbulente år. Men titter vi i sladrespeilet, ser vi - som du skriver - at det på langt nær har gått så ille som de verste spådommene predikerte. Snarere tvert imot. Finnmarksloven gir alle som bor i Finnmark, like rettigheter uavhengig av etnisk bakgrunn, samtidig som den skal sikre samisk kultur og næring.

Fordelene dine som finnmarking i Finnmark vil øke de kommende årene, men kommentaren gir en god anledning til å se på noe av det som har skjedd siden 2006:

 • Det har blitt billigere for deg som finnmarking å jakte elg.
 • Prisene for småviltjakt er lav for finnmarkinger, og siste gang vi økte prisene var det bare for jegere utenfra fylket.
 • Forvaltningen for rype er systematisert og Finnmark er delt inn i jaktfelt som gjør det lettere å holde bestanden på et bærekraftig nivå.
 • Rypebestanden i Finnmark har økt, blant annet som følge av forvaltningen.
 • Som finnmarking har du nå førsterett til å drive jakt.
 • Førstegangs småviltjegere fra Finnmark får gratis sesongkort i hjemkommunen som «velkomstgave».
 • Som finnmarkinger fisker du gratis på innlandet.
 • Det er fortsatt kun én grunneier å forholde seg til.
 • Frivillige lag og foreninger mottar inntil én million kroner årlig til trivselsskapende tiltak gjennom tilskuddsordningen Grønne midler.
 • Vi sikrer også at lakseelvene i fylket forpaktes slik laksebestanden øker og de blir attraktive å fiske i. Dette løser vi etter Robin Hood-metoden, hvor de største elevene med de største inntektene er med på å subsidiere de små. Det er i dag om lag 50 FeFo-elver som er forpaktet bort, og foreningene betaler en avgift basert på inntekten fra elva. En rimelig og solidarisk ordning. Som finnmarking skal du også føle deg helt trygg på at disse elvene aldri kommer til å bli privatisert, eller at storkapital gjør det for dyrt for deg og meg å fiske her.
 • FeFo er i tillegg storkunde hos næringslivet i Finnmark, og kjøper varer og tjenester for mange millioner i løpet av et år. Om noen måneder går vi i gang med et nybygg til over 48 millioner i Lakselv.

Vi brukte tiårsdagen til å se oss tilbake, lære av det som har skjedd, og drøfte hva vi vil i Finnmark i framtida. Vi fikk både kritikk og ble utfordret under konferansen i Lakselv 1. juli. Slik må det også være. Finnmarkseiendommen ønsker å bidra til trivsel og bosetting over hele fylket, men for å få det til trenger vi spennende jobber og aktiviteter som gjør at de unge vil bo i by og bygd. Dette er viktig for alle og avgjørende for mange småsamfunn. Det er også derfor vi er i ferd med å spisse satsingen på næring (Strategisk plan, desember 2015): FeFo skal bidra til økt næringsutvikling og stimulere til lokalt eierskap og en positiv samfunnsutvikling.

Du viser også til Norut-rapportene fra mai 2010 og januar 2015. Den siste viser at oppslutningen om FeFo er generelt «lav diffus» blant befolkningen i Finnmark, mens FeFo har høyere tillit blant næringslivskunder og aktive brukere. Sannsynligvis fordi «de har en bredere kontakt og dermed erfaring med FeFo enn den jevne innbygger». Konklusjonen er at det er nødvendig med mer informasjon for å øke kunnskapen om og kjennskapen til FeFo.

Det tar vi på høyeste alvor, for det er innbyggerne vi tjener.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse