Annonse
Bilder fra Facebook-siden til Lyngsalpan Vekst.

Lyngsalpan Vekst trenger eget bygg på Lyngseidet

Styret for Lyngsalpan Vekst vil med dette oppslaget beskrive dagens situasjon for avdelingen som ligger på Lyngseidet. Dessuten vil styret informere allmenheten om sitt ønske om å komme på offensiven også på Lyngseidet, framfor å måtte gjennomføre negative tiltak ved avdelingen.

Bedriften har i 11 år jobbet med ulike løsninger for å få egne lokaler på Lyngseidet, uten å lykkes.
I mellomtiden har behovet for større lokaliteter blitt stadig større. Flere er blitt ansatt både av ordinært ansatte og av tiltaksdeltakere. De siste 10 årene har antall ansatte ved avdelingen på Lyngseidet økt fra 30  til 42 uten at arealet har økt. Lyngsalpan Vekst har i alle år utført sitt samfunnsoppdrag på beste måte, selv om lokalitetene på Lyngseidet har blitt altfor trange.

I starten av 2020 søkte vi Lyngen kommune om å få kjøpe Servicesenteret, bygget vi har vært leietakere i over 31 år. Lyngen kommune har ikke klart å komme Lyngsalpan Vekst i møte. I denne situasjonen har styret gjort vedtak som vil redusere trangboddheten på avdelingen i Lyngen. Vedtaket går ut på å flytte to produksjonsavdelinger + administrasjonen til Storfjord kommune. Lyngsalpan Vekst eier egne lokaler på Oteren og har god plass der. Her er det også mulighet å utvide bygget siden selskapet eier både bygg og tomt. Ved flytting av avdelinger, vil det bli flytting av arbeidsplasser for ordinært ansatte.

Avdeling Lyngen vil beklageligvis få et smalere tilbud på sin avdeling for sine tiltaksdeltakere, om dette vedtaket settes i verk.

Ledelsen har etter oppdrag fra styret kommet med flere forslag til aktivitetsendring for å kunne skape større plass på eksisterende lokaliteter på Lyngseidet. Dette kan innebære oppsigelser av både ordinært ansatte og tiltaksdeltakere.

Styret håper i det lengste at vår eier, Lyngen kommune, kan hjelpe selskapet å kjøpe bygget på Lyngseidet, og derigjennom kunne få økte areal. 

Når vi ser forskjellen på hvordan det er å eie eget bygg og det å leie, så der det ingen tvil om hvor utviklingen går i mest positiv retning. Styret i Lyngsalpan Vekst mener at avdelingen i Lyngen bør ha samme mulighet til å utvikle seg som avdelingen i Storfjord. Det skjer best over tid gjennom eierskap av lokalene.

I formannskapet i Lyngen kommune nylig er det vedtatt å skjære ned kr 500.000 i driftsstilskudd til Lyngsalpan Vekst fra 2021 og framover. Lyngsalpan Vekst har levert gode resultat økonomisk i mange år. Styret ser meget positivt på at selskapet bygger opp en god egenkapital i bedriften. Dette er gjort blant annet for å kunne ha grunnlag til å kjøpe sitt eget bygg i Lyngen. Det har vært planen vår i over 11 år og er vel kjent for Lyngen kommune.

Hvis forslaget om nedskjæring av driftsstøtte til Lyngsalpan Vekst vedtas i kommunestyret 29.09.20 ser vi at utviklingen av Lyngsalpan Vekst avdeling Lyngen vil gå i en negativ retning. Dette er slett ikke det beste for Lyngen kommune som trenger alle tjenester som Lyngsalpan Vekst tilbyr i dag. Det er heller ikke det som styret i selskapet ønsker.

Styret i Lyngsalpan Vekst kommer med en appell til Lyngen kommune som eier å arbeide for at avdelingen på Lyngseidet kan komme på offensiven. Vi som styre tar ansvar for utviklingen i bedriften og vil gi begge avdelinger grunnlag til å utvikle seg like godt.

Det fortjener Lyngsalpan Vekst, de mange som har sitt virke på avdelingen på Lyngseidet og innbyggerne i Lyngen.

Styret i Lyngsalpan Vekst AS

  • Rune Lillevik
  • Charlotte Christensen
  • Maar Stangeland
  • Roy Åge Johansen
  • Geir Martin Koch

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse