Annonse
Det er interessant at SV-leder Audun Lysbakken bruker begrepet “ sjamanøkonomi”, da dette er et område Arktisk Sjamansirkel vil øke bevisstheten om. Vi snakker om økologisk økonomi, en ny forståelse av hvordan økonomien henge sammen, hvordan vår bruk av penger forstyrrer vår virkelighet -  vårt forhold til materielle verdier og til naturens verdi, skriver Eirik Myrhaug. Foto: SV

Lysbakken og hans bruk av sjamanisme

I sin landsmøtetale på Gardermoen sa Audun Lysbakken “Lenge etter at andre land har innsett at skattekutt til de rike ikke sildrer ned til folket, venter norsk høyreside trofast på samme mirakelet her til lands. Det er politisk overtro, økonomisk sjamanisme. Siv Jensen kan like gjerne danse regndans for å få billigere strøm.”

Sjamanisme er nå en voksende åndelige tradisjon i Europa og forskere over hele verden henter inspirasjon fra denne tradisjonen.

Som man roper i skogen får man ofte svar sies det. Dette utsagnet er blitt til overskrifter i Dagbladet og Vårt Land  “ Sammenligner Siv Jensen med sjaman: - Kan like gjerne danse regndans” og “ Hardt Lysbakken-oppgjør med blå “mirakeltro” og “sjamanisme””.

Ved en enkel faktasjekk kunne Lysbakken funnet ut at sjamanisme langti fra er mirakeltro, og at regndans er en seremoni som folk i mange kulturer har brukt for å beskytte avlingene og be universets krefter om regn. Sjamanisme er nå en voksende åndelige tradisjon i Europa og forskere over hele verden henter inspirasjon fra denne tradisjonen. Dette kan også skyldes at vitenskapen i forrige århundre oppdaget at det eksisterer felter av energi og materie - kjent som kvantemekanikk, som kan forklare mye av det ‘overnaturlige’ sjamanismen har forholdt seg til i tusener av år.

Historien

Sjamanisme er en verdensomspennende åndelig praksis. Arkeologer har funnet bevis for sjamaners virksomhet i mer enn 30 000, helt tilbake til  steinalderen. Dette er den eldste spirituelle praksis vi kjenner og sjamanisme har vært praktisert hos urfolk fra Grønland til Afrika, Asia, Amerika, Australia og i det førkristne Europa.  

Sjamanisme er en bevisstgjøring av ‘indre reiser’ og seremonier,  der en i en indre reise ( f. eks trommereiser) kan komme i kontakt med en ‘indre mytologi’ og dermed finne en større forståelse av hva det vil si å være menneske - og kan hjelpe en til å å forstå og leve som en del av  fellesskapet - samfunnet.

Sjamanisme kan gi klarhet og helbredelse. Sjaman har vært  definert som “den som ser” og ‘den som vet” og det finnes både kvinnelige og mannlige utøvere av sjamanisme i de historiske tradisjonene.

Moderne sjamanisme

Nå er sjamanisme også et moderne fenomen. Høsten 2017 kom professor Trude Fonneland, ved Universitetet i Tromsø med boken “Contemporary Shamanisms in Norway: Religion, Entrepreneurship, and Politics.” Hun skriver “Jeg har studert sjamanisme uten fordommer og håper at jeg har kunnet oppnå en sympatisk, men kritisk tilnærming’. Det kunne kanskje Audun Lysbakken også ha gjort før han harselerer med sjamanismen i sitt budskap?

Sjamanisme er i dag en levende tradisjon. Jeg har selv praktisert som noaide/ sjaman i over 25 år, etter at jeg fikk overlevert kunnskapen fra min far, og etter mange års læretid. I min samiske slekt kan vi finne praktiserende noaider helt tilbake til 1500 - 1600 tallet. I denne tradisjonen har det vært brukt tromme og seremonier i forbindelse med å utføre utfordrende oppgaver som å beskytte reinflokken, hjelpe ved sykdom, og for å markere hendelser som har vært vellykket, slik som god reinlykke.

I den moderne formen av sjamanisme  lover vi ingen resultater. Vi stiller heller ikke diagnoser og vi henviser folk til lege dersom vi aner at det kan ligge noe medisinsk uavklart bak symptomene.

Vi lever i en tid da mange nye tanker holder på å ta form, og vi i sjamanmiljøet merker at når dette blir populært er det mange som kaster seg på trenden. Flere tilbyr sine tjenester uten at de har en grunnleggende kunnskap om sjamanisme, og de har mangelfull erfaring med å praktisere moderne sjamanisme.

Arktisk Sjamansirkel

Gjennom Isogaisa, en sjamanfestival som hvert år arrangeres i Lavangen i Troms, møttes sjamaner for hele arktis gjennom flere år . Ut fra dette fellesskapet etablerte vi “Arktisk Sjamansirkel” i november 2018. Dette skal være en åpen forening der man med respekt for hverandre vil fremme en felles sjamanbevissthet og forståelse til moder jords og naturens åndelighet, gjennom deling av samiske og andre urfolks og nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner.

Det sjamanistiske miljøet i Norden er bredt sammensatt av samisk, norrøn, finsk (kalevala) og keltisk kultur og fra urfolk-tradisjoner fra hele verden, mye inspirert fra det amerikanske kontinentet. En stor inspirator var den samiske forfatteren og sjamanen Ailo Gaup (1945 - 2014) som bidro med å undervise om sjamanisme gjennom sitt forfatterskap og sine kurs, der mange også ble  inspirert til å bruke trommen som redskap. Spesielt var dette viktig i det samiske miljøet der kristendommen hadde kalt trommen for et redskap for å komme i kontakt med djevelen, på linje med hva joik også har vært stempler som.

Arbeidet med økt sjamanbevissthet i Arktisk Sjamansirkel er helt i startfasen, men vi håper etterhvert å finne gode former for hvordan dette arbeidet kan videreutvikles. Et sentralt tema er å synliggjøre naturens hellighet og de hellige plassene som ble brukt av våre forfedre. Vårt første prosjekt er å beskytte Aahkansnjurhtjie - Kjerringtinden på Helgeland mot kraftutbygging. Vi vil også arbeide for at naturen får en egen rettslig status, slik urbefolkningen maoriene  på New Zealand har oppnådd for elven Whangani i 2014.

Sjamanøkonomi

Det er interessant at Lysbakken bruker begrepet “ sjamanøkonomi”, da dette er et område Arktisk Sjamansirkel vil øke bevisstheten om - vi snakker om økologisk økonomi. Økologisk Økonomi bygger på en ny forståelse av hvordan økonomien henge sammen, og beskriver hvordan vår bruk av penger forstyrrer vår virkelighet -  vårt forhold til materielle verdier og til naturens verdi. Økologisk økonomi bygger på urfolks naturlige sirkel-tankegang - oversatt til en økonomiske sammenheng. Slike ‘sirkulære modeller’ har også vært tradisjonen i det samiske samfunnet. En moderne versjon av denne sirkulære økonomimodellen er bygget opp på dobbelt bokholderi,  og sammen med en annen forståelse av verdier gir modellen et helt nytt perspektiv på økonomien, inklusive Siv Jensens og Audun Lysbakkens skattepolitikk. Vi må tillegge at det rådende økonomiske systemet skaper store forskjeller mellom rike og fattige og driver rovdrift på naturen, i dette vil vi gi Audun Lysbakken helt rett.

Lysbakken bruker sjamanbegrepet på en meget uheldig måte, han kunne i  stedet være mer konstruktivt og gjort som mange andre - hente inspirasjon fra urfolks levemåte i forhold til naturen.

Dette er en appell vi også vil gi til alle partiledere i en tid da vårt forhold til naturen står i fokus på grunn av store klimaendringer og tap av naturmangfold.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse