Annonse
Tvangsammenslåingen av Troms og Finnmark fylker er høyresidens verk og agenda. De vil sentralisere makt og ressurser, herunder institusjoner, offentlige arbeidsplasser og en rekke fylkesbaserte organisasjoner. Med det ryker et stort antall kompetansestillinger, av disse er hovedtyngden kvinnearbeidsplasser, skriver Fagforbundets Bjørg Tapio (t.v.) og Berit Rustad.

Lytt til folkeviljen og fagbevegelsen! 

​​​​​​​Et flertall av Finnmarks befolkning og Finnmark fylkesting avviser at Finnmark slås sammen med Troms. Lederne i Fagforbundene Troms og Finnmark er derfor tilfreds med at Troms Arbeiderparti vil blokkere regjeringens plan om å tvinge sammen de to fylkene uten Finnmarks medvirkning.

Alle ser tegninga. Resultatet vil være tidenes nedbygging av aktivitet og tilstedeværelse i nordområdene.

I folkeavstemningen 14. mai sa 87 prosent av Finnmarks befolkning nei til å slå sammen Finnmark og Troms fylke. I 14 av 19 finnmarkskommuner stemte over 90 prosent av befolkningen nei. Selv i Alta kommune, der høyresiden håpet på ja-flertall, sa to tredeler av befolkningen nei. Valgdeltakelsen på folkeavstemningen var på linje med siste kommune- og fylkestingsvalg.

Maktmisbruk og nye regler

Både resultat og valgdeltakelse ga legitimitet til et stort flertall i Finnmark fylkesting, da de 21. juni vedtok at Finnmark fylke ikke ville delta i fellesnemnda for å samarbeide med Troms fylke om en fylkessammenslåing. Men den blåblå regjeringen opprettholder ikke bare sin harde linje med trusler og maktbruk, kommunalminister Monica Mæland (H) endrer også reglene underveis. Nå kan altså Troms’ medlemmer i fellesnemnda vedta sammenslåing alene.

Medlemmene i Fagforbundet i Troms og i Finnmark utgjør omlag ti prosent av de to fylkenes innbyggere. Som valgte ledere av Fagforbundet i disse fylkene, er vi tilfreds med at lederen i Troms AP, Cecilie Myrseth i en pressemelding 21. juni klargjør at Troms AP ikke vil «bidra til noen politiske vedtak for Finnmark uten at Finnmark er med». Noe annet ville overraske oss.  

Nedbygging og sentralisering

Tvangsammenslåingen av Troms og Finnmark fylker er høyresidens verk og agenda. De vil sentralisere makt og ressurser, herunder institusjoner, offentlige arbeidsplasser og en rekke fylkesbaserte organisasjoner. Med det ryker et stort antall kompetansestillinger, av disse er hovedtyngden kvinnearbeidsplasser. Fem år etter at en sammenslåing er fullendt, er det opp til det politiske flertallet i den nye regionen å bestemme hvor de ulike oppgavene og institusjonene skal lokaliseres. Alle ser tegninga. Resultatet vil være tidenes nedbygging av aktivitet og tilstedeværelse i nordområdene.

Den store elefanten i regionreformen er tap av makt i Stortinget. Dette spørsmålet er ikke engang utredet. Regjeringen har bare varslet at det er «noe de vil komme tilbake til». Professor Asbjørn Røiseland, som er ekspert i regionalpolitikk ved Nord Universitet, anslo i mars 2018 at Finnmark ved en sammenslåing, trolig vil ende med en stortingsrepresentant, mot dagens fem! Dette på grunn av folketallet i Finnmark. Hvorfor skulle Finnmarks befolkning gi staten samtykke til en tvangssammenslåing som kan redusere Finnmarks representasjonen i Stortinget med 80 prosent? Hvorfor skulle politikerne og innbyggere i Finnmark stole på at det ikke skjer?

Finnmarkinger på barrikadene

I og utenfor Norge ser vi klare tendenser til økende forskjeller mellom sentrum og periferi, og gjelder blant annet helse, inntekt, utdanning og makt. På tross av at næringslivet i nord har den høyeste avkastningen i landet, er forskjellene høyere i nord enn resten av landet. Vi ser også at sysselsettingen i nord øker, mens folketallet går ned. En mulig årsak til dette er filialisering av bedrifter i privat sektor, økt bruk av bemanningsbyråer, fly in fly out. Sentraliseringen gjelder også innen offentlig sektor, spesielt av statlige arbeidsplasser.  

Sammenslåing av Troms og Finnmark fylker vil ikke snu denne utviklingen. Den vil forsterkes ytterligere fordi sammenslåingen i betydelig grad vil sentralisere bosetting, funksjoner, makt og kompetanse. Det er dette høyresiden vil. I potten ligger velgernes tillit i nord. Finnmarkingene har vist hva befolkningen vil, og de har utfordret høyresidens diktat. Dette og Troms Aps avvisning av å være regjeringens brekkstang har gitt de rødgrønne partiene i de to fylkene en historisk mulighet til å stoppe regjeringen. Det er det vi må gjøre! Etterpå kan Troms og Finnmark reetablere og videreutvikle et likeverdig og godt samarbeid!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse