Annonse
Det er bedre at friske kardiologer fra Tromsø ambulerer på å reise til Bodø enn at et stort antall pasienter i kritisk tidsnød skal fraktes i ambulanse til Tromsø, skriver sjefredaktøren i Avisa Nordland.

Lytt til fornuften og samfunnsoppdraget, ikke til den støyende krigsretorikken

Oppfordring til styret i Helse Nord fra sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

Det er bedre at friske kardiologer fra Tromsø ambulerer på å reise til Bodø enn at et stort antall pasienter i kritisk tidsnød skal fraktes i ambulanse til Tromsø.

Onsdag morgen skal styret i Helse Nord si ja eller nei til etablering av et PCI-tilbud for akutte infarkt-pasienter ved Nordlandssykehuset i Bodø. Helse Nord-direktør Lars Vorland og hans stab har nok en gang kommet fram til at et PCI-tilbud i Nordland er en riktig beslutning.

«Etter en samlet vurdering av alle forholdene, av respekt for pasientene i Nord-Norge og et likeverdig tilbud til denne pasientgruppen», oppsummerer han i sin innstilling.

Konklusjonen er den samme som da saken ble trukket fra styremøtet høsten 2016. Den gang som følge av voldsomme protester fra legene ved UNN i Tromsø. Også denne gang virvles det opp sterke påstander fra alle kanter, preget av alt annet enn varme hjerter som vil hverandre vel.

Når akutt hjerteinfarkt rammer er det avgjørende for pasientens liv og helse at hun kommer til rask behandling. Det finnes to typer infarkt. Den alvorligste (STEMI) krever rask behandling for å redde den delen av hjertemuskelen som er rammet. Det handler om livet.

Prioritert behandling er et relativt enkelt inngrep hvor et tynt kateter føres raskt inn i blodåren og blåser opp en ballong som løser opp blodproppen. Det kalles PCI. Prosedyren tar om lag en halv time. Pasienten er som regel på beina dagen etter. I dag er det bare ett PCI-senter i Nord-Norge. Det er i Tromsø.

Kravet i Norge er at pasienter som fraktes til PCI-senter skal behandles innen 90 minutter. I Nordland rammes om lag tusen pasienter årlig av hjerteinfarkt. For over halvparten av pasientene fra Bodø tar det over ni timer før de får PCI-behandling.

Der PCI ikke er tilgjengelig innen tidsfristen kan pasienten alternativt få såkalt trombolytisk behandling. Pasienten gis medisin som skal løse opp en eventuell blodpropp. Metoden er andrevalget. Selv om overlevelsen er god er, er risikoen for skade og nedsatt livskvalitet høyere. Pasienten skal ikke bare overleve et hjerteinfarkt. Hun skal også ha et hjerte hun kan leve med.

Det er viktig å slå fast at prognosen for overlevelse i Nord-Norge i snitt er som for landet forøvrig: Flere enn ni av ti pasienter overlever den første 30-dagersperioden. Men Helse Nords utredning viser at det er store forskjeller internt i landsdelen. Det er påvist signifikant lavere 30-dagers overlevelse for pasientene i Rana og Vesterålen.

Nye tall for perioden 2014-2016 fra Folkehelseinsituttet viser at fire helseforetak i Norge har betydelig lavere overlevelsestall etter første gangs hjerteinfarkt: Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset er blant de fire. Fire helseforetak i Norge har markert høyere overlevelse. UNN i Tromsø er blant de fire på topp. Tallene forteller at det i dag ikke er et likeverdig tilbud i nord.

Det skal legges til at isolerte tall for 2016 fra Hjerteinfarktregistret forteller at Bodø og Helgelandssykehusene har høyere overlevelsesevne.

Legene ved UNN er bekymret for eget fagmiljø. Det er ingen som ønsker at dette skal bygges ned. Jeg har selv vært operert av hjerteleger ved UNN. Jeg vet hvor dyktige de er. I hele landssdelen skal vi støtte opp om ekspertisen i Tromsø.

Men legene ved UNN må også ta inn over seg at de har et ansvar for et godt, rettferdig og likeverdig tilbud i HELE landsdelen. Også i Finnmark og i Nordland. PCI-tilbudet i Bodø skal være en satelitt-modell fra det regionale PCI-sentret i Tromsø. I Sverige gir de PCI-tilbud 28 steder etter samme modell. Det går helt fint.

Dersom hensynet til pasienten veier tyngst, og velviljen er tilstede, er det fullt mulig å samarbeide om gode løsninger.

Det er bedre at friske kardiologer fra Tromsø ambulerer på å reise til Bodø enn at et stort antall pasienter i kritisk tidsnød skal fraktes i ambulanse til Tromsø.

Jeg oppfordrer styret i Helse Nord til å lytte til fornuften og samfunnsoppdraget, ikke til den støyende krigsretorikken.

For alle hjertene i Nord-Norge er like mye verdt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse