Annonse
STOR UTBYGGING: Slik kan vidnemøllene på Raudfjell på Kvaløya ble seende ut når prosjektet står ferdi i 2020. Foto: Fra konsesjonssøknaden

Lytt til de lokale stemmene

Vindkraftprosjektet møter motstand fordi lokalbefolkningen føler seg overkjørt.

De som står bak vindkraftutbyggingen på Kvaløya, går i rette med de lokale protestene mot prosjektet, en av de største vindutbyggingene i Norge noensinne.

I en bredt anlagt reportasje her i Nordlys blir argumentene fra motstandere og befolkningen i de berørte bygdene tilbakevist, punkt for punkt.

Utbyggerne mener at det har oppstått flere misforståelser i den offentlige debatten. De mener blant annet det vil være et større miljøinngrep å bygge vei og kai i Buvika, slik mange krever. Det vil også øke kostnadene med 100 millioner og redusere lønnsomheten.

Videre reageres det på påstander om at strømmen går til utlandet, og at styrtrike tyske investorer ødelegger norsk natur med stor profitt. Tvert imot har norske investorer trukket seg ut fordi marginene er for små. Det blir også tilbakevist at drikkevannskildene i området blir ødelagt, men denne er fortsatt omtvistet.

Det finnes en rekke godt og gyldige argumenter for utbygging av fornybar energi, deriblant vindkraft. At det også vil bringe betydelige skatteinntekter til Tromsø kommune, er et faktum.

Men det er likevel ikke til å komme forbi at naturinngrepene ved utbyggingen på Kvaløya, vil oppleves som store og varige.

Vi er ikke imponerte over den ydmykheten utbyggerne legger for dagen i møtet med lokalbefolkningen. Det gjelder særlig endring av planene om opprinnelig adkomstvei. Her blir konsekvensene – ikke minst i form av tungtrafikk for de berørte  i et helt bygdesamfunn - forsøkt bagatellisert.

At så store inngrep som en helt ny adkomstvei skal kunne forandres uten konsekvensutredning, slik NVE legger opp til, er utelukkende egnet til å øke konfliktnivået.

Lokalbefolkningen i Kattfjord har gjort en meget grundig jobb med sine klagesaker, og står overfor motparter som representerer stor makt, både økonomisk og forvaltningsmessig.

Og de er ikke alene. I tillegg har både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har påklaget avgjørelsen om adkomstvei, det samme har fylkesmannen i Troms.

Vi mener saksbehandlingen rundt endring av adkomstvei reiser spørsmål ved om NVE kan fortsette å ha en suveren rett som reguleringsmyndighet for vindkraftanlegg.  Det er for lett for kapitalinteressene å få gjennomslag. For å sikre legitimitet burde slike avgjørelser i fremtiden overlates til lokale og regionale forvaltningsnivå.

At lokale interesser og de som har skoen på så brutalt blir satt til side, med hensynet til aksjonærenes økonomi som delvis begrunnelse, er en meget dårlig start for vindkraftanlegget på Kvaløya.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse