Annonse

Vis hensyn - lytt til naboene

Tromsø kommune må vise aktsomhet når det skal bygges ved Alfheim stadion, mener Nordlys.

Rundt Alfheim stadion planlegges det en større utbygging med omlag 200 boliger pluss næringsareal. Bak salget står Alfheim stadion II AS med hovedaksjonæren Tromsø kommune, samt Troms Kraft og TIL Fotball AS.

Et lokalt eiendomsselskap, Tromsø Bolig AS,  har kjøpt eiendommen,og arbeider med å få reguleringsplanen godkjent. Det er altså på det rene at beslutningsmyndigheten Tromsø kommune selv er part i saken, med en klar økonomisk egeninteresse i at utbyggingen blir gjennomført slik planene foreligger. Endelig pris på eiendommen avhenger av hvor mye areal som blir bygd.

Desto høyere det blir bygd, desto mer penger vil altså både kommunen og utbygger tjene, slik saken står i dag.

Derfor har Tromsø kommune et særskilt ansvar for å trå varsomt. Utbyggingen på Alfheim er uten tvil en etterlengtet ide, ikke minst med nye tribuner på kortsidene, kombinert med boliger. Det vil i sum gi et solid løft for et stadion som sårt trenger et oppgradert visuelt uttrykk. Og arkitekt Gisle Løkken har helt rett i at området i seg selv egner seg godt til fortetting, med nærhet både til sentrum og skoler.

Men kommunen må lytte nøye når mange naboer går nå ut med kraftige protester mot prosjektet der et flertall i formannskapet allerede har sagt ja til å bygge inntil 11 etasjer i høyden.  I planforslaget er dette riktignok senere redusert til ni etasjer. I et etablert villastrøk vil det uansett påvirke både sol og lysforhold.

Vi synes godt det kan bygges høyt i en by som trenger fortetting i sentrumsnære områder, men man må sørge for at byggene passer naturlig inn i terrenget. Og man er nødt til å ta hensyn til lokalmiljøet og menneskene som bor der fra før.

Det bør være mulig å gjøre begge deler, selv om det skulle ende med at blir noen færre boenheter og en lavere fortjenestemargin for utbyggerne på Alfheim.  

Offentligheten må være på vakt når sterke maktinteresser presser på i saker som dette. Det vil være usunt dersom TIL, innflytelsesrike utbyggere med gode kontaktnett, og kommunen selv i fellesskap har en ambisjon om å presse saken gjennom ved å overkjøre velbegrunnede motforestillinger.

Selv om kommunen mener det formelt sett ikke foreligger krav om konsekvensutredning, vil det likevel være klokt å gjennomføre en slik prosess. Slik kan alle parter føles seg trygge på at beslutningsgrunnlaget blir best mulig.

Det vil være tillitsvekkende om kommunen viser større interesse for divergerende oppfatninger. Å trosse alle advarsler fører sjelden noe godt med seg, det ser vi blant annet på Templarheimen i dag, der badelandet bygges.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse