Annonse
I fjor meldte 19170 seg ut av Den norske kirke. Bare 742 av disse var fra Troms og Finnmark. Dette viser at her nord står folkekirken fortsatt sterkt, konstaterer Knut Sand Bakken. Foto: Yngve Olsen

Må kirken mene noe om alt?

Men kirken er noe annet enn et politisk verksted. Den skal ikke komme med politiske ledere og konkurrere med Nordlys i å mene noe!

Jeg har fått med meg at Nord Hålogaland bispedømme har fått et nytt bispedømmeråd som har konstituert seg. Jeg tror at valgresultatet fører til at rådet nå får en mer konservativ profil. Kai Krogh som var leder forrige periode ble ikke gjenvalgt. Det er beklagelig, for han var en døråpner. Og det er døråpnere kirken i nord trenger!

Som prest har jeg uttalt meg om det meste i snart 50 år. Kanskje er det på tide å mene litt mindre? Og det gjelder ikke bare meg! Hva skal folkekirken egentlig uttale seg om? Bør biskop Olav ha klare meninger om fylkesammenslåingen eller domprost Stig mene noe om økonomistyringen i Tromsø kommune? Eller bør Den norske kirke (dnk) være mer opptatt av dogmer og hva som er sann lære? Ca 70% av landets befolkning er medlemmer av dnk, men mange tror ikke en en gang på Gud! Likevel er den religiøse tilhørighet «seiglivet» i vårt nordligste bispedømme. I fjor meldte 19170 seg ut av dnk. Bare 742 av disse var fra Troms og Finnmark. Dette viser at her nord står folkekirken fortsatt sterkt.

Men hva skal kirken gjøre i en tid da folk klarer seg godt uten den? Jo, den skal gjøre det den alltid har gjort, Forkynne ordet og forvalte sakramentene (døpe og dele ut Jesu legeme og blod)

Men når vi er inne på meninger, kan det være en grunn til å spørre om hvor politisk dnk bør være? Hvilke saker bør den ta opp og uttale seg om? Urettferdighet, miljøproblemer og fattigdom er brennbare tema. Men kirken har ikke svar på alle vanskelige spørsmål, men det er likevel tillatt å ta dem opp!

En frp-poliker sa en gang til meg at Jesus var en ekte liberalist. En på venstresiden mente at Jesus var en sann sosialist og viste til Bergprekenen. Høyrefolk vil kanskje si at tømmermannssønnen var verdikonservativ. Han brøt ikke med den jødiske tradisjon. Men Jesus kan ikke puttes i en politisk bås. Det kan heller ikke dnk. Den må ha plass til alle! Derfor vil enkelte bli skuffet når den uttaler seg i aktuelle saker. De mener den politiske kirke har blitt for partipolitisk. Kanskje særlig frp-ere melder seg ut og viser til at dnk har blitt for venstrevridd!

Med 68-generasjonen ble det utdannet prester som protesterte mot mye av det bestående. Og en kritisk kirke trenger vi fremdeles. Men bør den uttale seg om alt mellom himmel og jord? Men det er viktig at biskoper og andre kirkelige ledere deltar i samfunnsdebatten. For den kan være en viktig premissleverandør!

Men kirken er noe annet enn et politisk verksted. Den skal ikke komme med politiske ledere og konkurrere med Nordlys i å mene noe! Kirken er primært et kraftsenter som skal gi mennesker håp. Og i kirkerommet finner vi noe vi ikke finner andre steder, en som ser og trøster, som gir plass til tvilere. Og fellesskapet er så sterkt at vi kan være dypt uenige, ikke bare om teologiske spørsmål, men også om brennbare politiske tema!

Hvis ikke folk går på biblioteket, vil det på sikt bli nedlagt. Men brannstasjonen blir stående. Og brannmannskap rykker ut når det trengs. Det gjør også kirkens ansatte som selvsagt ønsker at medlemmene også skal komme til kirken. Men de må ikke ønskes velkommen med dette ønsket: «Kom til oss og bli som oss!» For kirkens ansatte har mye å lære av de passive medlemmene. Det er det viktig å lytte til grasrota og hva som rører seg der. De aller fleste medlemmer gir blaffen i læresetninger, men jeg tror at mange i nord ønsker seg en himmel over sine liv. Derfor melder de seg ikke ut av folkekirken!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse