Norske piloter blir ikke full ut ut kvalifisert til å bruke dette nye «våpensystemet» før en gang i årene 2025/26, hevder luftfartsrådgiver Einar Sørensen. Foto: NTB Scanpix

Må Norge verve amerikanske piloter til F-35?

Skulle noe skje, så må vi kanskje be om amerikanske piloter til de norske flyene?

Det er et sterkt symbol at Norges første tre F-35 blir fløyet til sin base på Ørlandet av amerikanske piloter og ikke norske. Selvsagt forklares dette av Forsvaret som en kontrakts-forpliktelse fordi Norge ikke formelt overtar flyene før de er på norsk jord og kjøpsavtalene er kontrollert og signeres.

Men dette kan ikke skjule det faktum at de norske pilotene ikke blir  full ut ut kvalifisert til å bruke dette nye «våpensystemet» før en gang i årene 2025/26. Innfasingen av F-35 i det norske luftforsvar forutsetter at  de fire første  F -35 blir  i bruk  i USA for trening av piloter og bakkemannskap.  

Først fra  2019 regner Forsvaret med at de første piloter  har tilegnet seg så mye kunnskaper at de  kan erklæres skikket  til begrensede oppdrag (Initial Operating Capability - IOC). IOC – det er det samme som solskinnsturer med piloter engstelige for å havarere  fly til 600-700 mill  kr stykket.   Fullt operativ blir F-35-pilotene først i 2025/26.  Da vil man ha bygget opp den nødvendige kompetanse samt fått flyet så integrert i norsk forsvar at det kan brukes fullt ut.

Hva innebærer dette i praksis? Et blikk på Nederland kan gi oss et mer presist svar, fordi Nederland og Norge omtrent i samme tidsrom skal legge om fra F-16 til F-35. Det neder-landske luftforsvar har nylig lagt frem program for innfasing av F-35, som de skal kjøpe 37 stk av. De første nederlandske pilotene vil ikke oppfylle IOC-kravene før i 2021– og fullt operative blir de ikke før i 2024-25. Nederland må av denne grunn beholde minst 24 stk  F-16  av dagens flåte på  68 F-16 i full operativ drift frem mot 2030.

Danmark har nylig besluttet å kjøpe inn 27 stk F-35, med leveranser fra 2021 av. De skal bruke F-16 så lenge som mulig, bl.a. fordi danskene har ansvar for luftovervåkning på Grønland, der danske F-16 sørger for at jobben gjøres.

Hva gjør vi så for å sikre  et troverdig forsvar?  F-35-jagerne på Ørlandet (et førsteklasses mål for et par krysser-missiler!) kan vi ikke bruke fullt ut i en gitt situasjon før etter 2025. Skulle noe skje, så må vi kanskje be om amerikanske piloter til de norske flyene?

Det et  vanskelig å se  annen utvei enn å beholde så mange som mulig av F-16 fly i full operativ bruk. Det kan kun oppnås  ved at Forsvaret må ut på markedet for å finne pent brukte F -16 fordi dagens fly regnes som så nedslitte at de neppe vil holde for det tidsrom som kan bli aktuelt. Kanskje er det bare å erkjenne at vi hverken har råd til eller trenger 52 stk  F-35, men kan nøye oss med 35-40 fly slik mange politikere har foreslått, senest nå fra SV. Det er ikke et dumt forslag.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse