Annonse
Toppsjefen i Helse Nord, Lars Vorland, står sentralt i striden om hvor PCI-behandlingen i Nord-Norge skal utføres. Foto: Tom Melby/Avisa Nordland.

Kjære Helse Nord. Stans det uverdige politiske spillet om de nordnorske hjertene.

Helse Nord må rette ryggen og ta et oppgjør med de som har enøyd fokus på seg selv, og gir blaffen i Nord-Norge.

Legg PCI-saken stille i en skuff og gå videre.

Den såkalte PCI-saken kommer tilbake til styret i Helse Nord i neste uke. Innstillingen fra direktør Lars Vorland skal være klar den 18.oktober.

Media i Bodø erfarer at innstillingen blir at det etableres et PCI-senter ved Nordlandssykehuset. Posisjonene er uendret siden februar, og saken må i så fall tvinges gjennom mot viljen til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som fortsatt advarer mot en løsning som går på tvers av deres entydige faglige råd.

I Troms og Finnmark vekker saken nå sterke politiske reaksjoner. Flere synes det er dypt provoserende at man i et helseforetak med knapphet på ressurser, velger å bygge opp et dyrt tilbud i den delen av Nord-Norge (Bodø) som allerede har landets høyeste overlevelse etter hjerteinfarkt.

Frykten er at ressursbruken skal gå på bekostning av hjertesyke i resten av landsdelen. Det er en reell og sterk bekymring for at spesialistmiljøet i Tromsø skal splittes opp og svekkes. Et toppkompetent og høyt spesialisert miljø det har tatt lang tid å bygge opp ved landsdelens eneste universitetsklinikk.

Kompetansen i disse miljøene er bygd stein på stein gjennom tiår, og består av mye mer enn selve utførelsen av PCI. Døgnet rundt er dette store medisinske apparatet på jobb for å redde nordnorske liv gjennom svært avanserte inngrep. PCI er medisinsk gullsmedarbeid på levende, bankende hjerter.

For å kunne gjøre dette, kreves det lang trening og erfaring, som kun opprettholdes gjennom volum, eller et visst antall operasjoner per år. Det er spesielt viktig i en landsdel som vår, med et lite pasientgrunnlag.

Nasjonale helsemyndigheter (Norsk Hjerteinfarktregister) har kledd den politiske PCI-kampanjen naken. For få uker siden ble det lagt frem nye tall fra registeret som viser at Bodø, Sandnessjøen og Rana har den aller høyeste overlevelsen i hele landet etter hjerteinfarkt.

Det underlige er at det er nettopp her man har ropt  høyest om et “likeverdig tilbud”. Og skremt opp befolkningen med fryktinngytende propaganda og politisk spinn om at saken gjelder liv og død for alle i Nordland.

Disse kreftene, mange helt uten medisinsk kompetanse, har lagt ned et enormt påvirkningsarbeid. Men historiefortellingen er avslørt som et falsum. Argumentene som professor Kaare Harald Bønaa, faglige leder ved Norsk Hjerteinfarktregister, fremførte i februar, har bare blitt ytterligere styrket:

«Det finnes absolutt ingen opplysninger i Norsk hjerteinfarktregister om dødelighet i Nordland som kan brukes til å argumentere for etablering av et PCI-senter i Bodø. Måten debatten er ført på i Nord-Norge er urovekkende, med feiltolkninger og selektiv bruk av fakta.»

Tallenes tale fra myndighetenes statistikk lyver ikke. Dersom Helse Nord skulle bruke økonomiske og faglige ressurser på kardiologi (hjertemedisin) noe sted i landsdelen, er det ikke Bodø som skulle stå først i køen. Derimot ville det vært rasjonelt å bruke pengene på mer robust hjertemedisinsk kompetanse i Finnmark, der overlevelsen etter infarkt er lavest.

Og i Finnmark spør man naturlig nok hvor logikken tok veien, i et helseforetak som av økonomiske årsaker sier nei til akuttavdelinger og fødestuer i Finnmark, men samtidig har råd til å bruke mange titalls millioner kroner på et tilbud i Bodø som ifølge landets fremste fagfolk vil gi liten helsegevinst?

Det er ikke så rart at finnmarkingene synes dette både er umusikalsk og usmakelig. Stadig flere spør om helseforetaket er i stand til å stå imot press fra Nordlandssykehuset, som er lokalisert sammen med Helse Nords toppledelse i nettopp Bodø.

Bodø-elitene burde nå følge det kloke rådet fra redaktøren i Avisa Nordland, som lørdag ba Nord-Norge «stå sammen om det vi har til felles, dempe ned konfliktlinjer og la fortidens kamper være fortid».

Men før blekket i Bodø-avisen ble tørt, var byens egen statssekretær Tom Cato Karlsen (i det sivile liv er han lege ved Nordlandssykehuset),  dessverre i full gang med å hisse opp stemningen og gjødsle Tromsø-hatet på sin Facebook-konto.

I en ny organisering av Nord-Norge, med to regioner som er jevnbyrdige i folketall, trengs det voksne folk på vakt i landsdelsinstitusjoner som Helse Nord. Dersom den gamle tradisjonen med å stagge særinteresser med enøyd fokus på seg selv nå skulle bli brutt, vil det være fullstendig ødeleggende for samarbeid i nord.

Etter at de faglige argumentene er borte, handler det nå kun om prestisje for PCI-forkjemperne i Nordland. Frykten for å tape ansikt kan lede til dårlige beslutninger, men det er lov å håpe at det ikke skjer denne gang.

Legg saken stille i en skuff og gå videre. Det bor ikke nok folk i nord til at små og spesialiserte funksjoner kan deles på flere sykehus i landsdelen. Nord-Norge må istedet verne om og styrke de dedikerte fagfolkene ved landsdelens universitetssykehus.

Og la dem få lov til å gjøre den livsviktige jobben sin i fred. Angrepene fra Bodø gjør at flere av dem teller på knappene og spør om de orker mer splittelse, bråk og støy. Hva om de får nok og finner seg noe annet å gjøre? Det sier noe om alvoret i beslutningen Helse Nord-styret skal ta. 

Det er nok nå. Både landsdelssykehuset UNN og hjertepasientene i Nord-Norge fortjener at det settes punktum i Helse Nord. Det er en skandale at nordnorske hjerter blir brukt i et farlig og destruktivt politisk spill.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse