Annonse
SUKSESS: Oppdrettsnæringen har betydd mye for arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene. Foto: Torgrim Rath Olsen

Må vektlegge bærekraft

Oppdrettsnæringen har vært en stor kommersiell suksess og har betydd mye for utvikling, nye arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene.

Oppdrettsnæringen må i større grad selv ta ansvar for å løse problemene som har forfulgt næringen i alle år.

Når daglig leder i «Reinøy sjømat», Jostein Stefanussen, forteller til Nordlys at hans bedrift konsekvent lar være å bruke fisk fanget i Langsundet, er det alarmerende.

Årsaken er at det finnes oppdrettslokaliteter i sundet og Stefanussen velger å ikke bruke fisk som holder til nær disse. Han mener slik fisk ikke er brukbar som mat.

Mange andre har hatt samme erfaring og hevdet det samme synspunktet. 

Nå legger den interkommunale kystsoneplanen for Tromsø og Karlsøy opp til at det skal bli en meget stor vekst i akvakulturnæringen og gis plass til en rekke nye oppdrettsanlegg.

Flere av disse kommer i området rundt Reinøy og Stefanussen mener dette er helt vilt. Ifølge ham vil det gå ut over de minste fiskebåtene som ikke kan gå langveis for å fange fisk med god kvalitet.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har en stor, blå drøm om marin sektor som en av de nye vekstmotorene i norsk økonomi. Ett av tiltakene er ifølge fiskeriministeren å utvikle en bærekraftig oppdrettsnæring. Det er en god plan.

Men oppdrettsnæringen må i større grad selv ta ansvar for å løse problemene som har forfulgt næringen i alle år. Rømming og lakselus, forurensing av sjø og havbunn rundt anleggene har fått lov å vedvare i altfor stor grad. Noen fremskritt er gjort men problemene er langt fra løst.

Oppdrettsnæringen har vært en stor kommersiell suksess og har betydd mye for utvikling, nye arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene. Men derfor har eierne også et stort ansvar for å gjøre næringen bærekraftig.

Det er den ikke så lenge sykdommer ikke blir utryddet og hundretusener rømte laks truer villaksstammen. Selv om næringen har erkjent problemene og gjort mye for å løse dem, er man langt fra i mål. 

Dessverre er det slik at nye tilfeller av rømming fra merdene blir rapportert fra hele landet, med altfor hyppige mellomrom.

En kystsoneplan for Tromsø-regionen kan ikke bare handle om muligheten for stor fortjeneste, men må hensynta at oppdrettsnæringen også er et problembarn. Hvis ikke planen vektlegger de mulige konsekvensene av en rekke nye, store anlegg, er verken planen eller næringen bærekraftig.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse