Annonse
Donald Trump er beryktet for å komme med lett avslørbare løgner, samt å gå til personangrep når han møter motstand. Bent Høie kom i fredagens Dagsnytt 18 med sin norske variant av dette i debatten med Mads Gilbert. Donald Trump er muligens så dum at han tror han ikke blir avslørt. Hva Høie tenker er mer uklart, skriver artikkelforfatterne.

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

Vi håper Høie ikke kommer til å gjenta denne forestillingen .Verden trenger ikke politikere som lyver, fordreier og benekter fakta.

Mads Gilbert delte sin bekymring over velferdsstatens verdigrunnlag i et innlegg i nordnorskdebatt.no den 19. januar. Han skriver om vilkårene for gode lokale livreddende helsetjenester, lokalsykehusenes døgnåpne kortreiste akuttfunksjoner, bil- og båtambulansenes modige fagpersonell og lokalbefolkningens tålmodige takling av truslene. Han er bekymret over den politisk ønskede pågående nedlegging av akuttkirurgisk aktivitet ved våre lokalsykehus, og de følger det får i form av forringelse av lokalsykehusene og akuttberedskapen.  

Med argumentet «lite pasientgrunnlag» og uten vitenskapelig belegg har tidligere ansvarlige politikere og nå Høies Sykehusplan stengt/skal stenge akuttkirurgien i Nordfjord, Lærdal, Lofoten, Narvik, Volda, Stord, Odda, Flekkefjord, Kongsberg og Elverum, mens Rjukan ble til privat sykehus etter nedleggelsen. Med sterke fakta (vitenskapelige studier) viste Gilbert at kirurgien ved små sykehus er bedre og billigere enn ved store for de vanlige inngrep, så det er faktisk ikke noe å spare økonomisk. I tillegg fungere disse sykehusene bra i dag, Han spør Høie om hva han skal gjøre noe med den enorme beleggsprosenten på de fleste sykehus som er så høy at den er over grensen til forsvarlighet og som skyldes for få senger.

Til slutt utfordres Høie på prioritering. Har regjeringa råd til 52 nye F-35 kampfly til fem milliarder kroner pr. stykk, men ikke til forsvarlig, lovet helsebudsjett og sikring av fullverdige lokalsykehus?

Dette innlegget medfører en debatt mellom Gilbert og Høie i Dagsnytt 18 fredag 20 januar, dagen da Donald Trump overtok som president i USA. Debatten kom rett etter Dagsnytt 18 sin presentasjon av Donald Trump. Det ble en underlig opplevelse å høre på, og den gav oss ubehagelige assosiasjoner.

Mads Gilbert gjentok i Dagsnytt 18 sin bekymring over den forringelse i helsetjenesten som Høie er ansvarlig for når befolkningen mister akuttkirurgien og dermed en hjørnestein i det lokale livreddende beredskap.

Vi hørte så en helseminster som nektet å gå inn på Gilbert sin bekymring om hva som skjer når lokalsykehus mister akuttkirurgisk beredskap. Isteden fortalte Høie mye om alt det gode som nå planlegges og gjennomføres for sykehusnorge, med investeringer og nybygg, uten å innrømme at akuttkirurgisk beredskap på flere lokalsykehus er truet og kommer til å bli nedlagt.

Når Gilbert deretter også tok frem den dokumenterte dramatiske reduksjonen i sykehussenger vi har opplevd de siste årene, med påfølgende økende beleggsprosent og helsefarlig overbelegg, tok Høie en ekte “Trump” ved å beskylde Gilbert for å komme med “historieforfalskning”. I tillegg beskyldte han Gilbert for å drive politisk propaganda når han påpekte de tidligere dokumenterte fakta.

Helseministeren svarer noen dager senere i samme avis at “Mads Gilbert tar feil. Vi skal ikke legge ned de små akuttsykehusene, men bevare og videreutvikle dem” uten å spesifisere hvordan nedlegging av funksjoner passer med dette. Han svarer ikke på at noen sykehus allerede er nedlagt og privatisert, og at akuttsykehus uten akuttkirurgi ikke er fullverdige da de ikke vil kunne redde mennesker med selv enkle akutte lidelser. Han hevder at de små sykehusene ikke vil være nedleggingstruet. Virkeligheten sett fra legers synsvinkel er at de vil dø innenfra fordi kirurger, gynekologer, kreftspesialister og andre ikke vil søke seg til et slikt sykehus som ikke har de viktigste elementene for et godt behandlingstilbud.

Høie svarer ikke på hva han mener med at det er for høyt belegg på sykehusene. Han sier heller ingenting om prioriteringer.

Donald Trump er beryktet for å komme med lett avslørbare løgner, samt å gå til personangrep når han møter motstand. Bent Høie kom i fredagens Dagsnytt 18 med sin norske variant av dette i debatten med Mads Gilbert. Donald Trump er muligens så dum at han tror han ikke blir avslørt. Hva Høie tenker er mer uklart.

Vi håper Høie ikke kommer til å gjenta denne forestillingen .Verden trenger ikke politikere som lyver, fordreier og benekter fakta. Norges gode sykehus med alle sine motiverte og dyktige ansatte og landets befolkning fortjener bedre. Norge trenger nå politikere som tør å snakke sant om de utfordringer vi kommer til å møte fremover. Vi ønsker derfor Høie og andre lykke til.

  • Artikkelforfatterne representerer Helsetjenesteaksjonen 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse