Annonse
Næringsminister Monica Mæland deltok på norsk-russisk regjeringskommisjon i april 2017. Her møtte hun sin motpart miljø- og naturressursminister Donskoj. Foto: @NFD/Martine Røiseland, Flickr CC BY-NC-ND 2.0
Næringsminister Monica Mæland deltok på norsk-russisk regjeringskommisjon i april 2017. Her møtte hun sin motpart miljø- og naturressursminister Donskoj. Foto: NFD/Martine Røiseland

Mæland-Donskoy-avtalen gir næringslivets nye muligheter i Barentshavet

Etter at det norsk-russiske bilaterale politiske forholdet ble gjenopptatt våren 2017, er energisektor vinneren.

Den norsk-russiske næringspolitikken er en komplisert sak. Da som nå fantes det ingen enkelt metode for å sikre et diplomatisk og næringsmessig gjennombrudd. Dette er viktig å ha med seg både nå, og i framtiden da nye kriser rammer det norsk-russiske økonomiske forholdet og nye modeller dannes.

Etter Brendes møte med Lavrov i Arkhangelsk i mars, har forhandlingene om samarbeid innen olje og gass skutt fart. Potensialet for samarbeid mellom Norge og Russland er stort, påstår naturressurs- og miljøminister Donskoy. I forbindelse med møtet i den norsk-russiske økonomiske kommisjonen i Moskva i april, signerte han og Mæland en avtale om seismikksamarbeid langs grenselinjen i Barentshavet.

Russiske firma er interessert i norske bedrifter som ikke er begrenset av restriktive tiltak. Etterspørselen er stor, og omfattende prosjekter er i gang. Blant annet bygges det to større fabrikkanlegg i Sibir, som et fellesprosjekt mellom Gazprom og SIBUR.

Amur gassprosseseringsanlegg er under oppbygging i byen Svobodnyi i Amur-regionen. Anlegget vil stå ferdig i 2022 og vil da bli et av de største gassprosseseringsanleggene i verden. Kina blir hovedmarkedet for fabrikkens produkter.

Vestlige Sibir petrokjemiske kombinat er under oppbygging i byen Tobolsk. Fabrikken forventes ferdig bygget i 2020, og vil da være det det største petrokjemiske anlegget i Russland.

Til tross for de russiske prosjektenes størrelse og markedspotensial, har en eventuell ny modell for samarbeid i energisektoren mellom Norge og Russland vesentlige ikke-økonomiske begrensninger. De er viktige, med problemstillingen er ikke helt ny. Det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland etter Sovjetunionens oppløsning har vært preget av slike gjensidige økonomiske interesser og motsetninger.

Den postsovjetiske modellen ble utviklet da Russland opplevde en periode med liberale reformer etter at den sovjetiske økonomien kollapset. Modellen ble etter hvert et uttrykk for globalisering og omfattende samarbeid mellom Norge og Russland, en gullalder i det bilaterale forholdet.

Gullalderen ble imidlertid ikke skapt uten problemer. Møtet mellom Kongen og Jeltsin i Moskva i 1998 kan til og med sies å ha vært forbundet med like mye usikkerhet som et møte mellom ministrene Brende og Lavrov i Arkhangelsk i 2017. Noen måneder før kongebesøket ble flere russiske diplomater utvist fra Oslo, og norske diplomater ble utvist fra Moskva og Murmansk.

Så, skal det norske næringslivet satse på Russland mens handelskrig har pågått siden 2014 og Vladimir Putin i makten t.o.m. 2024? Jeg synes at etter mange år i handelsutvikling og samarbeid er tiden moden for å dra noen positive konklusjoner. Selv om norsk handel med Russland er nå på samme nivå som for ti år siden, finnes det nok plass for nye norske leverandører og partnere. Russland, og ikke minst områdene i Barentshavet, kommer til utvikle seg uavhengig av handelskrigen. Forretningsfolk kan følge de norske firmaene og politikerne, som har allerede har begynt å tenke nytt og utvikle den nye økonomiske modellen mellom nabolandene i nord.

Det utvidete innlegget er publisert som kronikk i nettavis ABC Nyheter

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse