Annonse
OMSTRIDT: Helse Nords toppsjef Lars Vorland på et allmøte på UNN 21. februar, der det ble rettet sterk kritikk mot helseforetakets ledelse. Foto: Jørn Normann Pedersen/Nordlys

Maktarrogansen hos Helse Nord kjenner ingen grenser

Folk i Finnmark har nå all grunn til å spørre om beslutningene som tas i Bodø er uhildet og basert på et ønske om å verne vår felles universitetsklinikk.

Denne uka kunne iFinnmark melde om feilutbetalinger i Finnmarkssykehuset verdt 61,4 millioner kroner. «En kjedelig sak», sier eierdirektør Hilde Rolandsen i Helse Nord.

For kort tid siden har vi hatt PCI-saken, med direktøren ved UNN Tor Ingebrigtsen som ble presset ut av sin stilling på grunn av angivelige trusler mot styrelederen i Helse Nord. Og ambulanseflysaken i Finnmark, som til slutt ble trukket. Det har vært mye uvær i helseforetaket det siste året.

Ved siden av de pinlige tabbene i Finnmarkssykehuset, som setter hele Helse Nord i et amatørmessig lys, har det i det siste har vært murring og negative reaksjoner på styreledervalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Det ble lobbyisten Ansgar Gabrielsen som overtar etter Jorhill Andreassen. Jeg har ingen forutsetninger for å si at det er et dårlig eller godt valg, men merker meg at gjennom utnevnelsen har Helse Nord igjen vist at de overhodet ikke bryr seg om de politiske innspillene, det er de som bestemmer. Direktørene i Bodø. Maktarrogansen hos Vorland og hans folk kjenner ingen grenser.

KS sine innspill ble oversett, det samme med fylkestingene. Så vidt meg bekjent har aldri noen spilt inn Gabrielsen som styreleder. De ansatte på UNN er skeptiske og flere har uttalt seg kritisk. Men i kjent og god Helse Nord-stil gjør man som man vil. Hva det nordnorske samfunn måtte mene, er uinteressant for helsepampene.

Nordlys kan denne helga avsløre at Nordlandssykehuset sender kreftprøver ut av regionen fordi Helse Nord har vedtatt at både Tromsø og Bodø skal gjøre disse analysene, stikk i strid med Helsedirektoratets anbefaling. 

Helse Nord har foreløpig ikke kommentert saken overfor Nordlys, men skriver i en tekstmelding at de tar kontakt med avisa i neste uke.

Det kan se ut som at Helse Nords ledelse i Bodø setter til side Helsedirektoratets klare faglige pålegg om sentralisert behandling, og det faktum at sentralisert behandling av kreft er helt avgjørende for behandlingsresultater. Man kan også få den oppfatning at de gjør det for å bygge opp Nordlandssykehuset. Faren er at denne praksisen fører til flere tilfeller av for sein diagnostisering og dermed for sein igangsetting av behandling av en livstruende sykdom. Helse Nord er gjort oppmerksomme på disse konsekvensene, men lar likevel være å endre praksisen. Denne saken virker som et konsentrat på hva Helse Nord holder på med, som i PCI-saken. Det er helt legitimt å mistenke at dette gjøres for å svekke og demontere UNN, vårt felles universitetssykehus, med det formål å styrke Nordlandssykehuset. De tette båndene mellom Nordlandssykehuset og Helse Nord er etter min oppfatning meget bekymringsverdig.

Folk i Finnmark har nå all grunn til å spørre om beslutningene som tas i Bodø er uhildet og basert på et ønske om å verne vår felles universitetsklinikk, som er så viktig for finnmarkingene.

Samtidig ser min gode kollega, Jan-Eirik Hansen, sjefredaktør i Avisa Nordland, bare solskinn selv om regnet flommer ned.  «God kontroll på økonomien gjør at det kan investeres for mange milliarder i en storstilt satsing på nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasser over hele landsdelen. Det er bare å la seg imponere over innsatsen alle helsearbeidere legger ned for pasientene i landsdelen. Tilsvarende finnes knapt noe annet sted i verden, ifølge Vorland.» Det skriver Jan-Eirik i en kommentar.

Han er også svært imponert etter å ha hørt Lars Vorland legge fram en presentasjon av virksomheten.

For egen del er jeg på ingen måte like imponert som Hansen. Sprekken på 100 millioner på Nye Kirkenes sykehus, samt det faktum at man klarte å betale to fakturaer med feil beløp slik at 61,4 millioner kroner for mye er betalt til en tysk entreprenør synes jeg ikke vitner om den «gode kontrollen på økonomien» som Jan-Eirik Hansen ser ut til å la seg blende av.

Så kan det sikkert diskuteres hvem som tar feil. Men det er jo påfallende at vi i Troms og Finnmark har et så forskjellig virkelighetsbilde fra Hansen og de som sitter i Bodø. Det virker å være de færreste i Troms og Finnmark som deler Hansens virkelighetsoppfatning av tilstanden i Helse Nord.

Nå, mens krisene hoper seg opp på alle fronter, setter Helse Nord inn støtet mot avisa Nordlys. 

De går nå etter avisa som rettet et sterkt kritisk søkelys mot deres virksomhet i blant annet PCI-saken. En brysom aktør som ser dem i kortene. Det er selvsagt umulig for oss utenforstående å konkludere i saken da det bare er Helse Nord og Avisa Nordland som har sett på klagen per nå, da PFUs sekretariat ikke vil ta stilling til den før over påske og Nordlys sin redaktør foreløpig ikke har mottatt den fra PFU.

– Helse Nord RHF har aldri tidligere opplevd den form for kampanje som Nordlys har drevet i PCI-saken. Avisens ensidighet i dekningen tydeliggjøres ved at Nordlys fra oktober til 13. desember 2017 knapt nok kontaktet oss som kilde. Vi har klart å finne tre kontakter med Nordlys i denne perioden. Første gang fikk Marianne Telle to SMS-spørsmål, andre gang sa Lars Vorland ja til et lørdagsintervju, tredje gang ble det ikke noen artikkel, skriver kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i klagen, som Avisa Nordland har fått tilgang til.

– Når troverdigheten til en landsdels helsemyndigheter undergraves i en regelrett kampanje i regionens største avis, får dette konsekvenser for både pasienttrygghet og -sikkerhet, skriver hun videre.

Personlig må jeg si at jeg synes forslag om fjerning av ambulansefly og rasering av etablerte fagmiljø, og motvilje mot å følge nasjonale føringer for forsvarlig kreftbehandling er en langt større risiko for pasientsikkerheten enn hva som står å lese i Nordlys.

Dersom Helse Nord til slutt sprenges, vil det i så fall være selvpåført fra ledelsen i Bodø, gjennom maktarroganse, konfliktskapende atferd og uvilje til å lytte både til fagfolk og befolkningen i Troms og Finnmark.

For ordens skyld opplyses det om at forfatteren er styremedlem i Bladet Nordlys AS.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse