Annonse
Jeg ber ikke om at Oddvar Nygård skal være enig i forsvarssatsingene til Høyre. Men jeg ber om at Høyre som forsvarsparti måles på konkret gjennomført politikk, ikke festtaler, skriver forsvarsminister Frank Bakke Jensen. (Foto: Forsvaret)

Mål oss på handling, ikke ord

Brødtekstbilder: 

Oddvar Nygård føler at Høyre ikke er et forsvarsparti lenger, basert på at det ikke ble nevnt i en tale og at det ikke er viet mer plass til det i Høyres forslag til Stortingsprogram. 

Jeg er gjerne med på en diskusjon om Høyres satsning på forsvar men da må vi måle den i handling, ikke ord.

Husk at da Høyre kom inn i regjering i 2013 var Forsvaret bygd ned over lang tid. Det er ikke særlig vanskelig å bygge ned forsvar, men det tar tid å bygge opp. Vi har økt forsvarsbudsjettene reellt med rundt 30% og i 2020-budsjettet viste vi at vi klarte å fullfinansiere langtidsplanen for forsvarssektoren (2017-2020) på over 8 milliarder kroner, som har gitt oss et forsvarbudsjett på 61 milliarder kroner.

Dette er penger som har gitt oss mulighet til å bygge opp grunnmuren i Forsvaret igjen. Vi har brukt store summer på de viktige tingene som avisene ikke lager store nyhetssaker om, som å ta igjen store deler av etterslepet på vedlikehold og reservedeler.

Vi seiler mer, vi flyr mer og vi er mer aktive med landsstyrkene våre. Alle kapasitetene våre er raskere operative nå. Vi har styrket tilstedeværelsen, særlig i nord. Vi gjennomfører innfasingen av strategiske kapasiteter som kampfly, maritime patruljefly og ubåter. Samtidig gjør vi viktige materiellinvesteringer som nytt artilleri og kampluftvern. Vi flytter Forsvaret tilbake til Finnmark og bygger nye baser for Forsvaret i nord.

I forslaget til ny langtidsplan ønsker vi fra 2021-2028 å bruke 16,5 milliarder mer på forsvar. Dette vil blant annet gi mer personell, en ny innsatsskvadron til spesialstyrkene, en fjerde bataljon i brigade Nord som blir helmekanisert, nye helikoptre med mer.

Jeg ber ikke om at Oddvar Nygård skal være enig i forsvarssatsingene til Høyre. Men jeg ber om at Høyre som forsvarsparti måles på konkret gjennomført politikk, ikke festtaler.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse