Annonse
STENGT: Torsdag 22. august fikk vi melding om at Malangseidet skole var blitt stengt med øyeblikkelig virkning. Dette kom som lyn fra klar himmel på oss foreldre, skriver Maria Frost. Foto: Marius Medby

Malangseidet skole – en pest og en plage for Balsfjord kommune?

Mandag 19.august troppet 12 elever opp på Malangseidet skole, klar for et nytt skoleår. Både de og foreldrene var trygge på at de skulle få et år til på den nedleggingstruede skolen. Torsdag 22. august fikk vi melding om at skolen var blitt stengt med øyeblikkelig virkning. Tromsø brann og redning måtte stenge skolen pga. tekniske avvik som ikke var blitt rettet opp av Balsfjord kommune. Dette kom som lyn fra klar himmel på oss foreldre.

Hvordan i alle dager kunne dette skje uten at vi foreldre fikk noe informasjon? Administrasjonen fikk vite om dette november 2018. Jeg vil tro at de allerede i vår skjønte at de ikke ville klare å lukke avvikene før skolestart i høst. Burde de ikke da ha kalt inn til møte før sommerferien slik at elevene, foreldre, lærere og assistenter kunne forberedt seg på en skolestart på Sand skole. Elever har grått, foreldre har grått og lærere har grått. Det er så respektløs overfor dem og hele bygda at skolen ble stengt på denne måten. Kommunikasjon og informasjon – det er alfa og omega i de fleste sammenhenger. Her har det sviktet totalt i alle ledd.

26.august hadde vi foreldremøte sammen med ledelsen på skolen og representanter fra administrasjonen. Et møte hvor vi bare satt igjen med flere spørsmål enn svar, for ingen visste noen ting. Vi fikk vite at Malangseidet skole skulle fortsette som egen skole i nye lokaler ved Sand skole. Elevene skulle få minibuss og bli kjørt direkte til Sand for å slippe melkeruta som ungdomsskoleelevene har. Vi foreldre ønsket ikke at elevene skulle bli integrert i de andre klassene før formannskapsmøtet hadde vært 11.september. Bare noen få dager etter møtet fikk vi melding om at rådmannen hadde gitt en klar arbeidsordre om at elevene skulle integreres inn i Sand skole. Vi foreldre ble dermed ikke hørt. Etter at møtet med administrasjonen var ferdig, sa rektor at vi foreldre måtte fortsette møtet for å velge FAU. Da sier en fra administrasjonen: «Hvorfor skal dere velge FAU? Dere har jo ikke noe skole». Jo - vi har en skole på Malangseidet. Den er bare midlertidig stengt. Så lenge den ikke er lagt ned, har vi full rett til å ha et FAU?

Nordlys skrev 22.august at elevene ved Malangseidet skole må kjøre til naboskolen som er 20 minutter unna. Dette er litt misvisende. Ja, det er 20 minutter hvis du setter deg inn i en privat bil på Malangseidet og kjører direkte til Sand. Dagens skolebuss (elever som skal til ungdomsskolen) starter ved grensa til Tromsø kommune. Den kjører til Malangseidet, Fjellskardalen, Nyjord og så til Sand. Ei melkerute som tar 50 minutter. Til neste år vil det også være en elev ved Indre Malangseidet, da blir det 10 minutter ekstra kjøring. I tillegg kommer ventetidentiden på bussen og ventetiden på at det skal ringe inn. Totalt tar dette 1 time og 20 minutter for de som bor lengt unna skolen. Jeg får mange kommentarer på at jeg pendler til UNN og bruker 50 minutter til jobb. Dette har jeg valgt selv. At elever sitter på buss i 50 minutter, det skal visst være helt normalt. For øyeblikket får elevene som skulle vært på Malangseidet skole en minibuss som kjører dem direkte til Sand. Dette sparer dem for 20 minutters kjøring en vei. Men hvor lenge får de denne «luksusen»? Den koster kommunen 20.000 kr i uka. Det blir 340.000 kr. bare fram til jul. Jeg blir overrasket hvis denne ordningen blir permanent.

Vi har fått beskjed om at kommunen har forsøkt alt for at skolen ikke skulle bli stengt. De har sendt arbeidet ut på anbud uten å få noen tilbud. De har også delt arbeidet opp i mindre deler uten at noen har ønsket jobben. Er ikke dette veldig rart? Hele saken har tatt meget lang tid. En av grunnene til det, er blant annet at kommunen har utsatt å svare Tromsø brann og redning på hvilken framdriftsplan de har på å få lukket avvikene, siden skolestrukturen skulle opp som sak i kommunestyret. Uansett om bygningen er en skole, barnehage eller sykehjem, så er det et kommunalt bygg og må bli tatt vare på. At kommunen har utsatt en fremdriftsplan på hvordan de skulle få lukket avvikene er helt uforståelig. For meg er det umulig å ikke tenke at dette er en styrt nedleggelse av skolen fra administrasjonen i Balsfjord kommune.

Noen sier at politikerne har sviktet. Det synes ikke jeg. Politikerne har bevilget penger for at skolen skulle få lukket avvikene. De har bevilget penger selv om skolen har vært truet med nedleggelse år etter år pga. det lave elevtallet. Ja, de kunne ha etterlyst hvordan det gikk med arbeidet, men administrasjonen kunne også gitt beskjed til kommunestyret at arbeidet var stoppet opp pga. manglende tilbud. Det var administrasjonen som avventet med å legge en framdriftsplan pga. at skolestrukturen skulle opp som sak. Dette tror jeg ikke politikerne visste noe om.

Det er så mange spørsmål, men lite svar. Formannskapsmøtet var 11.september. Hva ble sagt der? Det har ikke vi foreldre fått noe informasjon om. Den eneste informasjonen jeg har er det jeg har lest i Nye Troms. Nå synes jeg at kommunen skal bestemme seg for hva som skal gjøres slik at elever, foreldre, lærere, renholdsarbeidere og assistenter vet hva de har å forholde seg til.

Les mer om kommunenes forkalring av stengingen av Malangenseidet skole her

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse